Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

3 maja 2010

98. Fiodor Tiutczew, Björk, Antony Hegarty – Dull Flame of Desire


Istnieje chyba pewien nurt w muzyce popularnej, w którym znajdują się smutne piosenki o miłości, które wcale nie mówią o zerwaniu lub innych rzeczach, które rzeczywiście są przygnębiające (a przynajmniej nie wprost). W tym nurcie znajdzie się Lament zespołu Ultravox i właśnie Dull Flame of Desire Björk i Antony’ego Hegarty’ego. 
Probably, there is such a current in pop music containing sad love songs which do not say about splitting up with somebody or similar really unpleasant things (or at least they do not say it directly). In this current the song Lament by Ultravox and Dull Flame of Desire by Björk and Antony Hegarty may be found.
Kredeble tia fluo en populara muziko ekzistas, kio enhavas malfeliĉaj kantoj pri amo, ne nepre pri malaligo kun iun aŭ similaraj malagrablaj aferoj (aŭ malpleje ili ne diras tion klare). En tio fluo Lament kantinta per muzikgrup Ultravox kaj Dull Flame of Desire kantinta per Bjork kaj Antony Hegarty troviĝas.
Gdy słucham tego utworu, przychodzi mi na myśl marsz pogrzebowy, co jednak nie umniejsza jego uroku (mam na myśli piosenkę… zresztą marszowi pogrzebowemu również nie umniejsza).
When I listen to the song, the funeral march comes to my mind, but this does not downgrade its charm, nevertheless (I mean the song… actually, it does not downgrade the charm of the funeral march as well).
Kiam mi aŭdas la kanton, mi ekpensas pri funebra marŝo, tamen  tio ne malgrandigas tia ĉarmo (mi pensas pri la kanto… sed la marŝo ankaŭ ne malgrandigas tia ĉarmo).
Tekst jest tłumaczeniem wiersza rosyjskiego poety Fiodora Iwanowicza Tiutczewa (na zdj., 1803-1873), uznawanego za jednego z trzech największych rosyjskich poetów romantycznych (obok Puszkina i Lermontowa).
The lyrics are actually a translated poem by a Russian poet Fyodor Ivanowich Tyutchev (see pic., 1803-1873), who is considered to be one of three great Romantic poets of Russia (besides Pushkin and Lermontov).
La teksto de la kanto estas traduko de poemo de rusa poeto Fiodor Ivanoviĉ Tjutĉev (en la foto, 1803-1873), kiun estas konsiderata unu da tri plej grandaj rusaj poetoj romantikistoj (apud Puŝkin kaj Lermontov).
Wiem, że nie powinno tłumaczyć się tłumaczenia, ale mam jeszcze parę innych języków do nauczenia się przed rosyjskim, więc na razie niech zostanie tłumaczenie angielskiego tłumaczenia rosyjskiego oryginału. Dla porównania pod swoim tłumaczeniem umieściłem bardziej romantyczne tłumaczenie Tadeusza Chróścielewskiego (za: http://milosc.info/wiersze/Fiodor-Tiutczew/Lubie-oczeta-twe-kochanie.php).
I know that translations from original language should not be translated but I have some other languages to learn before Russian, so that let the rendering of the English translation of the Russian original be for now. For comparison, under my rendering I’ve put more Romantic translation by Tadeusz Chróścielewski /tadɛuʃ xruɕt͡ɕɛlɛfsci/ (as quoted in: http://milosc.info/wiersze/Fiodor-Tiutczew/Lubie-oczeta-twe-kochanie.php).
Me scias, ke tradukon de originala teksto ne devas tradukata, sed mi havas kelkaj aliaj lingvoj lernu antaŭ rusa lingvo, do me pensas, ke la traduko de angla teksto (kio estis tradukita) povas esti. Mi lokas pli romantika traduko (skribita per Tadeusz Chróścielewski) sub mia traduko por komparo.
Ciekawa jest historia powstania teledysku. Björk i Antony postanowili po wydaniu płyty Volta ogłosić konkurs na teledysk do utworu Innocence. Po tym konkursie nakręcili film, na którym śpiewają razem Dull Flame of Desire na tle zielonego ekranu. Następnie wysłali ten materiał do trzech reżyserów, którzy wcześniej wzięli udział w konkursie na teledysk do Innocence. Tymi reżyserami byli: Christoph Jantos z Berlina, Masahiro Mogari z Tokio i Marçal Cuberta Juncà z Girony (Hiszpania). Każdy z nich stworzył kilkuminutowy fragment teledysku.
It’s interesting how the video was created. After the album Volta was published, Bjork and Antony decided to announce a competition for a video for Innocence. After that competition, they recorded themselves singing Dull Flame of Desire in front of a green screen. Next, they send the footage to three directors who previously had taken part in the competition for Innocence video. The directors were Christoph Janson (Berlin), Masahiro Mogari (Tokyo), and Marçal Cubera Juncà (Girona, Spain). Every one of them was has made a few minute part of the video.
Interesa estas la historio de kreo de la muzikfilmo. Malantaŭ eldono la Volta albumo, Bjork kaj Antony decidis anonci konkurado por filmo por la kanto Innocence. Antaŭ tio konkurado ni rekordis nin kantanta sole la kanto Dull Flame of Desire malantaŭ verda ekrano. Sekve ni sendis la filmo al tri reĝisoroj kioj partoprenis en la antaŭa konkurado. La reĝisoroj estis Christoph Janson (Berlino), Masahiro Mogari (Tokio) kaj Marçal Cubera Juncà (Girona, Hispanujo). Ĉiuj faris kelkminuta parto de la filmo.

Dull Flame of Desire
Słaby płomień pożądania
Malforta flamo de deziroI love your eyes, my dear
Kocham twe oczy, kochanie
Mi amas vian okulojn, mia kara,
Their splendid sparkling fire
Ich wspaniały, iskrzący się ogień
Iliaj grandioza fajreriĝanta flamoWhen suddenly you raise them so
Gdy nagle unosisz je tak
Kiam subite vi levas tiojn tiel
To cast a swift embracing glance
By rzucić szybkie, obejmujące spojrzenie
Por ke ĵetu rapida ĉirkaŭiganta rigardoLike lightning flashing in the sky
Jak błyskawica przeszywająca niebo
Kiel brillanta fulmo ĉiele
But there’s a charm that is greater still
Lecz jest w tym urok mimo to większy
Sed oni estas ĉarma, kio pli granda magraŭeWhen my love’s eyes are lowered
Gdy oczy mej miłości są spuszczone
Kiam mia ama okuloj estas mallevataj
When all is fired by passion’s kiss
A wszystko jest rozpalone pocałunkiem namiętności
Kiam ĉio estas fajrigata per kiso de pasioAnd through the downcast lashes
I poprzez opuszczone rzęsy
Kaj tra mallevataj okulharoj
I see the dull flame of desire
Widzę słaby płomień pożądania
Mi vidas malforta flamo de deziro


Lubię oczęta twe, kochanie…

Lubię oczęta twe, kochanie,


Ich blasków zmienność tajemniczą,


Gdy je podnosisz niespodzianie


I niby modrą błyskawicą


Ogarniasz ziemię aż po kraniec.

Lecz i silniejsze są doznania:


Wdzięk oczu skromnie opuszczonych


W szalonej porze całowania


I spod cienistych rzęs osłony


Posępny płomień pożądania.

Przeł. Tadeusz Chróścielewski1 komentarz: