Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

30 czerwca 2010

126. Adele – Hometown Glory


Jak wyczytałem, właśnie Hometown Glory było pierwszą piosenką napisaną przez Adele (właśc. Adele Laurie Blue Adkins). Miała wtedy 16 lat. Jak na szesnastolatkę tekst jest moim zdaniem bardzo dobry. Cały utwór ma tonację mollową: nastrój przygnębienia pasuje do wieku dojrzewania.  
Miastem, który opisuje Adele, jest prawdopodobnie Londyn, a dokładnie jego północna dzielnica Tottenham: tam urodziła się Adele.
Bardzo ładne jest onomatopeiczne zestawienie „short skirts, shorts and shades” /ʃɔ:t skɜ:ts ʃɔ:ts ənd ʃeɪdz/.

Hometown Glory
Moje cudowne miasto


I’ve been walking in the same way as I did
Szłam w tym samym kierunku, jak kiedyś
And missing out the cracks in the pavement
Nie zauważałam tych spękań w chodniku
And tutting my heel and strutting my feet
I klikania moich obcasów, gdy kroczę dumnie
“Is there anything I can do for you dear? Is there any one I could call?
“Mogę coś dla ciebie zrobić, kochanie? Może zadzwonić do kogoś?
No and thank you please madam I ain’t lost just wandering”
Nie, dziękuję pani, ja się nie zgubiłam, po prostu sobie chodzę”


Round my hometown memories are fresh
W moim mieście wspomnienia są świeże
Round my hometown ooh the people I’ve met
W moim mieście są ludzie, których spotkałam
Are the wonders of my world are the wonders of my world
Są cuda mojego świata, są cuda mojego świata
Are the wonders of this world are the wonders and now
Są cuda tego świata, są cuda, a teraz…


I like it in the city when the air is to thick and opaque
Lubię, gdy w mieście powietrze jest gęste i zadymione
I love it to see everybody in short skirts shorts and shades
Lubię, gdy wszyscy noszą krótkie spódniczki, szorty i okulary przeciwsłoneczne
I like it in the city when two worlds collide
Lubię, gdy w tym mieście dwa światy się zderzają
You get the people and the government
Wtedy ludzie i rząd
Everybody taking different sides
Wszyscy stają po innej stronie


Shows that we ain’t gonna stand
I pokazują, że nie będziemy stać
Shows that we are united
Że jesteśmy zjednoczeni
Shows that we ain’g gonna take it
Że nie będziemy tego znosić
Shows that we ain’t gonna stand
Że nie będziemy stać
Shows that we are united
Że jesteśmy zjednoczeni


Round my hometown memories are fresh

Round my hometown ooh the people I’ve metAre the wonders of my world are the wonders of my world…


29 czerwca 2010

125. Katie Melua – Nine million bicycles


Jedna z najbardziej znanych piosenek Katie. Tekst nie powala żadnym metaforami, jest bardzo prosty. Oczywisty jest pomysł: zestawianie najróżniejszych faktów i przypuszczeń z miłością podmiotu lirycznego (czy raczej podmiotki lirycznej) do bliżej nieokreślonego, tajemniczego, pozostającego w ukryciu, lecz co chwilę dającego o sobie znać w wyznaniach… podmiotki – bohatera. I tu można by oczywiście napisać elaborat na temat tegoż bohatera, jego trudnego dzieciństwa i poprzednich związków, ale nie ma się co zapędzać… w kozi róg.
Ciekawe jest zdanie „we are high on the wire”. Zmieszało się tu przenośne (a jednak!) „to be high”, odpowiadające naszemu „być na haju”, z równie potocznym „on the wire”, które jest równe bardziej neutralnemu „on the phone”. The meaning stays the same, pardon, takie samo… 

Nine Million Bicycles
Dziewięć milionów rowerów


There are nine million bicycles in Beijing
W Pekinie jest dziewięć milionów rowerów
That’s a fact,
To jest fakt
It’s a thing we can’t deny
Nie możemy temu zaprzeczyć
Like the fact that I will love you till I die.
Tak jak temu, że będę cię kochać aż do śmierci


We are twelve billion light years from the edge,
Jesteśmy dziewięć biliardów lat świetlnych od krawędzi
That’s a guess,
To domysł
No-one can ever say it’s true
Nie możemy tego stwierdzić
But I know that I will always be with you.
Ale ja wiem, że zawsze będę przy tobie


I’m warmed by the fire of your love everyday
Każdego dnia ogrzewam się przy twojej miłości
So don’t call me a liar,
Więc nie mów, że kłamię
Just believe everything that I say
Po prostu wierz we wszystko, co mówię


There are six billion people in the world
Na świecie żyje sześć miliardów ludzi
More or less
Mniej więcej
and it makes me feel quite small
I przez to czuję się taka mała
But you’re the one I love the most of all
Ale i tak ciebie kocham najbardziej
We’re high on the wire
Odbija nam z telefonami
With the world in our sight
Gdy mamy cały świat przed oczami
And I’ll never tire,
A ja nigdy się nie zmęczę
Of the love that you give me every night
Tą miłością, którą mnie obdarzasz każdej nocy


There are nine million bicycles in Beijing

That’s a Fact,

it’s a thing we can’t deny

Like the fact that I will love you till I dieAnd there are nine million bicycles in Beijing

And you know that I will love you till I die!


9 czerwca 2010

124. Depeche Mode – World In My Eyes


World In My Eyes to nietypowa piosenka o miłości: podmiot liryczny (możemy z pewnym prawdopodobieństwem założyć, że płci męskiej) chce odbiorcy (możemy z pewnym prawdopodobieństwem założyć, że „rodzaju drugiego”) coś pokazać. I chociaż wiemy, co facet może pokazać, i jakie to może zrobić wrażenie na kobiecie („o, zupełnie jak mój Józuś…”), to jednak metaforyka podróży, choć może niespecjalnie oryginalna, w połączeniu z metaforyką oczu i mroczną, tajemniczą muzyką tworzy interesujące połączenie.

World In My Eyes
Świat w moich oczach


Let me take you on a trip
Chodź, zabiorę cię w podróż
Around the world and back
Dookoła świata i z powrotem
And you won’t have to move
Nie musisz się ruszać z miejsca
You just sit still
Siedź tylko spokojnie


Now let your mind do the walking
Teraz niech twój umysł zacznie wędrować
And let my body do the talking
A ja ubiorę wszystko w słowa
Let me show you the world in my eyes
Pokażę ci świat w moich oczach


I’ll take you to the highest mountain
Zabiorę cię na najwyższą górę
To the depths of the deepest sea
W głębiny najgłębszego morza
And we won’t need a map, believe me
Nie przyda ci się mapa, wierz mi


Now let my body do the moving
Teraz ja wprawię wszystko w ruch
And let my hands do the soothing
A moje ręce przyniosą ukojenie
Let me show you the world in my eyes
Pokażę ci świat w moich oczach


That’s all there is
To wszystko
Nothing more than you can feel now
Nic więcej teraz nie poczujesz
That’s all there is
To wszystko


Let me put you on a ship
Pozwól zabrać się na statek
On a long, long trip
W długi, długi rejs
Your lips close to my lips
Twoje usta są tak blisko
All the islands in the ocean
Wszystkich wysp na oceanach
All the heavens in the motion
Wszystkich nieb na nieboskłonach
Let me show you the world in my eyes
Pokażę ci świat w moich oczach


That’s all there is…Let me show you the world in my eyes


8 czerwca 2010

123. Clannad – Herne


Mniej znany utwór ze ścieżki dźwiękowej do serialu Robin z Sherwood. Podobnie jak w innych piosenkach z albumu Legend (1984 r.) tekst i muzyka są proste.
Tytułowy Hern to postać z mitologii angielskiej – duch lasu, odpowiednik greckiego Pana. Pojawia się we wspomnianym serialu. W mitologii Hern był łowcą do swej śmierci i cudownego ocalenia:  czarownik uratował go przed śmiercią, przywiązując mu do głowy rogi jelenia. Ceną za przedłużenie życia był zakaz polowania – Hern, myśliwy, musiał porzucić myślistwo. Doprowadziło go to do szaleństwa i samobójstwa: powiesił się na samotnym dębie, dalej mając przywiązane do głowy rogi.
Podlinkowane wideo zawiera drobną przeróbkę utworu: jego autor dodał sobie słowa dopisane niżej w nawiasie. We właściwym utworze na pewno słychać Máire Brennan, pozostałe głosy męskie (w tle), oprócz dodanego, należą do pozostałych członków zespołu.
Ciekawostką, o której zapewne niewiele osób wie, jest to, że członkinią Clannad przez krótki czas (1980) była Enya. Należy ona zresztą do rodziny Brennanów (Máire Brennan to jej siostra, pozostali członkowie Clannad to jej bracia i wujkowie).

Herne
Hern


[I am Herne (the) Hunter]
[Jam jest Hern Myśliwy]
[And you are a leaf driven by the wind]
[A tyś jest jak liść unoszony przez wiatr]


I find my way
Odnajduję drogę
Night and day
Noc i dzień
I am the hunter
Jestem łowcą
...the hunter
…łowcą


[You are a leaf driven by the wind]Twenty years
Dwadzieścia lat
Of waiting here
Tutaj czekałem
I am the hunter
Jestem łowcą
...the hunter
…łowcą

7 czerwca 2010

122. The Beloved – Sweet Harmony


Tą piosenkę po prostu trzeba było kiedyś przetłumaczyć, ponieważ teledysk jest, jak mawiają Anglicy, „evidently confusing” (czytaj: ‘ewidentnie konfuzyjny’, ostatecznie ‘kontuzyjny’)… Powstrzymam się i nie wymienię skojarzeń, jakie ów film może nasuwać, powiem tylko tyle, że są tendencyjne. Natomiast tekst jest niewinny jak „siostra wielokrotnie przełożona”, bo dotyczy tematyki ekologicznej. Drodzy Państwo, nagi jak go Pan Bóg stworzył Jon Marsh i stado gołych panienek wokół niego to w istocie akcja proekologiczna „bez celów seksualnych, [lecz będąca] tak aseksualna, jak tylko może być” (słowa Marsha). Brakowało tylko drzewa, do którego mogliby się przykuć… Ale całość wyszła bardzo estetycznie, mimo wyraźnego zachwiania proporcji ilościowych…

Sweet Harmony
Słodka zgoda


Is it right or wrong
To dobrze czy źle
Try to find a place
Szukać
We can all belong?
Własnego miejsca?
Be as one
Być jednością
Try to get on by
Żyć razem
If we unify
Jeśli tylko się połączymy
We should really try...
Powinniśmy spróbować…
All this time
Przez cały czas
Spinning round and round
Obracamy się w kółko
Made the same mistakes
Powtarzamy te same błędy
That we’ve always found
Które napotykamy w życiu
Surely now
Na pewno
We could move along
Moglibyśmy iść naprzód
Make a better world?
Stworzyć lepszy świat?
No it can’t be wrong
Nie, to nie może być złe


Let’s come together
Spróbujmy razem
Right now
Właśnie teraz
Oh yeah
O tak
In sweet harmony
W słodkiej zgodzie


Time is running out
Czas ucieka
Let there be no doubt
Nie ma co wątpić
We should sort things out
Powinniśmy wiele sobie wyjaśnić
If we care
Jeśli nam zależy
Like we say we do
A przecież mówimy, że tak
Not just empty words
To nie są puste słowa
For a week or two
Na tydzień lub dwa
Make the world
Niech świat
Your priority
Będzie dla nas najważniejszy
Try to live your life
Spróbujmy żyć
Ecologically
Ekologicznie
Play a part
Być częścią
In a greater scheme
Większej całości
Try to live the dream
Spróbujmy żyć
On a wider scene
Zgodnie z większym marzeniem


Let’s come together…