Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

5 czerwca 2010

120. Suzanne Vega – Room off the Street


Mniej znana piosenka Suzanne, ale bardzo klimatyczna… Tekst (autorstwa Vegi i Antona Sanko) i muzyka bardzo dobrze oddają tajemniczość i napięcie towarzyszące spotkaniu kobiety i mężczyzny. Coś z tego spotkania wyniknie, niepewna jest tylko natura/skala tej rewolucji. Symbolicznego znaczenia nabiera odległość pokoju od ulicy. Ważne podczas spotkania stają się wszelkie najmniejsze gesty.
Wykonanie koncertowe na wideo podlinkowanym pod tekstem różni się od wersji albumowej: zamiast gitary akustycznej jest basowa i nie ma bębna…

Room off the Street
Pokój z dala od ulicy


Somewhere in a room
W pewnym pokoju
With a poster on a wall
W którym wisi plakat
Of a man with his hand
Z mężczyzną pokazującym
In a fist
Zaciśniętą pięść


Is a woman who’s drinking
Jakaś kobieta pije
And her dress is so tight
Ma na sobie tak obcisłą suknię
You can see every breath
Że widać każdy
That she takes
Jej oddech


Every sigh, every sway
Każdy wdech, każdy ruch
You can hear everything that they say
Słychać każde ich słowo
Something’s begun like a war
Coś się zaczęło jakby wojna
Or a family or a friendship
Lub rodzina, lub przyjaźń
Or a fast love affair
Albo też przelotny romans


The man on the wall
Mężczyzna na plakacie
Is his symbol of freedom
To jego symbol wolności
It means he has brothers
To znaczy, że ma braci
Who believe as he does
Którzy wierzą w to, co on


She is moved by
Wzrusza ją
The thing that she sees in his face
To coś w nim
When he talks of
Gdy mówi
The cause
O sprawie


Every sigh, every sway…



She leans against him
Opiera się o niego
Her dress is so red
Ma czerwoną suknię
They talk of the salt
Rozmawiają o soli
And the truth and the bread
O prawdzie i chlebie


The night goes along
Ciągnie się noc
The fan goes around
Obraca się wentylator
In the room off the street
W pokoju z dala od ulicy
At the end of the town
Na peryferiach


Every sigh, every sway…


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz