Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

19 kwietnia 2010

92. Mazi en Gondolando – Muzzy w Gondolandii – Muzzy in Gondoland (4)

 

Ro. So. Ŝo. To. U. Ŭo. Vo. Zo.

[Korvaks:] Silvja!
Sylwia!
Sylvia!
[Silvja:] Ĉesu, Korvaks! Foriru! Mi amas Karlon.
Przestań, Corvax! Odejdź! Kocham Karola.
Stop it, Corvax! Go away! I love Charles.
[Korvaks:] Mi amas vin, Silvja.
Ja cię kocham, Sylwia.
I love you, Sylvia.
[Silvja:] Iru for!
Idź precz!
Off with you!
[Korvaks:] Haltu, Silvja! Haltu! Revenu! O, Silvja, haltu! Revenu!
Stój, Sylwia! Stój! Wróć! O, Sylwio!
Stop, Sylvia! Wait! Stop! O, Sylvia!
[Silvja:] Korvaks, iru for!
Corvax, idź precz!
Corvax, off with you!Haltu! Venu! Rigardu! Aŭskultu! Foriru!
Stój! Chodź! Patrz! Słuchaj! Odejdź!
Stop! Come! Look! Listen! Go away!Episodo 3
Odcinek 3
Episode 3[Korvaks:] Iru for. O, Silvja. Mi amas vin.
Idź precz. O, Sylwia. Kocham cię.
Off with you. O, Sylvia. I love you.
Bone. Korvaks amas Silvjan.
Dobrze. Corvax kocha Sylwię.
Good. Corvax loves Sylvia.
Silvja. Viaj okuloj. Viaj…
Sylwia. Jej oczy. Jej…
Sylvia. Her eyes. Her…
[Komputilo:] La korpo. Kapo. Okulo. Okulo. Nazo. Buŝo. Orelo. Kolo. Brako. Brako. Mano. Mano. Kruro. Kruro. Piedo. Piedo.
Tułów. Głowa. Oko. Oko. Nos. Usta. Ucho. Szyja. Ramię. Ramię. Dłoń. Dłoń. Noga. Noga. Stopa. Stopa.
Torso. Head. Eye. Eye. Nose. Ear. Ear. Neck. Arm. Arm. Hand. Hand. Leg. Leg. Foot. Foot.
[Korvaks:] Bone, bone. Mia Silvja. Nun mi havas vin. Ek. Bone, bonege*.
Dobrze, dobrze. Moja Sylwia. Teraz cię mam. Już. Dobrze, bardzo dobrze.
Good, good. My Sylvia. Now, I have you. Go. Good, very good.
[Korvaks:] Kie ĝi estas? Ĉi tie. Kaj tio. Kaj tio. Nun kie? Ĉi tie. Nun… Ek! Silvja! Mia Silvja! Nun mi havas vin.
Gdzie to jest? Tutaj. I to. I to. Teraz gdzie…? Tutaj. Teraz… Start! Sylwia! Moja Sylwia. Teraz cię mam.
Where is it? Here it is. And this. And this. Now where…? Here. Now… Start! Sylvia. My Sylvia. Now, you’re mine.Nun mi havas vin.
Teraz cię mam.
Now, I have you.[Karlo:] Ni estas amikoj.
My jesteśmy przyjaciółmi.

Kune mi kaj vin. Amiko estas ni. Mi kaj vi, pli kaj pli, amikoj estas ni. Kune mi kaj vi, amikoj estas ni.
Razem ty i ja. Przyjaciółmi jesteśmy my. Ja i ty, coraz bardziej, przyjaciółmi jesteśmy my. Razem ja i ty, przyjaciółmi jesteśmy my.
Together you and me. Friends are we. Me and you, more and more, friends are we. Together me and you, friends are we.
Mi kaj vi, pli kaj pli, du amikoj ni.
Ja i ty, coraz bardziej, dwaj przyjaciele my.
Me and you, more and more, two friends are we.
[Karlo:] Rigardu.
Spójrz.
Look.
[Mazi:] Kion?
Na co?
At what?
[Karlo:] Jen tion supre.
Na to na górze.
At that up there.
[Mazi:] Kion?
Na co?
At what?
[Karlo:] Jen bongustaj stangoj.
Oto smaczne pręty.
Here are tasty bars.
[Mazi:] O, ne. Dankon, ne.
O, nie, dziękuję, nie.
No, thank you, no.
[Karlo:] Jes, manĝu la stangojn. Unu, du, tri, kvar, kvin.
Tak, zjedz te pręty. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.
Yes, eat the bars. One, two, three, four, five.
[Karlo:] Ni estas liberaj. Vi estas libera kaj ankaŭ mi. Ni estas liberaj.
Jesteśmy wolni. Ty jesteś wolny i także ja. Jesteśmy wolni.
We are free. You are free and I’m free, too. We are free.
[Mazi:] Libera mi, libera vi. Liberaj estas ni.
Wolny ja, wolny ty. Wolni jesteśmy my.
I am free, you are free. We are free.
[Karlo:] Liberaj mi, vi kaj mi, liberaj estas ni.
Wolny ja, ty i ja, wolni jesteśmy my.
I am free, you are free, we are free.
[Mazi:] Liberaj…
Wolni…
Free…
[Karlo:] …estas ni. Ek!
…jesteśmy my. Hop!
…are we! Jump!
[Mazi, Karlo:] Mi kaj vi.
Ty i ja.
You and me.[Mazi:] Mi estas libera. Mi sentas malvarmon, malsaton, sed mi estas libera.
Jestem wolny. Czuję chłód, głód, ale jestem wolny.
I’m free. I feel coolness, hunger, but I’m free.Malvarma. Varma.
Zimny. Ciepły.
Cool. Warm.
Malsata. Soifa. Malseka. Seka.
Głodny. Spragniony. Mokry. Suchy.
Hungry. Thirsty. Wet. Dry.[Petro:] Mi soifas.
Jestem spragniony.
I’m thirsty.
Drinku akvon.
Napij się wody.
Drink water.
[Petro:] Tre varma.
Zbyt ciepła.
Too warm.
Pardonu.
Przepraszam.
I’m sorry.
[Petro:] Mi malsatas.
Jestem głodny.
I’m hungry.
Manĝu sandwiĉon.
Zjedz kanapkę.
Eat a sandwich.
[Petro:] Mi ŝvitas.
Pocę się.
I sweat.
Duŝu vin.
Weź prysznic.
Take a shower.
[Petro:] Mi malsekas.
Jestem mokry.
I’m wet.
Viŝu vin.
Wytrzyj się.
Dry (literally: wipe) yourself.
[Petro:] Mi sentas malvarmon.
Czuję chłód.
I feel coolness.
Surmetu puloveron.
Włóż sweter.
Put on a pullover.
[Petro:] Mi estas laca.
Jestem zmęczony.
I am tired.
Ripozu.
Odpocznij.
Rest.[Mazi:] Mi malvarmas. Karlo! Karlo! Kie vi estas? Karlo!
Jest mi zimno. Karolu! Karolu! Gdzie jesteś? Karolu!
I’m cold. Charles! Charles! Where are you? Charles!
[Karlo:] Mazi.
Muzzy!
Muzzy!
[Mazi:] Karlo, kie vi estas?
Karolu, gdzie jesteś?
Charles, where are you?
[Karlo:] Ĉi tie.
Tutaj.
Here!
[Mazi:] Kie? Mi ne vidas vin.
Gdzie? Nie widzę cię.
Where? I don’t see you.
[Karlo:] Mi estas ĉi tie. Sur la arbo.
Jestem tutaj. Na drzewie.
I’m here. On the tree.
[Mazi:] Sur kio arbo?
Na jakim drzewie?
On what tree?
[Karlo:] Sur la arbo. Sub kiu vi stavas.
Na tym drzewie. Pod którym stoisz.
On that tree. Under which you’re standing.
[Mazi:] Mi estas sub…
Jestem pod…
I’m under…Kiu? Kia? Kio? Kie? Tie. Tie ĉi.
Kto? Jaki? Co? Gdzie? Tam**. Tutaj**.
Who? What (like)? What? Where? There**. Here**.

*) Bonege to forma wzmocniona od bone ‘dobrze’, zawierająca przyrostek -eg-, który właśnie tworzy augmentativa. Formy tego typu można tworzyć od praktycznie każdego słowa, np. pordo ‘drzwi’ pordega ‘brama’, peti ‘prosić’ petegi ‘błagać’, ridi ‘śmiać się’ ridegi ‘śmiać się do rozpuku’.
*) Bonege is an augmentative form derived from bone ‘well’, comprising the -eg- suffix forming the very augmentative forms. They may be derived from virtually every word, e.g. pordo ‘door’ pordego ‘gate’, peti ‘to ask, to request’ petegi ‘to beg’, ridi ‘to laugh’ ridegi ‘to laugh one’s head off’.
**) Znowu partykuła bliskości ĉi pozwala odróżnić tu/tutaj (tie ĉi/ĉi tie) od tam (tie).
**) Again, here we have the proximity particle ĉi which enables to distinguish here (tie ĉi/ĉi tie) from there (tie).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz