Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

9 kwietnia 2010

78. Phil Collins – Another Day In Paradise


Kolejny utwór zaangażowany Collinsa, tym razem jednak w walkę z problemem bezdomności. Tekst zbudowany na prostej sytuacji kontaktu osoby bezdomnej z osobą niebezdomną i wynikającego z tego spotkania kontrastu: niebezdomni żyją prawie jak w raju w porównaniu do egzystencji osób bezdomnych.

Another Day In Paradise
Następny dzień w raju


She calls out to the man on the street
Zawołała kogoś na ulicy
‘Sir, can you help me?
„Mógłby mi pan pomóc?”
It’s cold and I’ve nowhere to sleep,
Jest zimno i nie mam gdzie spać
Is there somewhere you can tell me?’
Wie pan może, gdzie mogłabym pójść?


He walks on, doesn’t look back
On poszedł dalej, nie oglądając się
He pretends he can’t hear her
Udawał, że jej nie słyszy
Starts to whistle as he crosses the street
Gdy przechodził przez ulicę, zaczął gwizdać
Seems embarrassed to be there
Jakby wstydził się, że tam się znalazł


Oh think twice, it’s another day for
Zastanów się dobrze, dla ciebie i mnie
You and me in paradise
To następny dzień w raju
Oh think twice, it’s just another day for you,
Zastanów się dobrze, dla ciebie i mnie
You and me in paradise
To tylko następny dzień w raju


She calls out to the man on the street
Zawołała kogoś na ulicy
He can see she’s been crying
Ten ktoś widzi, że płakała
She’s got blisters on the soles of her feet
Ma bąble na stopach
Can’t walk but she’s trying
I nie może chodzić


Oh think twice...
Zastanów się dobrze…


Oh lord, is there nothing more anybody can do
O Boże, czy nic więcej nie da się zrobić
Oh lord, there must be something you can say
O Boże, coś na pewno da się powiedzieć


You can tell from the lines on her face
Z jej zmarszczek możesz wyczytać
You can see that she’s been there
Że była w tamtym miejscu już jakiś czas
Probably been moved on from every place
Pewnie ją przeganiano z każdego miejsca
‘Cos she didn’t fit in there
Bo do niego nie pasowała


Oh think twice...
Zastanów się dobrze…

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz