Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

5 lipca 2010

131. Federico García Lorca, Leonard Cohen – Take This Waltz

-->
Tekst tej moim zdaniem najpiękniejszej piosenki Cohena napisał Lorca. Nie znalazłem informacji, kto jest autorem tłumaczenia (niewykluczone, że był nim Cohen).
Wiersz jest niesamowity: prawie każdy wers ewokuje własne obrazy i znaczenia, tak że analiza zajęłaby pewnie kilka osobnych notek.
Tekst piosenki pochodzi ze strony Cohena: http://www.leonardcohen.com/music.cgi?album_id=10&song_id=5. Wideo opublikowano na stronie YouTube.

Take This Waltz
Zatańczmy tego walca


Now in Vienna there’s ten pretty women
A w Wiedniu jest dziesięć pięknych kobiet
There’s a shoulder where Death comes to cry
Jest ramię, w które wypłakuje się śmierć
There’s a lobby with nine hundred windows
Jest hol z dziewięciuset oknami
There’s a tree where the doves go to die
I drzewo, pod którym padają gołębie
There’s a piece that was torn from the morning
Jest też dzieło wydarte porankowi
And it hangs in the Gallery of Frost
Które wisi teraz w Galerii Dzieł Mroźnych
Ay, Ay, Ay, Ay

Take this waltz, take this waltz
Zatańczmy tego walca, tego walca
Take this waltz with the clamp on its jaws
Tego walca z kagańcem na szczękach


Oh I want you, I want you, I want you
Jak ja cię pragnę, jak pragnę, jak pragnę
On a chair with a dead magazine
Na krześle z gazetą o zmarłych
In the cave at the tip of the lily
I w jaskini na samym czubku lilii
In some hallways where love’s never been
W korytarzach, gdzie miłości nigdy nie było
On a bed where the moon has been sweating
Na łóżku, na którym pocił się księżyc
In a cry filled with footsteps and sand
W krzyku pełnym kroków i piasku
Ay, Ay, Ay, Ay

Take this waltz, take this waltz
Zatańczmy tego walca, tego walca
Take its broken waist in your hand
Tego walca z przetrąconym kręgosłupem
                     

This waltz, this waltz, this waltz, this waltz
Ten walc, ten walc, ten walc
With its very own breath of brandy and Death
I jego oddech, w którym brandy i śmierć
Dragging its tail in the sea
Który ciągnie swój ogon w głębi morza


There’s a concert hall in Vienna
Jest w Wiedniu sala koncertowa
Where your mouth had a thousand reviews
Gdzie o twych ustach spisano tysiąc recenzji
There’s a bar where the boys have stopped talking
Jest tam bar, gdzie chłopcy już nic nie mówią
They’ve been sentenced to death by the blues
Skazani są na śmierć przez swój żal
Ah, but who is it climbs to your picture
Lecz któż to się wdrapuje na twój obraz
With a garland of freshly cut tears?
Z naręczem świeżo ściętych łez?
Ay, Ay, Ay, Ay

Take this waltz, take this waltz
Zatańczmy tego walca, tego walca
Take this waltz it’s been dying for years
Tego walca, który kona od lat


There’s an attic where children are playing
Jest pewien strych, gdzie bawią się dzieci
Where I’ve got to lie down with you soon
Gdzie oboje niebawem będziemy spać
In a dream of Hungarian lanterns
Śniąc  o węgierskich latarniach
In the mist of some sweet afternoon
W oparach jakiegoś słodkiego popołudnia
And I’ll see what you’ve chained to your sorrow
Zobaczę wtedy, co przykułaś do swego smutku
All your sheep and your lilies of snow
Wszystkie twe owce i śniegowe lilie
Ay, Ay, Ay, Ay

Take this waltz, take this waltz
Zatańczmy tego walca, tego walca
With its ‘I’ll never forget you, you know!’
Z jego przyrzeczeniami, że nie zapomnę nigdy


This waltz, this waltz, this waltz, this waltz ...
Ten walc, ten walc, ten walc, ten walc...


And I’ll dance with you in Vienna
Więc zatańczę z tobą w Wiedniu
I’ll be wearing a river’s disguise
Przebrany za rzekę
The hyacinth wild on my shoulder,
Z hiacyntem na ramieniu
My mouth on the dew of your thighs
Z ustami na rosie twych ud
And I’ll bury my soul in a scrapbook,
I zakopię swą duszę w sztambuchu
With the photographs there, and the moss
Ze zdjęciami i mchem
And I’ll yield to the flood of your beauty
I poddam się powodzi twego piękna
My cheap violin and my cross
Tanim skrzypcom i memu krzyżowi
And you’ll carry me down on your dancing
A ty poniesiesz mnie w tym tańcu
To the pools that you lift on your wrist
Do stawów, które chowasz na nadgarstku
Oh my love, Oh my love
Moja miła, moja słodka


Take this waltz, take this waltz
Zatańczmy tego walca, tego walca
It’s yours now. It’s all that there is
Już jest twój. Nie ma nic oprócz niego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz