Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

29 grudnia 2010

162. Elton John ‒ Song for Guy

To będzie chyba najkrótsze tłumaczenie (jeden wers + tytuł). Ale żeby nie było, że się obijam, będzie objaśnienie samego autora (z okładki singla, za http://en.wikipedia.org/wiki/Song_for_Guy). Elton sylabizuje „isn’t everything”, ładnie zaznaczając sylabiczne /n/, przez które całe zdanie ma 6 sylab [ˌɪ.znt.ˈe.və.ɹə.ˌθɪːŋ]. Od siebie dodałem jeden wyraz, gdyby ktoś chciał sobie podśpiewywać i mieć również 6 sylab.

...As I was writing this song one Sunday, I imagined myself floating into space and looking down at my own body. I was imagining myself dying. Morbidly obsessed with these thoughts, I wrote this song about death. The next day I was told that Guy (Burchett), our 17 year-old messenger boy, had been tragically killed on his motorcycle the day before. Guy died on the day I wrote this song.
Ta piosenka powstała pewnej niedzieli, gdy wyobrażałem sobie, że unoszę się w przestrzeni i patrzę z góry na swoje ciało. Wyobrażałem sobie własną śmierć. Te myśli długo nie dawały mi spokoju, i tak powstała ta piosenka o śmierci. Następnego dnia dowiedziałem się, że Guy (Burchett), nasz 17-letni goniec, zginął podczas jazdy na motocyklu. Guy umarł właśnie tego dnia, gdy napisałem ten utwór.


Song for Guy
Dla Guya


Life,
isn’t everything
Życie,
to nigdy nie wszystko27 grudnia 2010

161. Björk – Pagan Poetry

Kolejny poruszający utwór. Tym razem tekst napisała sama Björk. Teledysk zrealizował Nick Knight, fotograf, który opracował też kilka okładek do płyt Björk.
Film prezentuje różne formy penetracji, wnikania pod skórę. Interesujące są również sugestie nasienia, zastąpione w drugiej części filmu sznurami pereł. Wideo okazało się tak kontrowersyjne, iż kanał MTV przestał go pokazywać w Stanach Zjednoczonych.
W teledysku Björk występuje w nietypowej sukni ślubnej zaprojektowanej przez Alexandra McQeena. Nietypowej, bo zakrywającej ciało tylko od pasa w dół.
Na uwagę zasługuje również muzyka: Björk wykorzystała w niej harfę i pozytywki.
Tekst pochodzi ze strony Björk (http://www.bjork.com/facts/lyrics/), teledysk ze strony YouTube.

Pagan Poetry
Pogańska poezja


Pedalling through
Jadę rowerem przez
the dark currents
Ciemne nurty
I find an accurate copy
Odnajduję wierną kopię
a blueprint
Dokładny plan
of the pleasure in me
Przyjemności we mnie


Swirling black lilies totally ripe
Wirujące czarne lilie już dojrzały


A secret code carved: a secret code carved
Wyryty tajny kod, wyryty tajny kod


Swirling black lilies totally ripe
Wirujące czarne lilie już dojrzały


He offers a handshake
On podaje dłoń
crooked
Pokrętne
five fingers
Palce
they form a pattern
Tworzą wzór
yet to be matched
Jeszcze nie rozpoznany


Swirling black lilies totally ripe
Wirujące czarne lilie już dojrzały


On the surface simplicity
Z pozoru jestem prosta
but the darkest pit in me
Ale najczarniejszy dół we mnie
is pagan poetry
To jak pogańska poezja
pagan poetry
Pogańska poezja


Swirling black lilies totally ripe
Wirujące czarne lilie już dojrzały


Morse: coded: signals
Sygnały kodem Morse’a
they pulsate: they wake me up
Pulsują, budzą mnie
from my
Z mojej
hibernate
Hibernacji


On the surface simplicity
Z pozoru jestem prosta
but the darkest pit in me
Ale najczarniejszy dół we mnie
is pagan poetry
To jak pogańska poezja
pagan poetry
Pogańska poezja


I love him
Kocham go


This time: I'm gonna keep it to myself
Tym razem zachowam to dla siebie
This time: I'm gonna keep me all to myself
Tym razem zachowam całą siebie dla siebie


She loves him
Ona go kocha


But he makes me want to hand myself over
Ale przez niego chcę się oddać


She loves him
Ona go kocha25 grudnia 2010

160. Sjón, Björk – Bachelorette


„Bachelorette” jest interesująca z kilku powodów: tytuł, tekst, teledysk. „Bachelorette” to potoczne określenie niezamężnej, lecz dojrzałej kobiety w amerykańskiej angielszczyźnie. Powodem utworzenia tego słowa był fakt, iż „spinster” o tym samym znaczeniu nabrało negatywnego znaczenia (to nie tylko panna, ale także ‘stara panna’).
Tekst jest wierszem Sjóna, czyli Sigurjóna Birgira Sigurðssona, islandzkiego poety, który napisał również kilka innych tekstów dla Björk („Oceania”, „Jóga”, „Isobel”, „Wonderlust”).
Surrealistyczny film wyreżyserował Michel Gondry (na jego koncie są m.in. „Fire on Babylon” Sinéad O’Connor, „Human Behaviour”, „Jóga” i „Hyper-ballad” Björk, „Like a Rolling Stone” The Rolling Stones, także filmy reklamowe, dokumentalne i fabularne). Pomysł na teledysk pochodził od samej Björk, która chciała, by „Bachelorette” była kontynuacją losów bohaterki „Isobel” i „Human Behaviour”. Tytułowa panienka wychodzi z lasu i próbuje poradzić sobie w wielkim mieście, lecz nie udaje jej się, więc wraca do lasu.
Tekst ma dwie wersje: krótszą i dłuższą. Krótszą śpiewa Björk, dłuższą zamieszczono w okładce płyty. Poniżej znajduje się tłumaczenie krótszej wersji (w nawiasie okrągłym fragmenty lub wersy wersji dłuższej). W nawiasie kwadratowym fragment „Mojej opowieści” („My story”) z teledysku.
Tekst pochodzi z oficjalnej strony Björk (http://www.bjork.com/facts/lyrics/). Wideo z YouTube.

Bachelorette
Panienka


[One day I find a big book buried deep in the ground. I opened it but all the pages were blank. Then, to my surprise, it started writing itself….]
Pewnego dnia znalazłam dużą książkę zakopaną głęboko w ziemi. Gdy ją otworzyłam, spostrzegłam, że wszystkie strony są puste. Ale nagle w książce zaczęły pojawiać się litery…


I’m a fountain of blood (my love)
Jestem fontanną krwi (kochanie)
In the shape of a girl
W kształcie dziewczyny
You’re the bird on the brim (my love)
Jesteś ptakiem i siedzisz na brzegu (kochanie)
Hypnotized by the whirl
Zapatrzony w wodne wiry


Drink me – make me real (my love)
Wypij mnie, bym mogła istnieć
Wet your beak in the stream
Zamocz swój dziób w strumieniu
The game we’re playing is life (my love)
Gramy razem w grę życia
Love’s a two way dream
A miłość to sen w obie strony


Leave me now – return tonight
Odejdź teraz, wróć w nocy
The tide will show you the way
Przypływ wskaże ci drogę
If you forget my name /(Forget my name)
Jeśli zapomnisz o mnie (Zapomnij o mnie)
You will go astray /(go astray)
Zabłądzisz niechybnie (Zabłądź niechybnie)
Like a killer whale (Killer whale)
Jak orka (Orka)
trapped in a bay
Uwięziona w zatoce
(the ocean miles away)
(a ocean tak daleko)


I’m a path of cinders (my love)
Jestem rozżarzonymi węglami na drodze (kochanie)
Burning under your feet
Płonę pod twoimi stopami
You’re the one who walks me (my love)
Jesteś tym, kto po mnie chodzi (kochanie)
I’m your one way street
I nie może zawrócić


I’m a whisper in water (my love)
Jestem szeptem w wodzie (kochanie)
A secret for you to hear
Twoją tajemnicą
You are the one who grows distant (my love)
Jesteś tym, kto się oddala (kochanie)
When I beckon you near
Gdy wzywam cię z bliska


Leave me now…I’m a tree that grows hearts (my love)
Jestem drzewem, na którym są serca (kochanie)
One for each that you take
Tyle samo serc zabrałeś
You’re the intruders hand (You’re the ground I feed on (my love))
Jesteś ręką intruza (Jesteś polem, na którym rosnę)
I’m the branch that you break (We’re a circle no-one can break)
Jestem gałęzią, którą łamiesz (Jesteśmy kołem, którego nikt nie złamie)


Leave me now…(Life is a necklace of fears (my love))
Życie to nanizane lęki (kochanie)
(Your uncried tears on a string)
Na sznurku niewypłakane łzy
(Our love will untie them - come here (my love))
Nasza miłość je rozplącze, chodź tu (kochanie)
(Loving me is the easiest thing)
Kochanie mnie jest najprostsze


23 grudnia 2010

159. Björk – Venus as a Boy

Tę piosenkę napisała Björk w swoim salonie i zaśpiewała do dyktafonu. Jakiś czas później usłyszała dźwięk tłuczonej butelki, który zainspirował ją do napisania muzyki.
Tekst utworu napisała sama Björk. Teledysk wyreżyserowała Sophie Muller, reżyserka specjalizująca się w teledyskach, pracowała m.in. z Eurythmics i No Doubt.
Tekst pochodzi z oficjalnej strony Björk (http://www.bjork.com/facts/lyrics/). Teledysk ze strony YouTube.

Venus as a Boy
Wenus w ciele chłopca


His wicked
Jego złośliwe
sense of humour
Żarty
suggests
To obietnica
exciting sex
Cudownego seksu


His fingers
Jego palce
they focus on her
Krążą po niej
touches
Dotykają
he’s venus as a boy
To Wenus w ciele chłopca


He believes in beauty
On wierzy w piękno
He’s venus as a boy
To Wenus w ciele chłopca


He’s exploring
Odkrywa
the taste of her
Jej smak
arousal
Potrafi
so accurate
Dozować podniety


He sets off
Podkreślać
the beauty in her
Jej piękno
he’s venus as a boy
To Wenus w ciele chłopca


He believes in beauty
On wierzy w piękno
he’s venus as a boy
To Wenus w ciele chłopca


21 grudnia 2010

158. Björk, Nellee Hooper – Human Behaviour

Ten utwór rozpoczął solową karierę Björk. Napisany przez nią i Nellee’a Hoopera jest obrazem człowieka ze zwierzęcego punktu widzenia (słowa Björk). Utwór wydano w 1993, na miesiąc przed premierą albumu „Debut”.
Teledysk w reżyserii Michela Gondry’ego został nagrodzony nagrodą MTV w kategorii „Najlepsze przełomowe wideo”.
Tekst pochodzi z oficjalnej strony Björk (http://www.bjork.com/facts/lyrics/), a teledysk z YouTube. W utworze Björk śpiewa trochę inny tekst (słowa, które można dosłyszeć, w nawiasie).

Human Behaviour
Ludzkie zachowanie


If you ever get close to a human
Jeśli zbliżysz się kiedyś do człowieka
And human behaviour
I jego zachowania
Be ready be ready to get confused
Bądź gotów, bądź gotów na zaskoczenie
      [And me and my head after]
      [I mnie i moją ciekawość]
There’s definitely definitely definitely no logic
Bo nie ma, nie ma, nie ma logiki
To human behaviour
W ludzkim zachowaniu
But yet so, yet so irresistible
Lecz trudno się mu oprzeć
      [And me and myself… Can I…]
      [I ja i mnie samej… Jak się…]
And there’s no map to human behaviour [and certainty]
I choć nie ma instrukcji do ludzkiego zachowania [i pewności]


They’re terribly terribly terribly moody
      [Oh, human behaviour]
Ludzie potrafią być kapryśni
      [O, ludzkie zachowanie]
Then all of a sudden turn happy
      [And then my head after]
A po chwili zupełnie szczęśliwi
      [I wtedy ja zaciekawiona]
But, oh, to get involved in the exchange
Ale dzielenie się uczuciami
Of human emotions
Ludzkimi uczuciami
Is ever so ever so satisfying
      [And then my head…]
Jest takie przyjemne


And there’s no map
I choć nie ma instrukcji
And a compass wouldn’t help at all
I kompas wcale nie pomoże


Human behaviour
Ludzkie zachowanie

30 listopada 2010

157. Kraftwerk – The Model

To bodaj najbardziej znana piosenka zespołu Kraftwerk. Tekst napisało trzech ówczesnych (1978) członków zespołu: Ralf Hütter (do dziś w zespole), Karl Bartos (opuścił zespół w 1992) przy współpracy Emila Schulta (artysta, który stworzył większość okładek do albumów Kraftwerku). W utworze (jak i w wielu innych piosenkach Kraftwerku) śpiewa Ralf Hütter.
Tekst z http://www.lyricsmode.com/lyrics/k/kraftwerk/the_model.html.

The Model
Modelka


She’s a model and she’s looking good
Jest modelką i ładnie wygląda,
I’d like to take her home that’s understood
Chciałbym ją odwieźć do domu, to jasne,
She plays hard to get, she smiles from time to time
Ciągle gra, czasem się uśmiechnie,
It only takes a camera to change her mind
Tylko aparat fotograficzny może ją przekonać.


She’s going out to nightclubs drinking just champagne
Chodziła do nocnych klubów i piła tylko szampana,
And she has been checking nearly all the men
Sprawdzała tam prawie każdego mężczyznę,
She’s playing her game and you can hear them say
Grała swoją grę, a oni zawsze mówili:
She’s looking good for beauty we will pay
Wygląda ładnie, za co my zapłacimy.


She’s posing for consumer products now and then
Od czasu do czasu ma sesje zdjęciowe do reklam,
For every camera she gives the best she can
Na każdej sesji daje z siebie wszystko,
I saw her on the cover of a magazine
Widziałem ją na jakiejś okładce,
Now she’s a big success, I want to meet her again
Osiągnęła sukces, a ja chciałbym ją jeszcze kiedyś spotkać.