Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

30 maja 2010

114. Tears for Fears – Sowing the Seeds of Love


Najbardziej znany hit zespołu Tears for Fears z 1989. Niestety niedługo po jego nagraniu, w 1991 r. zespół się rozpadł i obaj jego członkowie – Roland Orzabal (ten z długimi włosami) i Curt Smith – poszli swoimi drogami. Powodem były m.in. prywatne problemy Orzabala oraz nieporozumienia między muzykami dotyczące pracy w zespole. Po 9 latach od kłótni, która zakończyła ich działalność, Orzabal i Smith spotkali się i udało im się pogodzić. Obaj przez te lata tworzyli solo (Orzabal dalej pod szyldem Tears for Fears). W wyniku ich spotkania powstało kilkanaście nowych piosenek oraz album wydany w 2005 r.
Wyjątkowy jest teledysk w reżyserii Jima Blashfielda (http://www.blashfieldstudio.com/). Takich efektów na przełomie lat 80. i 90. zapewne nie powstydziłby się sam Zbig Rybczyński.
Autorzy tekstu (Orzabal i Smith) pobawili się trochę językiem podczas pisania tej piosenki. Znajduje się w niej kilka ciekawych wyrazów i idiomów (have egg on ones’s face ‘wyjść na głupka’, squeaky-clean ‘wypucowany; bez skazy’, every nook and cranny ‘każdy zakamarek’).

Sowing the Seeds of Love
Sieję nasiona miłości


High time we made a stand and shook up the views of the common man
Trzeba wreszcie powstać i wywrócić do góry nogami poglądy szarych ludzi
And the love train rides from coast to coast
Pociąg miłości kursuje po całym kraju
DJ’s the man we love the most
A my uwielbiamy DJ-ów
Could you be, could you be squeaky-clean
Spróbuj być, spróbuj być bez skazy
And smash any hope of democracy?
I zniszczyć nadzieje na demokrację
As the headline says you’re free to choose
Jak piszą w gazetach: masz wolny wybór
There’s egg on your face and mud on your shoes
Wyszedłeś na durnia i masz zabłocone buty
One of these days they’re gonna call it the blues
Kiedyś nazwą to chandrą


Sowing the seeds of love
Sieję nasiona miłości


And anything is possible when you’re sowing the seeds of love
Wszystko jest możliwe, gdy siejesz nasiona miłości
Anything is possible
Wszystko jest możliwe


I spy tears in their eyes
Dostrzegam łzy w oczach ludzi
They look to the skies for some kind of divine intervention
Patrzą w niebo, czekając na jakąś boską ingerencję
Food goes to waste !
A jedzenie się marnuje
So nice to eat, so nice to taste
Takie przyjemne, takie smaczne
Politician granny with your high ideals
Wy ciotki polityczne z waszymi wzniosłymi ideałami
Have you no idea how the majority feels ?
Macie pojęcie, co czuje większość?
So without love and a promise land
Bez miłości i ziemi obiecanej
Were fools to the rules of a government plan
Bylibyśmy głupcami podległymi planom rządu
Kick out the style! Bring back the jam!
Chrzanić wszelkie formy! Dajcie tu motłoch!


Sowing the seeds of love
Sieję nasiona miłości


The birds and the bees
Ptaszki i pszczółki
My girlfriend and me in love
Moja dziewczyna i ja, zakochani


Feel the pain
Poczuj ból
Talk about it
Opowiedz o tym
If you’re a worried man – then shout about it
Jeśli się martwisz, wykrzycz to
Open hearts – feel about it
Otwórzcie serca, poczujcie to
Open minds – think about it
Otwórzcie umysły, pomyślcie o tym
Everyone – read about it
Wszyscy, poczytajcie o tym
Everyone – scream about it!
Wszyscy, wykrzyczcie to
Everyone
Wszyscy
Everyone – read about it, read about it
Wszyscy, poczytajcie o tym, poczytajcie
Read in the books in the crannies and the nooks there are books to read
Poczytajcie w książkach, w zakamarkach, w skrytkach jest pełno książek do czytania


[Chorus!]
[Ref.]


(Mr. England sowing the seeds of love)
(Pani Anglia sieje nasiona miłości)


Time to eat all your words
Trzeba odszczekać swoje słowa
Swallow your pride
Schować dumę do kieszeni
Open your eyes
Otworzyć oczy


High time we made a stand and shook up the views of the common man
Trzeba wreszcie powstać i wywrócić do góry nogami poglądy szarych ludzi
And the love train rides from coast to coast
Pociąg miłości kursuje po całym kraju
Every minute of every hour – I love a sunflower
Co godzinę, co minutę – uwielbiam słonecznik
And I believe in love power, love power, love power!!!
I wierzę w siłę miłości, siłę miłości, siłę miłości


Sowing the seeds
Sieję nasiona miłości
An end to need
Żadnych potrzeb
And the politics of greed
Żadnej polityki chciwości
With love
Wasi kochający

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz