Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

29 maja 2010

113. Kosheen – Suicide


Piosenka o samobójstwie… chyba nie mogła brzmieć inaczej jak tylko… psychodelicznie.
Trudno znaleźć w Internecie informację o autorze/autorach tego tekstu. Prawdopodobnie są nimi dwaj członkowie Kosheen, Markee Substance i Darren Decoder: to oni ponoć piszą wszystkie teksty, Sian Evans je tylko śpiewa.
W samym tekście oprócz metaforyki ślizgania się i zjeżdżania interesujący jest wers drobiony (prawie jak u ks. Baki… prawie!) i uporczywie powtarzany rym na kończący się na /aɪnd/, /aɪd/ lub /aɪt/ (jak w „suicide” /ˈsu:ɪsaɪd/). Zamknięta sylaba sugerować może koniec, zamknięcie, skończenie. Zakończenie /d/ wiąże się również ze stroną bierną i czasem przeszłym. Wobec tego cały tekst, choć niepozorny i z prostymi rymami gramatycznymi, okazuje się przemyślaną konstrukcją.
Inną ciekawostką, niezwiązaną jednak z tym utworem, jest nazwa zespołu, która jest połączeniem dwóch japońskich słów: „ko” ‘stary’ i „shin” ‘nowy’.

Slip and slide (Suicide)
Wyśliźnij się i zjedź (Samobójstwo)


Drop that rhythm and you unwind
Rzuć ten rytm, a się odprężysz
Keep that feeling and you step in time
Zatrzymaj to uczucie, a zrobisz krok naprzód
All too pretty for a real life
Zbyt piękny na prawdziwe życie?
Suicide
– Samobójstwo


Drop that rhythm and you unwind…

Suicide                       [x2]Slip ‘n’ slide
Wyśliźnij się i zjedź
Your eyes are wide
Rozszerzone masz źrenice
Tongue-tied
Oniemiałeś
You slip ‘n’ slide
Wyślizgujesz się i zjeżdżasz
Shut tight
Zamknięty na klucz
Slip ‘n’ slide
Wyśliźnij się i zjedź
Read the line
Przeczytaj to
The underlined
Co podkreślone


Slow down
Zwolnij
Ease your mind
Uspokój się
Time to find
Teraz czas
Another ride  [x2]
Na inną jazdę


Drop that rhythm and you unwind…

Suicide                       [x2]Look right
Pamiętaj o wyglądzie
Slip ‘n’ slide
Wyśliźnij się i zjedź
Time flies
Czas leci szybko
You slip ‘n’ slide
Gdy wyślizgujesz się i zjeżdżasz
Leave now
Zostaw wszystko
Be left behind
Niech cię zostawią
Time to find
Czas na
Another ride
Inną jazdę


Slow down…

Another ride  [x2]Drop that rhythm and you unwind…            [x4]


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz