Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

8 kwietnia 2010

77. Alphaville – Sounds like a melody


Jeszcze jeden hicior „Alfa willi”… Tekst (ten jak i wszystkie inne zespołu Alphaville) autorstwa Mariana Golda, wokalisty Alphaville od początku istnienia zespołu.
W tekście, nawet w wersji opublikowanej na stronie zespołu (http://www.alphaville.de/) prawdopodobnie znajduje się błąd w 2. linijce: nie zrozumiałe jest w kontekście wyrażenie „to faces bathing…” (‘do twarzy kąpiących się…’). Możliwe że chodzi o „two faces” (‘dwie twarze’), co zgadza się z całością sytuacji lirycznej, w której podmiot liryczny wyobraża sobie sceny z ukochaną.
Teledysk niestety znów oryginalny… Chociaż ten złoty mikrofon nawet ładny…

Sounds Like A Melody
Dźwięki jakby melodii


It’s a trick of my mind
Umysł płata mi figle
T[w]o faces bathing in the screenlight
Dwie twarze oświetlone światłem ekranu
She’s so soft and warm in my arms
Jest taka delikatna i ciepła
I tune it into the scene
Dostrajam obraz, aż widzę scenę:
My hand are resting on her shoulders
Moje dłonie wokół jej ramion
When we’re dancing away for a while
Gdy tańczymy przez chwilę
Oh, we’re moving, we’re falling, we step into the fire
Ruszamy się, spadamy, wchodzimy w ogień
By the hour of the wolf in a midnight dream
W godzinie snów, godzinie wilków
There’s no reason to hurry, just start that brand new story
Nie ma co się spieszyć, zacznij nową historię
Set it alight, we’re head over heels in love
Wznieć ogień, zakochaliśmy się po uszy
Head over heels
Po uszy
The ringing of your laughter it sounds like a melody
Twój śmiech to jak dźwięk melodii
To once forbidden places we’ll go for a while
Pójdźmy na chwilę do dawniej zakazanych miejsc
It’s the definite show
To wyraźna scena:
Our shadows resting in the moonlight
Nasze cienie odpoczywają w świetle księżyca
It’s so clear and bright in your eyes
Ten błysk w twoich cudownych oczach
It’s the touch of your sighs
Ten dotyk twoich westchnień
My lips are resting on your shoulder
Moje usta odpoczywają na twych ramionach
When we’re moving so soft and slow
Poruszamy się tak miękko i wolno
We need the ecstasy, the jealousy, the comedy of love
Pragniemy uniesień, zazdrości, tej komedii miłości
Like the Cary Grant’s and Kelly’s once before
Jak dawniej Cary Grant i Kelly
Give me more tragedy, more harmony and fantasy, my love
Kochanie, więcej tragedii, harmonii i fantazji
And set it alight, just starting that satellite
Wznieć ogień, umieść satelitę na orbicie
Set it alight
Wznieć ogień

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz