Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

25 grudnia 2010

160. Sjón, Björk – Bachelorette


„Bachelorette” jest interesująca z kilku powodów: tytuł, tekst, teledysk. „Bachelorette” to potoczne określenie niezamężnej, lecz dojrzałej kobiety w amerykańskiej angielszczyźnie. Powodem utworzenia tego słowa był fakt, iż „spinster” o tym samym znaczeniu nabrało negatywnego znaczenia (to nie tylko panna, ale także ‘stara panna’).
Tekst jest wierszem Sjóna, czyli Sigurjóna Birgira Sigurðssona, islandzkiego poety, który napisał również kilka innych tekstów dla Björk („Oceania”, „Jóga”, „Isobel”, „Wonderlust”).
Surrealistyczny film wyreżyserował Michel Gondry (na jego koncie są m.in. „Fire on Babylon” Sinéad O’Connor, „Human Behaviour”, „Jóga” i „Hyper-ballad” Björk, „Like a Rolling Stone” The Rolling Stones, także filmy reklamowe, dokumentalne i fabularne). Pomysł na teledysk pochodził od samej Björk, która chciała, by „Bachelorette” była kontynuacją losów bohaterki „Isobel” i „Human Behaviour”. Tytułowa panienka wychodzi z lasu i próbuje poradzić sobie w wielkim mieście, lecz nie udaje jej się, więc wraca do lasu.
Tekst ma dwie wersje: krótszą i dłuższą. Krótszą śpiewa Björk, dłuższą zamieszczono w okładce płyty. Poniżej znajduje się tłumaczenie krótszej wersji (w nawiasie okrągłym fragmenty lub wersy wersji dłuższej). W nawiasie kwadratowym fragment „Mojej opowieści” („My story”) z teledysku.
Tekst pochodzi z oficjalnej strony Björk (http://www.bjork.com/facts/lyrics/). Wideo z YouTube.

Bachelorette
Panienka


[One day I find a big book buried deep in the ground. I opened it but all the pages were blank. Then, to my surprise, it started writing itself….]
Pewnego dnia znalazłam dużą książkę zakopaną głęboko w ziemi. Gdy ją otworzyłam, spostrzegłam, że wszystkie strony są puste. Ale nagle w książce zaczęły pojawiać się litery…


I’m a fountain of blood (my love)
Jestem fontanną krwi (kochanie)
In the shape of a girl
W kształcie dziewczyny
You’re the bird on the brim (my love)
Jesteś ptakiem i siedzisz na brzegu (kochanie)
Hypnotized by the whirl
Zapatrzony w wodne wiry


Drink me – make me real (my love)
Wypij mnie, bym mogła istnieć
Wet your beak in the stream
Zamocz swój dziób w strumieniu
The game we’re playing is life (my love)
Gramy razem w grę życia
Love’s a two way dream
A miłość to sen w obie strony


Leave me now – return tonight
Odejdź teraz, wróć w nocy
The tide will show you the way
Przypływ wskaże ci drogę
If you forget my name /(Forget my name)
Jeśli zapomnisz o mnie (Zapomnij o mnie)
You will go astray /(go astray)
Zabłądzisz niechybnie (Zabłądź niechybnie)
Like a killer whale (Killer whale)
Jak orka (Orka)
trapped in a bay
Uwięziona w zatoce
(the ocean miles away)
(a ocean tak daleko)


I’m a path of cinders (my love)
Jestem rozżarzonymi węglami na drodze (kochanie)
Burning under your feet
Płonę pod twoimi stopami
You’re the one who walks me (my love)
Jesteś tym, kto po mnie chodzi (kochanie)
I’m your one way street
I nie może zawrócić


I’m a whisper in water (my love)
Jestem szeptem w wodzie (kochanie)
A secret for you to hear
Twoją tajemnicą
You are the one who grows distant (my love)
Jesteś tym, kto się oddala (kochanie)
When I beckon you near
Gdy wzywam cię z bliska


Leave me now…I’m a tree that grows hearts (my love)
Jestem drzewem, na którym są serca (kochanie)
One for each that you take
Tyle samo serc zabrałeś
You’re the intruders hand (You’re the ground I feed on (my love))
Jesteś ręką intruza (Jesteś polem, na którym rosnę)
I’m the branch that you break (We’re a circle no-one can break)
Jestem gałęzią, którą łamiesz (Jesteśmy kołem, którego nikt nie złamie)


Leave me now…(Life is a necklace of fears (my love))
Życie to nanizane lęki (kochanie)
(Your uncried tears on a string)
Na sznurku niewypłakane łzy
(Our love will untie them - come here (my love))
Nasza miłość je rozplącze, chodź tu (kochanie)
(Loving me is the easiest thing)
Kochanie mnie jest najprostsze


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz