Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

14 kwietnia 2010

86. Stanisław Soyka (lyrics, vocals) – Niech całują cię moje oczy (Let my eyes kiss you)


I must say that even the most simple lyrics may be interesting when they are sung professionally. Here we have proof – lyrics both written and sung by Stanisław Soyka, a singer of established position in Polish jazz music.
The lyrics have evidently two versions: the one published on Soyka’s website contains a passage “niech nie posiadamy się w godności”, while in the performance linked below Soyka sings clearly “niech nie posiadamy się z radości”. Such a nicety…

Niech całują cię moje oczy
Let my eyes kiss you


Niech całują cię moje oczy
Let my eyes kiss you
Niech całują cię moje usta
Let my lips kiss you
Niech całuje cię niebo
Let the heaven kiss you
Niech całuje cię ziemia
Let the earth kiss you
Niech całują cię niebo i ziemia
Let the heaven and earth kiss you
Kocham cię
I love you
Kocham
Love you


Niech całują cię moje myśli
Let my thoughts kiss you
Niech całują cię moje słowa
Let my words kiss you
Niech całuje cię słońce
Let the sun kiss you
Niech całuje cię woda
Let the water kiss you
Niech całują cię słońce i woda
Let the sun and water kiss you
Kocham cię
I love you
Kocham
Love you


Niech nie będzie miedzy nami złości
Let there be no anger between us
Niech posiadamy się w godności/z radości
Let us be beside ourselves in dignity/with joy
Niech nam nie przeszkadza
Let us not be bothered
Groźny pomruk świata
By menacing growl of the world
Niech nam nie przeszkadza
Let us not be bothered
Kocham
Love you

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz