Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

27 stycznia 2011

170. Depeche Mode, Martin L. Gore ‒ Waiting for the Night [to Fall]


Waiting for the Night [to Fall]
Czekam, aż zapadnie noc


I’m waiting for the night to fall
Czekam, aż zapadnie noc
I know that it will save us all
W niej jest ocalenia moc
When everything’s dark
Gdy noc swoją ciemnością
Keeps us from the stark
Chroni przed brutalnością
Reality
Rzeczywistości


I’m waiting for the night to fall
Czekam, aż zapadnie zmierzch
When everything is bearable
Wtedy wszystko można znieść
And there in the still
I gdy jest tak cicho
All that you feel
Czuje się tylko
Is tranquility
Uspokojenie


There is a star in the sky
Na niebie świeci gwiazda
Guiding my way with its light
Moja droga jest jasna
And in the glow of the moon
I wiem, że w świetle księżyca
Know my deliverance will come soon
Moja ekspiacja będzie szybka


There is a sound in the calm
Jakiś krzyk się rozlega
Someone is coming to harm
Ktoś nadchodzi z daleka
I press my hands to my ears
Zatykam mocno uszy
It’s easier here just to forget fear
By zapomnieć o bólu


And when I squinted
Gdy mrużysz oczy
The world seemed rose-tinted
Świat ma kolor róży
And angels appeared to descend
I jakby anioły schodziły z góry
To my surprise
Lecz co dziwniejsze
With half-closed eyes
Gdy oczy przymknięte
Things looked even better
Wszystko wygląda lepiej
Than when they were opened
Niż gdy są otwarte


Been waiting for the night to fall
Czekałem, aż zapadnie zmierzch
Now everything is bearable
Teraz wszystko można znieść
And here in the still
I w tej ciszy
All that you hear
Słyszy się tylko
Is tranquility
Uspokojenie

Jedna z bardziej nastrojowych piosenek z albumu „Violator”. Wg informacji na oficjalnej stronie zespołu (http://archives.depechemode.com/discography/albums/11_violator.html) właściwy tytuł tego utworu to „Waiting for the Night to Fall”, ale przez czyjąś pomyłkę na okładce pojawił się skrócony tytuł bez 2 ostatnich słów. Piosenkę napisał jak zwykle Martin L. Gore. Jego głos pojawia się w nagraniu obok Davida Gahana.
Tekst pochodzi z oficjalnej strony zespołu (http://www.depechemode.com/lyrics/violator_album.html). Wideo do tego utworu chyba nie powstało. Poniżej całkiem ciekawy remix artysty o pseudonimie Francia Rework.
Tekst jest prosty językowo. Każda zwrotka zbudowana jest analogicznie: zaczyna się od stwierdzenia dotyczącego czekania na noc (w oryginale) lub wskazywania na elementy otoczenia (gwiazda, dźwięk). Dopiero 5 zwrotka wyłamuje się z tego schematu: jest skoncentrowana na podmiocie lirycznym.
Sytuacja liryczna również nie jest zbyt skomplikowana. To czekanie na noc i kontemplowanie cech nocy i jej wyższości w porównaniu z dniem.
Pojawiają się częste w angielskich tekstach popularnych rymy męskie: dokładne (fall /fɔːɫ/, all /ɔːɫ/; dark /dɑːk/, stark /stɑːk/) i niedokładne (fall /fɔːɫ/, bearable /ˈbeəɹəbɫ̩/). W tłumaczeniu starano się zaznaczyć te rymy, choć nie zawsze udało się zachować ich półzgłoskową wielkość.
Tekst mimo swej prostoty jest bardzo przemyślany. Zwrotki stanowią regularne całości: rym parzysty, sylabotonizm (choć nie zawsze). Poza tą regularność wypadają 2 słowa: reality ‘rzeczywistość’ i is tranquility ‘jest spokojność’. Są one tym samym zaakcentowane, wyróżnione. Wypadają z regularnej budowy tekstu. Jest to zrozumiałe w odniesieniu do rzeczywistości (podmiot liryczny od niej ucieka), mniej jasne w przypadku spokoju (do niej przecież dąży). Wyjaśnieniem jest chyba tylko to, iż spokój jest tak rzadki dla podmiotu mówiącego, tak nietypowy, iż wykracza to, co typowe, przewidywalne, często (jak struktura tego tekstu). Może też jest nieosiągalny, skoro jest poza typową, przewidywalną strukturą tworzącą tekst („rzeczywistością” wiersza): w ciemności pojawia się przecież ktoś, czyim celem jest gwałt (someone is coming to harm). Poza tym wreszcie podmiot tylko słyszy spokój, nie jest spokojny, lecz słyszy uspokojenie.
Podobnie ze schematu wydaje się wypadać wers And angels appeared to descend (w tłumaczeniu oddany wręcz dosłownie). To też oczywiste to nie jest zbyt częsty widok, nawet w nocy.
Motywy niezaskakujące dla typowej nocnej scenerii: gwiazda, księżyc. Poza tym pojawia się wybawienie, które ze względu na zachowanie takiej samej liczby sylab zastąpiono w tłumaczeniu oczyszczeniem z win, czyli ekspiacją, co też mieści się w jakimś stopniu w zakresie wybawienia lub zbawienia.
Ostatnia zwrotna jest logiczną klamrą całości: zamiast czasu teraźniejszego ciągłego jest czas złożony ciągły (present perfect continuous: [I have] been waiting), sugerujący długie czekanie dopiero co lub stosunkowo niedawno zakończone (w jakimś niewielkim odcinku czasu).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz