Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

31 maja 2010

115. Joanna Newsom – Sprout and the Bean


Joanna Newsom to przypadek wielce nietypowy. Po usłyszeniu jej śpiewu może ulec zmianie zakres indywidualnej tolerancji na wydawane przez człowieka dźwięki określane jako śpiew. Jej styl śpiewania jest tylko pozornie „dziecięcy”. Dosłownie „dziecięcy” był może w jej pierwszych próbach wokalnych (początek dekady), ale w swych utworach wielkości „Only skin” lub „Cosmia” (pierwszy to 16 minut, drugi – 7 minut prawie ciągłego śpiewu) z 2006 r. pokazała duże możliwości wokalne i opanowanie głosu.
Joanna sama pisze swoje teksty i komponuje muzykę. I chyba też wpisuje się w nurt rocka psychodelicznego. Przynajmniej ten tekst ma ewidentnie cechy psychodeliczne… (pamiętać: nie jeść brukselki z fasolką!).
Bardzo dobrze zrealizowany i pasujący do tekstu teledysk wyreżyserował Terri Timely.

Sprout and the Bean
Brukselka i fasolka


I slept all day
Przespałam cały dzień
Awoke with distaste
Wstałam ze wstrętem
And I railed
I narzekałam
And I raved
I piekliłam się
That the difference between
Że różnica między
The sprout and the bean
Brukselką a fasolką
It is a golden ring
Jest jak złota obrączka
It is a twisted string
Jest jak skręcony sznur


And you can ask the counsellor
Spytaj doradcy
And you can ask the king
Spytaj nawet króla
And I’ll say the same thing
A ja i tak będę to powtarzać
And it’s a funny thing
A to zabawna rzecz


Should we go outside
Może by tak wyjść na dwór
Should we go outside
Może by tak wyjść na dwór
Should we break some bread
Może by tak pokroić chleb
Are you interested
Masz ochotę


And as I said
Tak jak mówiłam
I slept as though dead
Spałam jak zabita
Dreaming seamless dreams
Śniąc długie sny
Of a lead
O ołowianym ciężarku


When you go away
Gdy odejdziesz
I am big-boned and fey
Będę niezdarna i przejęta
In the dust of the day
W kurzu dnia
In the dirt of the day
W brudzie dnia


And Danger! Danger!
I uwaga! Uwaga!
Drawing near them was a white coat
Jakaś biała sierść była coraz bliżej
And Danger! Danger!
I uwaga! Uwaga!
Drawing near them was a broad boat
Jak biała łódź - coraz bliżej
And the water! Water!
I woda! Woda!
Running clear beneath a white throat
Płynęła wartko pod białą gardzielą
And the hollow chatter of the talking of the Tadpoles
I jeszcze ten pusty trajkot Kijanek


Who know the outside
Które wiedzą, co jest na dworze
Should we go outside
Może by tak wyjść na dwór
Should we break some bread
Może by tak pokroić chleb
Are you interested
Masz ochotę

30 maja 2010

114. Tears for Fears – Sowing the Seeds of Love


Najbardziej znany hit zespołu Tears for Fears z 1989. Niestety niedługo po jego nagraniu, w 1991 r. zespół się rozpadł i obaj jego członkowie – Roland Orzabal (ten z długimi włosami) i Curt Smith – poszli swoimi drogami. Powodem były m.in. prywatne problemy Orzabala oraz nieporozumienia między muzykami dotyczące pracy w zespole. Po 9 latach od kłótni, która zakończyła ich działalność, Orzabal i Smith spotkali się i udało im się pogodzić. Obaj przez te lata tworzyli solo (Orzabal dalej pod szyldem Tears for Fears). W wyniku ich spotkania powstało kilkanaście nowych piosenek oraz album wydany w 2005 r.
Wyjątkowy jest teledysk w reżyserii Jima Blashfielda (http://www.blashfieldstudio.com/). Takich efektów na przełomie lat 80. i 90. zapewne nie powstydziłby się sam Zbig Rybczyński.
Autorzy tekstu (Orzabal i Smith) pobawili się trochę językiem podczas pisania tej piosenki. Znajduje się w niej kilka ciekawych wyrazów i idiomów (have egg on ones’s face ‘wyjść na głupka’, squeaky-clean ‘wypucowany; bez skazy’, every nook and cranny ‘każdy zakamarek’).

Sowing the Seeds of Love
Sieję nasiona miłości


High time we made a stand and shook up the views of the common man
Trzeba wreszcie powstać i wywrócić do góry nogami poglądy szarych ludzi
And the love train rides from coast to coast
Pociąg miłości kursuje po całym kraju
DJ’s the man we love the most
A my uwielbiamy DJ-ów
Could you be, could you be squeaky-clean
Spróbuj być, spróbuj być bez skazy
And smash any hope of democracy?
I zniszczyć nadzieje na demokrację
As the headline says you’re free to choose
Jak piszą w gazetach: masz wolny wybór
There’s egg on your face and mud on your shoes
Wyszedłeś na durnia i masz zabłocone buty
One of these days they’re gonna call it the blues
Kiedyś nazwą to chandrą


Sowing the seeds of love
Sieję nasiona miłości


And anything is possible when you’re sowing the seeds of love
Wszystko jest możliwe, gdy siejesz nasiona miłości
Anything is possible
Wszystko jest możliwe


I spy tears in their eyes
Dostrzegam łzy w oczach ludzi
They look to the skies for some kind of divine intervention
Patrzą w niebo, czekając na jakąś boską ingerencję
Food goes to waste !
A jedzenie się marnuje
So nice to eat, so nice to taste
Takie przyjemne, takie smaczne
Politician granny with your high ideals
Wy ciotki polityczne z waszymi wzniosłymi ideałami
Have you no idea how the majority feels ?
Macie pojęcie, co czuje większość?
So without love and a promise land
Bez miłości i ziemi obiecanej
Were fools to the rules of a government plan
Bylibyśmy głupcami podległymi planom rządu
Kick out the style! Bring back the jam!
Chrzanić wszelkie formy! Dajcie tu motłoch!


Sowing the seeds of love
Sieję nasiona miłości


The birds and the bees
Ptaszki i pszczółki
My girlfriend and me in love
Moja dziewczyna i ja, zakochani


Feel the pain
Poczuj ból
Talk about it
Opowiedz o tym
If you’re a worried man – then shout about it
Jeśli się martwisz, wykrzycz to
Open hearts – feel about it
Otwórzcie serca, poczujcie to
Open minds – think about it
Otwórzcie umysły, pomyślcie o tym
Everyone – read about it
Wszyscy, poczytajcie o tym
Everyone – scream about it!
Wszyscy, wykrzyczcie to
Everyone
Wszyscy
Everyone – read about it, read about it
Wszyscy, poczytajcie o tym, poczytajcie
Read in the books in the crannies and the nooks there are books to read
Poczytajcie w książkach, w zakamarkach, w skrytkach jest pełno książek do czytania


[Chorus!]
[Ref.]


(Mr. England sowing the seeds of love)
(Pani Anglia sieje nasiona miłości)


Time to eat all your words
Trzeba odszczekać swoje słowa
Swallow your pride
Schować dumę do kieszeni
Open your eyes
Otworzyć oczy


High time we made a stand and shook up the views of the common man
Trzeba wreszcie powstać i wywrócić do góry nogami poglądy szarych ludzi
And the love train rides from coast to coast
Pociąg miłości kursuje po całym kraju
Every minute of every hour – I love a sunflower
Co godzinę, co minutę – uwielbiam słonecznik
And I believe in love power, love power, love power!!!
I wierzę w siłę miłości, siłę miłości, siłę miłości


Sowing the seeds
Sieję nasiona miłości
An end to need
Żadnych potrzeb
And the politics of greed
Żadnej polityki chciwości
With love
Wasi kochający

29 maja 2010

113. Kosheen – Suicide


Piosenka o samobójstwie… chyba nie mogła brzmieć inaczej jak tylko… psychodelicznie.
Trudno znaleźć w Internecie informację o autorze/autorach tego tekstu. Prawdopodobnie są nimi dwaj członkowie Kosheen, Markee Substance i Darren Decoder: to oni ponoć piszą wszystkie teksty, Sian Evans je tylko śpiewa.
W samym tekście oprócz metaforyki ślizgania się i zjeżdżania interesujący jest wers drobiony (prawie jak u ks. Baki… prawie!) i uporczywie powtarzany rym na kończący się na /aɪnd/, /aɪd/ lub /aɪt/ (jak w „suicide” /ˈsu:ɪsaɪd/). Zamknięta sylaba sugerować może koniec, zamknięcie, skończenie. Zakończenie /d/ wiąże się również ze stroną bierną i czasem przeszłym. Wobec tego cały tekst, choć niepozorny i z prostymi rymami gramatycznymi, okazuje się przemyślaną konstrukcją.
Inną ciekawostką, niezwiązaną jednak z tym utworem, jest nazwa zespołu, która jest połączeniem dwóch japońskich słów: „ko” ‘stary’ i „shin” ‘nowy’.

Slip and slide (Suicide)
Wyśliźnij się i zjedź (Samobójstwo)


Drop that rhythm and you unwind
Rzuć ten rytm, a się odprężysz
Keep that feeling and you step in time
Zatrzymaj to uczucie, a zrobisz krok naprzód
All too pretty for a real life
Zbyt piękny na prawdziwe życie?
Suicide
– Samobójstwo


Drop that rhythm and you unwind…

Suicide                       [x2]Slip ‘n’ slide
Wyśliźnij się i zjedź
Your eyes are wide
Rozszerzone masz źrenice
Tongue-tied
Oniemiałeś
You slip ‘n’ slide
Wyślizgujesz się i zjeżdżasz
Shut tight
Zamknięty na klucz
Slip ‘n’ slide
Wyśliźnij się i zjedź
Read the line
Przeczytaj to
The underlined
Co podkreślone


Slow down
Zwolnij
Ease your mind
Uspokój się
Time to find
Teraz czas
Another ride  [x2]
Na inną jazdę


Drop that rhythm and you unwind…

Suicide                       [x2]Look right
Pamiętaj o wyglądzie
Slip ‘n’ slide
Wyśliźnij się i zjedź
Time flies
Czas leci szybko
You slip ‘n’ slide
Gdy wyślizgujesz się i zjeżdżasz
Leave now
Zostaw wszystko
Be left behind
Niech cię zostawią
Time to find
Czas na
Another ride
Inną jazdę


Slow down…

Another ride  [x2]Drop that rhythm and you unwind…            [x4]


28 maja 2010

112. a-ha – Take On Me


Najbardziej znany szlagier grupy a-ha, więc warto wiedzieć, o czym to to jest.
Ciekawa jest historia tego utworu. Jego pierwsza wersja nie zdobyła popularności. Dopiero po zastosowaniu elektronicznej aranżacji utworu oraz wsparciu finansowym wytwórni Warner Brothers, która zasponsorowała nagranie najbardziej znanego teledysku do tej piosenki (tego animowanego) – stała się ona przebojem.
Wyjątkowy jest również sposób wykonania tego utworu przez Mortena Harketa. Zwłaszcza w refrenie pokazuje on swoje możliwości głosowe: zaczyna śpiewać bardzo nisko, by skończyć falsetem. Jak podaje wikipedia, słyszymy zmianę o dwie i pół oktawy.
Autorami tekstu są wszyscy członkowie a-ha (Magne Furuholmen, Morten Harket, Paul Waaktaar-Savoy). „Take on me” pierwotnie (przed 1983) zatytułowana była „Lesson One” (‘Lekcja pierwsza’).

Take On Me
Daj mi szansę


We’re talking away
Gadamy sobie
I don’t know what
Nie wiem
I’m to say I’ll say it anyway
Co mam powiedzieć, ale i tak mówię
Today’s another day to find you
Dzisiaj znów będę cię szukał
Shying away
Uciekam przed tym
I’ll be coming for your love, OK?
Spróbuję przyjść po miłość, dobrze?


Take on me, take me on
Daj mi szansę
I’ll be gone
Nie będzie mnie
In a day or two
Za dzień lub dwa


So needless to say
Nie trzeba mówić
I’m odds and ends
Że nic nie znaczę
But that’s me stumbling away
Ale przez to ciągle się jąkam
Slowly learning that life is OK.
Powoli przyzwyczajam do swojego życia
Say after me
Powtórz za mną
It’s no better to be safe than sorry
Nie warto dmuchać na zimne


Take on me, take me on…Oh the things that you say
To, o czym mówisz
Is it life or
To życie czy może
Just a play my worries away
Tylko gra, bym się nie martwił
You’re all the things I’ve got to remember
Tylko ciebie chcę pamiętać
You’re shying away
Uciekasz przed tym
I’ll be coming for you anyway
I tak spróbuję po ciebie przyjść


Take on me, take me on…


Wersja animowana:


Pierwsza wersja (nieanimowana):