Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

8 stycznia 2011

163. OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark) – Apollo XI


Jakkolwiek by nie kombinować w sprawie dokładnego miejsca lądowania człowieka na Księżycu, faktem jest, że to wydarzenie było inspirujące. Zainspirowało m.in. Andy’ego McCluskeya do skomponowania utworu Apollo XI, który znalazł się na wydanym w 1991 albumie Sugar Tax.
Sam utwór jest wyjątkowy: wykorzystano w nim fragmenty autentycznych nagrań z czasu lądowania załogi Apolla XI na Księżycu w 1969 r. (z jednym wyjątkiem: przemówienie Kennedy’ego pochodzi z 1960 r.).  Dopasowanie nagrań do muzyki (lub muzyki do nagrań) sprawia wrażenie, jakby słowa były wręcz melorecytowane.
Tekst tego utworu w zasadzie nie istnieje, ponieważ jest to kompilacja nagrań. Można jedynie spisać słowa wypowiadane przez różne osoby, co zostało już zrobione (patrz http://www.sing365.com/music/Lyric.nsf/Apollo-XI-lyrics-OMD/72C615B70F5496FA4825694B00054572, http://www.mp3lyrics.org/o/omd/apollo-xi/, http://ivo.cps.unizar.es/pub/misc/texto/music/top-sampling.txt). Teledysk amatorski, ale ładny (pochodzi z You Tube).

Apollo XI
Apollo XI


[John F. Kennedy] I believe this nation should commit itself to achieving the goal… of landing a man on the Moon and returning him safely to the earth.
Jestem przekonany, że ten naród powinien się poświęcić, by osiągnąć cel […], którym jest lądowanie człowieka na Księżycu i jego bezpieczny powrót na Ziemię.


Ten, nine, ignition sequence start, six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Lift off, we have a lift off. Thirty two minutes past the hour.
Dziesięć, dziewięć, odliczanie do startu, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, zero. Wszystkie silniki działają. Start, rakieta wystartowała. Godzina i trzydzieści dwie minuty. 


Three hundred and sixty three feet of gleaming white equipment being pushed up through the blue skies of Florida.
Sto dziesięć metrów lśniącego, białego sprzętu wystrzelono w niebo nad Florydą.  


[Richard Nixon] Hello, Neil and Buzz, I'm talking to you by telephone from the oval room of the White House. For every American this has to be the proudest day of our lives.
Witam, telefonuję do was z pokoju owalnego w Białym Domu. Dla każdego Amerykanina musi to być dzień pełen dumy.


Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Mike Collins.
Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Mike Collins.


This is Apollo control…
Tu kontrola lotów…


Twenty seven thousand feet per second
Osiem tysięcy metrów na sekundę
We confirm ignition and thrusters go
Potwierdzam gotowość silników zapłonowych
Everything is go
Wszystko gotowe do startu


This is Apollo control at eleven hours twenty nine minutes
Tu kontrola lotów, godzina 11.29.


Apollo control at twenty two hours forty nine minutes.
Kontrola lotów, godzina 22.49.


Eagle you’re looking great. Altitude still looking very good. Altitude three hundred thousand. Altitude forty thousand. Altitude now thirty three thousand five hundred feet. Altitude now twenty one thousand feet. Still looking very good. Altitude thirteen thousand five. Still looking very good. Eagle you’re looking great. Fourteen hundred feet. Altitude three hundred feet. Eagle you’re looking great. The Eagle has landed.
Załoga Eagle, podchodzicie dobrze. Wysokość ciągle bardzo dobra. Wysokość dziewięćdziesiąt tysięcy. Wysokość dwanaście tysięcy. Wysokość teraz dziesięć tysięcy dwieście metrów. Wysokość teraz sześć tysięcy czterysta metrów. Dalej wszystko w porządku. Wysokość trzy tysiące dziewięćset. Dalej wszystko w porządku. Załoga Eagle, podchodzicie dobrze. Czterysta metrów. Wysokość dziewięćdziesiąt metrów. Eagle, podchodzicie dobrze. Eagle wylądował.


It was beautiful from here. You’ve got a bunch of guys about to turn blue. We’re breathing again.
Idealnie to wyglądało. Tutaj już niektórzy zaczęli zmieniać kolory. Ale możemy już oddychać.


It’s one small step for man.
Jeden mały krok dla człowieka.


One giant leap for mankind.
A wielki krok ludzkości.


[Walter Cronkite] This is the time of rejoicing in New York, Chicago, Los Angeles. This is the time of rejoicing. Ticker tape parades.
To czas radości w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles. To czas radości. Parad i pochodów.


This is Apollo control
Tu kontrola lotów
This is Apollo control
Tu kontrola lotów
This is Apollo control
Tu kontrola lotów


One giant leap for mankind
A wielki krok ludzkości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz