Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

13 kwietnia 2010

84. Andreas Vollenweider, Eliza Gilkyson – Desert of Rain


Bardzo nastrojowy utwór Vollenweidera z tekstem napisanym wspólnie z Elizą Gilkyson, a także ze Steve’em Schneiderem, który wg informacji na okładce albumu („Eolian Minstrel”) był tylko „konsultantem”.
Obraz liryczny stworzony w tekście przypomina obrazy z „Sufitu” Adama Nowaka (zespół Raz, Dwa, Trzy) i „Brackiej” Michała Zabłockiego (zaśpiewanej przez Grzegorza Turnaua). Podobnymi motywami oddano pustkę podmiotu lirycznego, tutaj akurat zbiorowego.

Desert Of Rain
Pustynia deszczu


Life In The Desert Of Rain
Życie na pustyni deszczu
We Are The People Who Live On This Plain
To my żyjemy na tej równinie
Waking And Sleeping We Wander Alone
Budzimy się i zasypiamy, wędrując samotnie
Through The Wind, The Sand And The Stones
Na wietrze, na piasku, na skałach
And The Rain Flashes Glimmers Of Gold
A deszcz migocze jak złoto
To Pleasure Our Eyes In The Cold
Pieszcząc oczy na zimnie
No Long-Ago Songs To Poison Our Souls
Nie tak dawno pieśni truły nam dusze
And Tomorrow Never Unfolds
A jutro i tak nie nadchodzi
(Our Home Is The Desert Of Rain)
(Nasz dom to pustynia deszczu)
Here Are No Paintings
Tu nie ma obrazów
Here Spin No Tales
Tu nie snuje się opowieści
Here Lives No Poet
Tu nie ma poetów
There’s No Hiding Ourselves
Tu nie ma gdzie się skryć


Hard Are The Flints Of Our Hearts
Twarde jak kamień są nasze serca
They Link Us Together And Keep Us Apart
Łączą nas razem i rozdzielają jednocześnie
My Path Crossed Yours In The Dark
Moja ścieżka przecięła twoją w ciemności
We Touched And Both Saw The Spark
Dotknęliśmy się i dojrzeliśmy iskrę
And The Spark Grew To Flame And White Heat
A iskra rosła w płomień i biały skwar
As Our Spirits Awoke To A Thundering Beat
Gdy nasze dusze budził dźwięk grzmotu
And The Drum Sings The Language Of Time
A bębny nucą w mowie czasu
Where Your Rivers Flow Into Mine
Gdzie twe rzeki wpadają do moich
(A Glow Is In The Desert Of Rain)
(Jak zorza jest pustynia deszczu)
Here Is A Painting
Tu jest obraz
Here Spins A Tale
Tu jest opowieść
Here Is A Poem
Tu jest wiersz
Here’s A Shelter For Us
Tu schronienie dla nas


You Move On, You Move On...
Idziesz naprzód, idziesz naprzód
Beyond The Horizon You’re Gone
Już zniknąłeś za horyzontem
And The Rain Flashes Glimmers Of Gold
A deszcz migocze jak złoto
But I’m Cold, I’m Freezing Cold
A ja marznę, przeraźliwie marznę
And Cold Is The Blade That Cuts Deep
A mróz to ostrze, co tnie głęboko
From The Shadows Of You To My Waking Sleep
Twoje ciemności i mój sen na jawie
And The Drum Says A Tale Has Been Born
A bębny nucą o narodzinach pieśni
While I Live Like A Flame In A Storm
Gdy ja żyje jak płomień na wietrze
(I Lost My Home In The Desert Of Rain)
(Straciłam dom na pustyni deszczu)
You’ll Be The Painting
Ty będziesz obrazem
You’ll Be The Tale
Ty będziesz pieśnią
You’ll Be The Poem
Ty będziesz wierszem
I Will Tell To Myself
Który będę powtarzać

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz