Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

2 maja 2010

97. Ultravox – LamentPiosenka o miłości zatytułowana… Lament. To musiał być hit! Chociaż nie tak duży jak… Tańczę ze łzami w oczach (Dancing with tears in my eyes) z tego samego albumu, ale jednak osiągnął 22 miejsce na brytyjskich listach przebojów.
A love song called… Lament. It must have turned out to be the hit! Although not as big as… Dancing with Tears in My Eyes housed on the same album, but still it peaked the 22nd place in the British charts.
Kanto pri amo titolito… Lamento. Tio devis esti furorkanto! Kvankam ne tiel granda kiel… Mi dancas kun larmoj en mia okuloj (Dancing with tears in my eyes) en sama albumo, sed tamen estis atinginta la dudekdua loko en la britaj listoj de ŝlagroj.
Wideo jest oryginalne. Przedstawia członków zespołu spotykających swoje partnerki na odległej szkockiej wyspie. Teledysk sugeruje wyraźnie tematykę erotyczną, jednak tytuł, słowa i mollowa tonacja oraz ciemne, ponure krajobrazy raczej nie pasują. Chyba że to lament nad kimś…
In the genuine video, we can see members of the band meeting their girlfriends on a remote Scottish island. Although the music clip is evidently suggesting erotic subject, the title, the lyrics, and minor key, as well as the gloomy landscapes rather don’t go together. Unless of course it’s a lament for somebody.
La filmo estas originala. Ĝi prezentas anojn de la muzikgrupo kiuj renkontas iliaj amikinojn en fora skotiŝa insulo. Kvankam la filmo evidente sugestas ama temaro, tamen la titolo, la teksto kaj minora tono, kaj ankaŭ malhela kaj nubaj pejzaĝoj ne decas al si. Krom se kompreneble ĝi estas la lamento je iun.

Lament
Lament
LamentoAnd just as my eyes start seeing
A kiedy moje oczy zaczynają widzieć
Kaj dum mia okuloj  komencas vidi
After all the pain
Gdy mija już ból
Post tuta la doloro
The twist in my life starts healing
Zmiana w moim życiu zaczyna koić rany
La ŝanĝo en mia vivdaŭro komencas kuraci
Just to twist again
Do następnej zmiany
Ĵus reŝanĝi ree
In stillness, in sorrow
W bezruchu i w smutku
En malmoveco, en malĝojo
Returns that softly sighing lament
Powraca to łagodne westchnienie lamentu
Revenas tio mole suspiranta lamentoAnd just as the smile’s returning
A kiedy wraca uśmiech
Kaj dum la rideto estas revenanta
After all the pain
Gdy mija już ból
Post tuta la doloro
The fire inside stops burning
Ogień w środku przestaje płonąć
La interna fajro ĉesas bruli
Just to burn again
Do następnego rozniecenia
Ĵus rebrulu ree
In moments of madness
W chwilach szaleństwa
En momentoj de furiozeco
Returns that softly sighing lament
Powraca to łagodne westchnienie lamentu
Revenas tio mole suspiranta lamento

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz