Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

7 marca 2010

38. Luomo – Talk In Danger


Kolejny dowód na to, że można śpiew wykorzystać w dużej mierze jako element dekoracyjny. Trudno dopatrzeć się większego sensu w tym tekście, jednak sposób jego zaśpiewania, a raczej wyszeptania tworzy bardzo dobre połączenie z muzyką. Wykorzystanie głosu jako instrumentu potwierdza jego montaż, samplowanie, cięcię, powtarzanie itd., itp.
Sasu Ripatti, znany też jako Vladislav Delay, Luomo, Siston, Uuasitalo i Conoco, jest fińskim muzykiem elektronicznym. I tylko 6 lat starszy ode mnie…
W komentarzach do tego utworu pojawiają się porównania do filmu reklamowego, w którym kobieta szeptem i zmysłowym, śpiewnym głosem próbuje przekonać do jakiegoś produktu. W tle jakaś szybka, technopodobna muzyka.
W warstwie językowej słuchać paronomazje („video, audio, radio, stereo”) oraz drobną zabawę ze słowem „creature” wymówionym o jedną sylabę dłużej: /kriːeɪtʃə/ zamiast /kriːtʃə/. To jakby połączenie „creature” /kriːtʃə/ z „create” /kriːeɪt/.
Nie ma nigdzie słów do tego utworu, więc podaję niżej zapis ze słuchu. Teledysk nie powstał, tak że linkuję oryginalny utwór z YouTube.

Talk In Danger
Ryzykuję


I ain’t here
Nie chcę
here
Nie
To disappoint you
Cię zawieść


When I talk in danger to you
Kiedy ryzykuję, mówiąc ci to
I imagine us no talking
Wyobrażam sobie, że nic nie mówimy
I’ve never saw us moving like that
Nie widziałam, byśmy tak kiedyś chodzili
And there I know I could make it
I właśnie wiem, że mogłam to zrobić
I could make it stereo vision
Mogłam zrobić z tego obraz w stereo
And all I can hear is go in self me and audio
A słyszę tylko siebie w sobie i fonię
Audio trying to fit in radio
Fonię, która chce pasować do radia
Stereo vision
Obraz w stereo
And all I can hear
A słyszę tylko


The radio keeps silent
Radio ciągle nie gra
Silently walking
Cicho idąc
I’ve never saw moving like that
Nie widziałam, by kiedyś tak chodził
The clock was stifled
Zegar był wyciszony
But it’s also but fires
Ale także tylko wzbudza
Since my departure
Od mojego wyjazdu
Could it be silent
Czy może być cichy
Could silence protect us
Czy cisza nas chroni
Could silence be silence
Czy cisza jest ciszą
Could silence protect us
Czy cisza nas chroni
I try to protect you even more
Chcę nawet bardziej cię chronić
To give you better features
Byś miał lepszy wyraz
My nature force
Moja moc
To be the true, to be the true createure*
By być, by być prawdziwą kreacjoturą
That’s why I just stay
To temu tylko tu jestem
Naked and kicked you
Naga i cię kopnęłam
The radio keeps silent
Radio ciągle nie gra
And you explain will make me safe
A ty wyjaśnij i chroń mnie


I ain’t here to disappoint you, girl
Nie chcę cię zawieść, mała
I ain’t here to disappoint you

I ain’t here to disappoint you, girl

YouWhen I arrive
Gdy przyjadę
I expect you to come up with better features
Mam nadzieję, że będziesz miał lepszy wyraz
That’s why I talk in danger to you
Dlatego ryzykuję, mówiąc ci to


You trigger                [x2]
Dajesz impuls
Need to trust you, but I can’t shoot
Muszę ci ufać, lecz nie mogę strzelić
When I abuse my ability to trust
Gdy za bardzo zaufam
I trigger ‘em to trust
Daję impuls do zaufania
It’s so close
Tak blisko
Was you trying to shoot
To ty chciałeś strzelać?
But I never die
Ale ja nie zginę
Sometimes I close
Czasem jestem blisko
That’s why I talk in danger
Dlatego ryzykuję, mówiąc ci to
But it’s all lies about
Lecz wszystko to kłamstwa
To find my anger
A ja się wściekam


I ain’t here to disappoint you, girl
Nie chcę cię zawieść, mała
This far I talk in danger too, girl
Teraz ja też ryzykuję, mówiąc to,
What makes you a stranger
Czemu jesteś tu obca
Explain and make me safer
Powiedz i chroń mnie


I ain’t here to disappoint you…Talk in danger too    [x2]
Też ryzykuję, mówiąc to


I ain’t here…
Nie chcę


Tic, tock
Tik, tak
When meant I arrive
Gdy powinnam przyjechać
I expect you
Mam nadzieję
To come up with better features
Że będziesz miał lepszy wyraz
Embrace myself naked to create the true createure*
Obejmuję siebie naga, by wykreować prawdziwą kreacjoturę
And the audio still life to fit in the
A foniczna martwa natura pasująca do
Video
Wizji
To fit in the radio
Do radia


When I talk in danger I imagine us not talking that’s why I talk in danger to you
Gdy ryzykuję, mówiąc ci to, wyobrażam sobie, że nic nie mówimy, dlatego ryzykuję, mówiąc ci to
But it’s all
Ale wszystko to
Tock
Tak
Sometimes I get close
Czasem jestem blisko
That’s why I talk in danger to you
Dlatego ryzykuję, mówiąc ci to
So just tune the
Więc dostrojam
tick, tick-tock
Tik tik-tak


It’s so close
Tak blisko


I ain’t here to disappoint you…


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz