Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

21 maja 2010

105. Andreas Vollenweider (music), Eliza Gilkyson (lyrics & vocals) – Jaden Maiden


Kolejna piosenka Vollenweidera z albumu, który był jego debiutem wokalnym („Eolian Minstrel”), choć nie muzycznym (to chyba 8. jego album). Tekst napisał sam Vollenweider razem z Elizą Gilkyson, która zresztą śpiewa w tym utworze. Konsultantem (cokolwiek to znaczy) był Steve Schneider.
Alia kanto je Vollenweider de albumo, kio estis lia kanta debuto („Eolian Minstrel”), sed ne muzika (ĝi estas eble oka lia albumo). La teksto skribis sola Vollenweider kune kun Eliza Gilkyson, kiu efektive kantas en tio kanto. La konsilisto (kio ajn tio signifas) estis Steve Schneider.
W tekście pojawia się odwołanie do 4. albumu Vollenweidera pt. „White Winds” (‘Białe wiatry’). Ten tytuł, jak zresztą tytuły wielu albumów Vollenweidera, ma charakter bardzo poetycki (to wyrafinowana metafora granicząca z katachrezą). Również w „Jaden Maiden” pełno jest metafor. Obraz albo świat poetycki tworzony przez tekst przypomina ten w piosence „Desert of Rain”: jest równie mroczny i tajemniczy. Bardzo ładnie wykorzystano motyw księżyca.
En la teksto aperas referenco al kvara albumo je Vollenweider titolita „Blanka vento”. Tio titolo, kiel cetere titoloj de multaj albumoj de Vollenweider, havas karaktero tre poezia (ĝi estas malnaiva metaforo proksime al katahrezo). Ankoraŭ en „Jaden Maiden” estas multaj metaforoj. La similaĵo aŭ la poezia mondo kreiata per la teksto estas simila al tio en la kanto „Desert of Rain”: ĝi estas tiel morna kaj sekreta. Tre bele la motivo de luno estis uzita.
Jaden Maiden
Jadeitowe dziewczę
Jada fraŭlinoThe flame on the clouds starts to fade
Płomień w chmurach przygasa
La flamo sur la nubo komencas malklariĝi
Horizons slip into the haze
Horyzonty osuwają się w mgłę
Horizonoj ekglitas en la nebulo
Drowned in pale light, shadows turn white
Zatopione w nikłym świetle, cienie blakną
Dronitaj en malklariĝa lumo, ombroj blankiĝas
The hour of the kingdom of jade
Oto czas królestwa jadeitu
La horo de jada reĝlandoThe moon spreads her veils on the sands
Księżyc okrywa piasek swym welonem
La luno sternas ĝia vualoj sur la sabloj
Two shadows are caught in a dance
I łapie dwa cienie tańczące
Du ombroj estas kaptata je dancoDrifting and dreaming I lose the oars
Dryfując i śniąc, gubię wiosła
Drivanta kaj sonĝanta mi perdas la remilojn
The tide sweeps me to shore
Przypływ wyrzuca mnie na brzeg
La tajdo forĵetas min en bordo
You send white winds, persuasion, perfume
Ślesz białe wiatry, prośby, perfumy
Vi sendas blankan ventojn, persvadojn, parfumojn
The hour of forbidden doors
Oto czas zakazanych drzwi
La horo de malpermesataj pordojThe moon spreads her veils on the sands
Księżyc okrywa piasek swym welonem
La luno sternas ĝia vualoj sur la sabloj
Two shadows are caught in a dance
I łapie dwa cienie tańczące
Du ombroj estas kaptata je dancoDrinking wild words from your lips
Spijając dzikie słowa z twych ust
Trinkanta sovaĝajn vortojn el via lipoj.
Lost in the maze of your dreams
Zgubiłam się w labiryncie twych snów
Perdata en la labirinto de viaj sonĝoj.
Tangled in the rain of your hair
Zaplątałam w deszczu twych włosów
Ĉirkaŭplektata en la pluvo de via haroj.
Tracing the trail of your breathing
Tropiąc ślad twego oddechu
Spuranta la spuron de via spiradoThe moon spreads her veils on the sands
Księżyc okrywa piasek swym welonem
La luno sternas ĝia vualoj sur la sabloj
Two shadows are caught in a dance
I łapie dwa cienie tańczące
Du ombroj estas kaptata je dancoA stream of gold on a bed of white
Potok złota w korycie bieli
Fluo de oro en riverfundo de blanko
We cover our eyes in the light
Skrywamy oczy w świetle
Vi kovras viaj okuloj en la lumo.
Our shadows vanish as the flame takes the skies
Nasze cienie znikają, gdy płomień obejmuje niebo
Viaj ombroj malaperas, kiam ĉielo komencas bruli.
The hour of fire and ice
To czas ognia i lodu
La horo de fajro kaj glacio.Two shadows are caught in the dance
Łapiąc dwa cienie tańczące
Du ombroj estas kaptata je danco.
The moon leaves our trail in the sands
Księżyc oświetla nasz ślad w piasku
La luno lasas via spuro en la sabloj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz