Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

8 maja 2010

101. Vangelis – Intergalactic Radio Station


„Direct” pochodzi z drugiej połowy lat 80.  (dokładnie 1988) ­– okresu eksperymentów muzycznych Vangelisa (albumy „The Mask”, „Invisible Connections”), jednak trudno go nazwać eksperymentem, a raczej powrotem do zarzuconego na początku lat 80. nurtu w twórczości, nurtu stricte elektronicznego, lecz nie będącego muzyką filmową (koniec lat 80. to również okres między dwoma najbardziej znanymi soundtrackami Vangelisa: „Antarctica” i „1492 – Conquest of Paradise”).
 „Międzygalaktyczna stacja radiowa” nie jest piosenką, poniższy tekst nie jest śpiewany, trudno też znaleźć uzasadnienie dla tekstu w utworze o takim charakterze i tytule. Prędzej w wypowiedziach autora zamieszczonych na okładce: „Direct” miało prezentować sposób komponowania utworów przez Vangelisa.
W utworze słychać Caseya Younga, muzyka nieznanego szerzej w Internecie, a przynajmniej w wyszukiwarce Google. Jonem, o którym mówi Young, jest Jon Anderson, wokalista zespołu „Yes”, który wielokrotne współpracował z Vangelisem. Łamanie reguł dotyczy podobno albo rozmawiania w pomieszczeniu inżyniera dźwięku podczas nagrywania materiału dźwiękowego, albo po prostu komponowania muzyki. Nazwy (trochę zmodyfikowane) podawane przez Caseya dotyczą marek syntezatorów.

Intergalactic Radio Station
Międzygalaktyczna stacja radiowa


I’ve, seen things…
Widziałem rzeczy…
…so many things that you can’t believe.
…tyle rzeczy, że nie uwierzysz.
                       

Past designs, future designs,
Stare wzory, nowe wzory.
Cables in the bend.
Pozginane kable
Second-hand sounds,
Dźwięki używane,
Future sounds,
Dźwięki przyszłości,
Synthesised dialogues.
Syntezatory mowy.
Incomprehensible software.
Niezrozumiałe programy.
Hi Jon, let’s break some rules!
Cześć Jon, złammy parę zasad.
Here comes the sun.
Oto wschodzi słońce.
We’re doing some recordings later
Ponagrywamy trochę później
Same ol’ factory you know
Ten sam stary zakład
Here’s some names for you
Coś dla ciebie


Polyester landscape,
Poliestrowy krajobraz
Nylon oxygen,
Nylonowy tlen
Ashes to concrete.
Z prochu w beton
Etcetera… etcetera…
I tak dalej, i tak dalej
Etcetera…
I tak dalej


Oh, by the way,
A przy okazji
It’s been a beautiful morning,
Piękny był dzisiaj poranek
What a morning,
Co za poranek
Great morning,
Świetny poranek
It’s a great morning man.
Świetny poranek, stary

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz