Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

9 września 2010

144. The Temptations, Adamski & Seal, George Michael – Killer, Papa Was a Rolling Stone

Killer (1990) i Papa Was a Rolling Stone (1972) to przykład chyba rzadkiego łączenia dwóch szlagierów w jeden. George Michael wykorzystał podkład rytmiczny z Killera zespołu Adamski & Seal i zaśpiewał tę piosenkę, a następnie Papa Was a Rolling Stone grupy The Temptations.
Tytuł piosenki Adamskiego i Seala odnosi się do samotności, która wg autora tekstu, Adama Tinleya, zabija nas wszystkich.
Na uwagę zasługuje teledysk do coveru Georga Michaela w reżyserii Marcusa Nispela. Sugeruje on, że prawie cały tekst zbudowany jest ze sloganów reklamowych, nazw marek produktów. A więc jest płytki i czysto komercyjny. Można to jednak interpretować też inaczej: reklama żeruje wręcz na języku potocznym (a takim napisano obie piosenki), czerpiąc z niego często używane zwroty, bym tym łatwiej dotrzeć do odbiorcy. Zresztą w świetle teorii intertekstualności i tak mówimy nie swoim językiem, lecz innymi tekstami, które kiedyś usłyszeliśmy. Więc do pewnego stopnia mówimy również językiem reklam. Obie interpretacje prowadzą jednak to tego samego wniosku: język ulega spłyceniu. Nawet jeśli opisuje problemy trudne i ważne, to przez fakt, że codziennie słyszymy miałkie teksty i tekściki, na inne użycia języka patrzymy właśnie przez pryzmat tych dennych użyć. Tym samym wszystko traci swoją głębię.
Ciekawe jest też oryginalne wykonanie Papa Was a Rolling Stone. Członkowie The Temptations pokazują w nim swoje możliwości wokalne, przez co ma się wrażenie, jakby dzieci tytułowego papy prowadziły dialog ze swoją matką. Zauważalne są również zróżnicowane instrumentarium i bogata linia melodyczna, zwłaszcza solówki na gitarach i trąbce.
Tekst coveru Georga Michaela – “[Live] Lyrics”, http://artists.letssingit.com/george-michael-lyrics-killer-papa-was-a-rolling-stone-live-n4bzh73. Filmy pochodzą ze strony „YouTube”.

Killer
Co nas zabija


So you want to be free
A więc chcesz być wolny
To live your life the way you wanna be
I żyć tylko tak, jak chcesz
Will you give if we cry
Ale czy będziesz w stanie dać, gdy zapłaczemy?
Will we live or will we die
Ale czy będziemy żyć czy nie?


Tainted hearts heal with time
Splamione serca z czasem wydobrzeją
Shoot bad love so we can
Więc zniszcz złą miłość, byśmy mogli
Stop the bleeding
Powstrzymać krwawienie z naszych ran


Solitary brother, is there still a part of you that
Samotny bracie, czy jeszcze jakaś cząstka ciebie
Wants to live
Pragnie żyć?
Solitary sister, is there still a part of you that
Samotna siostro, czy jeszcze jakaś cząstka ciebie
Wants to give
Pragnie dawać?
Solitary brother…If we try to live our lives
Jeśli spróbujemy żyć
The way we wanna be
Tylko tak, jak chcemy


Solitary brother…Racism in among future kings can only lead to no good
Rasizm u przyszłych władców do niczego dobrego nie doprowadzi
And besides, all our sons and daughters already
Zresztą nasi synowie i córki i tak
Know how that feels
Już go zaznali
Papa Was a Rolling Stone
Tata był włóczęgą


It was the third of September
To było trzeciego września,
That day I’ll always remember, yes I will
Nigdy nie zapomnę tego dnia, nigdy,
‘Cause that was the day that my daddy died
Bo właśnie tego dnia umarł mój tata


Never had a chance to see him, no
Nigdy nie miałem okazji go poznać, nie,
Never heard nothin’ but bad things about him
Zawsze słyszałem tylko złe rzeczy na jego temat,
Mama, I’m depending on you to tell me the truth
Mamo, tylko ty możesz powiedzieć mi prawdę,
Mama just hung her head and said
Mama tylko pokiwała głową i powiedziała:


Papa was a rollin’ stone
Tata był włóczęgą,
Wherever he laid his hat was his home
Jego dom był tam, gdzie położył swój kapelusz,
(And when he died)
(A kiedy umarł)
All he left us was alone
Zostawił nam tylko samotność


Hey, mama, is it true what they say
Mamo, to prawda, co mówią,
That papa never worked a day in his life
Że tata nie przepracował ani jednego dnia?
Some bad talks going around town sayin’
Krążą jakieś złośliwe plotki,
Papa had three outside children
Że tata miał troje nieślubnych dzieci
And another wife
I inną żonę,
That ain’t right
To nie prawda?


Heard some talks about papa doing some storefront preaching
Słyszałem, że tata wygłaszał jakieś kazania na ulicach,
Talkin’ about saving souls and all the time leaching
Gadał o zbawieniu duszy i że ciągle trzeba się oczyszczać,
And dealing in the dirt
Że robił brudne rzeczy,
Stealin’ in the name of the Lord
Kradł w imię Pana Boga,
But mama she just said
Ale mama powiedziała tylko


Papa was a rollin’ stone…Say, I heard my papa was a jack of all trades
Mamo, podobno tata imał się wszystkiego
Is that what sent papa to an early grave?
Czy to wpędziło go do grobu?
Folks say papa would beg, borrow or steal just
Ludzie mówią, że tata żebrał, pożyczał i kradł
To pay his bills
By spłacać długi
Hey, mama, folks say papa was ever much on thinkin’
Mamo, ludzie mówią, że tata nie był zbyt mądry
Spent most of this time chasin’ women and drinkin’
Przeważnie tylko uganiał się za kobietami i pił alkohol
But mother, I’m depending on you to tell me the truth
Ale mamo, tylko ty możesz mi powiedzieć prawdę
But my mama she just said
A mama powiedziała tylko


Papa was a rollin’ stone…But my mama she said
Ale mama powiedziała tylko


Papa was a rollin’ stone…All he left us [x2]
Zostawił nas samych


Can you believe he left us?
Uwierzysz, zostawił nas?


All alone yeah [x3]
Zostawił samych


Yeah


The Temptations – Papa Was a Rolling Stone

Adamski & Seal – Killer

Wersja George’a Michaela


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz