Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

5 maja 2010

100. The 3D Truth in Old Masters


Po Internecie od jakiegoś czasu krąży reklamówka nowych telewizorów Samsunga, czy raczej nowej, trójwymiarowej technologii zastosowanej w ich budowie. Film jest bardzo dobrą realizacją idei „bawiąc, uczyć, a przy okazji zareklamować produkt”.
En la Interneto cirkulas maldelonge reklamfilmo de Samsunga telediviloj, aŭ  pli ĝuste de nova, tridimensia teknologio uzita en la kontruaĵo de tioj. La filmo estas tre bona realigaĵo de la koncepto „ludante instrui, kaj tie okazas, reklamu produkto”.

The 3D Truth in Old Masters
Trójwymiarowa prawda w dziełach starych mistrzów
La tridimensia vero en la malnovaj geniaj farbistoj.We’ve been analyzing the old masters and are now able to present in the new way.
Przeanalizowaliśmy dzieła starych mistrzów i możemy teraz przedstawić je w nowy sposób.
Ni estis analizinta la farbaĵoj de malnovaj geniaj farbistoj kaj nun ni povas presenti kiojn novomaniere.Stereoscopic lens system 5.
System stereoskopowych soczewek.
La systemo de stereoskopaj lentoj.
Processing station and depth analysis.
Stacja przetwarzania i analizy głębi.
La statio de prilaboro kaj profunda analizo.
Image map and output control.
Mapowanie obrazu i kontrola sygnału wyjściowego.
Bilda mapo kaj kontrolo de eligaĵo.Factorial Analysis and Kaleidoscopic ExaminationTM systems
Systemy analizy czynnikowej i badania kalejdoskopowego
La systemoj de fatora analizo kaj kalejdoskopa ekzameno.Here’s the Mona Lisa. Pretty good, huh? This is her from the side.
Oto Mona Lisa. Nieźle, co? To ona z profilu.
Jen la Mona Lisa. Tute bone, ne? Jen ŝi profile.
It gets better.
Wygląda lepiej.
Pli bone.The depth effects increase if we look at them on 3D LED TV so the Vitruvian Man turns out to be men*.
Efekty głębi zwiększa się, gdy widzi się je na telewizorach 3D LED. Dzięki temu okazuje się, że Człowiek witruwiański to… dwaj mężczyźni…
La profunda efekto plialtigas, se ni rigardas tion per 3D LED TV, do la Vitruvo Homo aperi esti homoj.
Interesting…
Ciekawe…
Interesa…Seurat’s Bathers. Tranquility. No, awesomeness.
Kąpiel… Seurata. Spokój. Nie, przerażenie.
Naĝejo per Seurat. Trankvilo. Ne, teruro.Reverend Walker Skating. Not much going on here you might think. Wrong! Sheesh**! Game over, reverend.
Wielebny Walker na łyżwach. Niewiele się tu dzieje. Pomyłka! Jezu! Koniec gry, wielebny.
Moŝto Walker glitkuranta. Malmujtaj okazas tie, vi povas pensi. Eraro! Ve! Ludfino Moŝto.
Truth.
Fakt.
Prava.Vermeer’s the Girl with the Pearl Earring. How much cooler is that now?
Dziewczyna z perłą Vermeera. Nieźle zarąbiaszcze, co?
Knabino kun perlo per Vermeer. Tute bone, ne?Manet’s Barmaid at the Folies-Bergère. Ok, yeah, she’s a barmaid… No way, now she’s a milkmaid… wakata wakata***…
Barmanka w Folies-Bergère Maneta. No, barmanka jak barmanka… Nie, teraz to jest… dojarka… W mordę jęża…
Trinkeja servistino en Folies-Bergère. Jes, ŝi estas servistino… Tute ne, nun ŝi estas lakto servistino… Ho ve!
This technology is incredible.
Ta technika jest niesamowita.
La teknologio estas nekredebla.Whistler’s mother. Why so glum? I don’t know. That’s why. Staron****. Look at that.
Matka Whistlera. Co taka posępna? Nie wiem. Dlatego. Wlepia gały. Patrzcie.
Patrino de Whistler. Kial tiel malĝoja? Mi ne scias. Tio estas tial. Fiksridardisto.
Not a glimmer. Like stone. ‘Cause she’s a freakish hag.
Nic, zero reakcji. Jak kamień. To zdziwaczała starucha.
Nulo, Nek unu palpebrumo. Kial ŝtono. Kiel ŝi estas bizara maljunaĉino!Oh, boy. Fun times. 3D is so great!
O rany! Ale fajne. Trzy wymiary są boskie.
Ho! Jen amuzado. Tridimensio estas tute bona.
Bye-bye!
Pa, pa!
Ĝis!

*) Warto zwrócić uwagę na oryginalną (bo native-speakera) wymowę obu form: „man” (l. poj.) /mæn/ i „men” (l. mn.) /men/. /æ/ to szerokie (szersze od polskiego) „e”, zbliżone do „a” (jak w „jajko”), natomiast /e/ to zwykłe lub trochę zwężone „e” (jak w polskim wyrazie „jej”).
*) Oni estas inda atentigi pri originala (ĉar de la denaskula) prononco de ambaŭ formoj: „man” (singularo) /mæn/ kaj „men” (pluralo) /men/. /æ/ estas aperta (pli aperta ol la pola) „e”, simila al „a” (kiel en „jajko” ‘ovo’), dum /e/ estas ordinara aŭ malmulte malasperta „e” (kiel en polo vorto „jej” ‘ŝia’).
**) „Sheesh” /ʃi:ʃ/ to wykrzyknik oznaczający niewiarę, zaskoczenie lub irytację (http://www.yourdictionary.com/sheesh).
**) „Sheesh” /ʃi:ʃ/ estas interjekcio kio signifas malfidelo, surprizo aŭ irito (http://www.yourdictionary.com/sheesh).
***) „Wakata, wakata” /ˈwækətə ˈwækətə/(?) oznacza przytaknięcie w gwarze miejskiej (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=wakata%20wakata&defid=2423345).
***) „Wakata, wakata” /ˈwækətə ˈwækətə/ (?) signifas jeso en angla urba dialekto (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=wakata%20wakata&defid=2423345).
****) „Staron” /ˈstærən/ to w gwarze miejskiej osoba, która siedząc, potrafi wpatrywać się w innych godzinami (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=staron).
****) „Staron” /ˈstærən/ estas en angla urba dialekto la persono kiu povas rigardaĉi iujn ĉiuhore (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=staron).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz