Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

4 maja 2010

99. Raz, dwa, trzy – Nikt nikogo (I tak warto żyć)


Jedna z lepiej znanych piosenek zespołu Raz, dwa, trzy. Mimo mollowej tonacji i wielu zaprzeczeń w tekście, przesłanie zawarte w refrenie jest pocieszające.
One of the best-known songs by the Raz, dwa, trzy band. Although its minor key and many negations in lyrics, it has rather comforting message in the chorus.
Unu da la plej famaj kantoj de Raz, dwa, trzy muzikgrupo. Kvankam minora  tono kaj multaj negoj, ĝi havas konsoliganta mesaĝo en la rekantaĵo.

Nikt nikogo
(I tak warto żyć)
No-one defends anyone
(Still, it’s worth living)
Neniu iun
(Malgraŭe estas inda vivi)Nikt nikogo nie broni
No-one defends anyone
Neniu iun defendas
nikogo nie karze
No-one punishes anyone
Neniun punas
wszystko można zastąpić
Everything is replaceable
Ĉio povas anstataŭi
czego nie można powtarzać
What isn’t repeatable
Kion oni ne povas ripeti
powietrza które nas dzieli
The air which separates us
La aero kio dividas nin
płytkiego oddechu nadziei
The shallow breathing of hope
Malprofunda spiro de espero
lęku przed sobą i jeszcze
The fear of yourself and more
La timo antaŭ si kaj ankoraŭ  
siebie samego i wreszcie
The very you and finally
Si sola kaj finfinecałej serii pomyłek
The string of mistakes
La tutaj serioj de eraroj
jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś
If you are who you haven’t been
Se vi estas, kio vi ne estis ĝisnune
teraz nie musisz tłumaczyć
Now you don’t have to explain
Nun vi ne devas ekspliki
czego nie myślisz można zobaczyć
It may be seen what you don’t think
Kion vi ne pensas, estas videblai tak warto żyć
Still, it’s worth living
Malgraŭe oni estas inda vivinikt nikogo nie karze
No-one punishes anyone
Neniu iun punas
nikogo nie broni
No-one defends anyone
Neniun defendas
zanim cokolwiek się zdarzy
Before anything happens
Antaŭ kio ajn okazas
wszystko można zapomnieć
Everything may be forgotten
Ĉio povas esti forgesata
wolność co niepokoi
The freedom which troubles
Libereco kio ĉagrenas
podstęp, którego nikt się nie boi
The deception that doesn’t scare
Trompiĝo, kion neniu timas
wiarę która przenika
The faith that penetrates
Fido, kio penetras
miłość której każdy dotyka
The love that we all touch
Amo, kion ĉiu tuŝascałej serii pomyłek
The string of mistakes
La tutaj serioj de eraroj
jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś
If you are who you haven’t been
Se vi estas, kio vi ne estis ĝisnune
teraz nie musisz tłumaczyć
Now you don’t have to explain
Nun vi ne devas ekspliki
czego nie myślisz można zobaczyć
It may be seen what you don’t think
Kion vi ne pensas, estas videblai tak warto żyć
Still, it’s worth living
Malgraŭe oni estas inda vivinikt nikogo broni
No-one defends anyone
Neniu iun defendas
nikogo nie karze
No-one punishes anyone
Neniun punas
wszystko można zastąpić
Everything may be replaced
Ĉio povas anstataŭi
czego nie można powtarzać
If it can’t be repeated
Kion oni ne povas repeti
powietrza które nas dzieli
The air which divides us
La aero kio dividas nin
płytkiego oddechu braku nadziei
The shallow breath of lack of hope
Malprofunda spiro de manko de espero
wiary w siebie i jeszcze
The self-confidence and more
La fido je si kaj ankoraŭ
siebie samego i jeszcze
The very you and more
Si sola kaj ankoraŭcałą serię pomyłek
The string of errors
La tutaj serioj de eraroj
jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś
If you are who you haven’t been
Se vi estas, kio vi ne estis ĝisnune
teraz możesz zobaczyć
Now you can see
Nun vi povas vidi
a to co myślisz niewiele znaczy
And what you think doesn’t mean much
Kaj kio vi pensas, signifas malmultei tak warto żyć
Still, it’s worth living
Malgraŭe oni estas inda vivi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz