Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

21 marca 2010

54. Alphaville – Forever Young

Znów klasyk muzyki pop, ostatnio odświeżony jakąś taką dziwną przeróbką, więc dobrze by było wiedzieć, o czym ten klasyk jest. Pochodzi z debiutanckiego albumu (1984) pod tym samym tytułem. Napisali ją ówcześni muzycy Alphaville: Marian Gold (wokalista, do dziś w zespole), Frank Mertens i Bernhard Lloyd.
Można by powiedzieć, zwłaszcza patrząc na tekst, że to taka sobie rzewna piosenka na temat wręcz banalny, lecz mimo to stała się wręcz standardem muzyki pop, o czym świadczą liczne covery i wykorzystania w filmach i reklamach.
Wzmianka o bombie jest być może nawiązaniem do czasów zimnej wojny.
Teledysk niestety oryginalny. A szkoda…

Forever Young
Na zawsze młody


Let’s dance in style, let’s dance for a while
Zatańczmy coś konkretnego, zatańczmy chwilę
Heaven can wait we’re only watching the skies
Niebo może poczekać, gdy patrzymy na chmury
Hoping for the best but expecting the worst
W nadziei na najlepsze, lecz spodziewając się najgorszego
Are you going to drop the bomb or not?
Zrzucicie w końcu tę bombę czy nie?
Let us die young or let us live forever
Umrzyjmy młodo lub żyjmy wiecznie
We don’t have the power but we never say never
Choć nie mamy siły, nigdy się nie poddajemy
Sitting in a sandpit, life is a short trip
Siedzimy w piaskownicy, a życie to krótka przejażdżka
The music’s for the sad men
Przy muzyce dla przygnębionych
Can you imagine when this race is won
Możesz sobie wyobrazić koniec tego wyścigu?
Turn our golden faces into the sun
Odwrócimy nasze złote twarze ku słońcu
Praising our leaders we’re getting in tune
Chwaląc przywódców, zaśpiewamy razem
The music’s played by the madmen
Przy muzyce szaleńca


Forever young, I want to be forever young
Na zawsze młody, chciałbym być na zawsze młody
Do you really want to live forever, forever and ever
Czy naprawdę chcesz żyć wiecznie, wiecznie, na zawsze?


Some are like water, some are like the heat
Jedni są jak woda, inni jak skwar
Some are a melody and some are the beat
Jedni są jak melodia, a inni jak rytm
Sooner or later they all will be gone
Prędzej czy później wszyscy przeminą
Why don’t they stay young
Czemu nie zostają młodzi?
It’s so hard to get old without a cause
Tak trudno się starzeć bez przyczyny
I don’t want to perish like a fading horse
Nie chcę paść jak stary koń
Youth is like diamonds in the sun
Młodość jest jak diamenty w słońcu
And diamonds are forever
A diamenty są wieczne
So many adventures couldn’t happen today
Tyle przygód nie zdarzyło się dziś
So many songs we forgot to play
Tylu piosenek zapomnieliśmy zagrać
So many dreams are swinging out of the blue
Tyle marzeń wisi w powietrzu
We let them come true
Urzeczywistnimy je

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz