Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

11 kwietnia 2010

80. Rowan Atkinson – A Warm Welcome


Inny skecz Atkinsona, w którym naśmiewa się z religii. Sposób podobny do wykorzystanego w „Niesamowitym Jezusie”: Atkinson miesza realia współczesne z zaświatowymi.
W tekście angielskim jest świetna gra słów, nie do przetłumaczenia na język polski. W kontekście korzystania z toalety Atkinson mówi o „damnation without relief”, czyli dosłownie o ‘potępieniu bez ulgi’. Jednak „relief” to także rzeczownik od czasownika „relieve”, który oznacza między innymi ‘załatwienie się’, czyli skorzystanie z toalety. Biblijne „cierpienie, któremu nie będzie kresu”, czyli właśnie „damnation without relief” to, wg Atkinsona, potępienie bez możliwości korzystania z toalety… No, jak piekło, to piekło.

A Warm Welcome
Gorące powitanie


Ah hello! It’s nice to see you all here.
Witam! Miło mi was wszystkich widzieć.
Now, as the more perceptive of you probably realised by now, this is hell.
Jak może co bardziej spostrzegawczy zauważyli, to jest piekło.
And I am the Devil. Good evening.
A ja jestem Diabłem. Dobry wieczór.
But you can call me Toby, if you like.
Ale możecie mi mówić Toby.
We try to keep things informal in here, as well as infernal.
Staramy się utrzymywać tu bardzo nieformalną atmosferę, i oczywiście infernalną.
That’s just a little joke of mine. I tell it every time.
To taki drobny żart mojego autorstwa. Zawsze go opowiadam.
Now, you’re all here for… eternity.
Dobra, jesteście tutaj na… wieczność.
Ooh, which I hardly need tell you is a heck of a long time.
No, chyba nie muszę mówić, że to diabelnie długo.
So you’ll all get to know each other pretty well by the end.
Tak więc zdążycie się wszyscy bardzo dobrze poznać.
But for now I’m going to have to split you up into groups.
Ale najpierw muszę was podzielić na grupy.
Will you stop screaming? Thank you.
Tylko przestańcie krzyczeć! Dziękuję.
Now, murderers? Murderers over here, please.
Dobra, mordercy? Mordercy proszę tutaj.
Thank you.
Dziękuję.
Looters and pillagers over here.
Szabrownicy i rabusie tutaj.
Thieves, if you could join them.
Złodzieje, dołączcie proszę.
And lawyers, you’re in that lot too.
I prawnicy, wy dzielicie ten sam los.
Fornicators, if you could step forward?
Cudzołożnicy, proszę wystąpić.
My God, there are a lot of you!
Mój Boże, ależ was dużo!
Could I split you up into adulterers and the rest?
Może podzielę was na zamężnych i resztę.
Male adulterers, if you could just form a line in front of that small guillotine in the corner?
Mężczyzn proszę o ustawienie się w kolejce przed tą małą gilotyną w kącie.
The French, are you here?
Francuzi są jacyś?
If you could just like to come down here with the Germans.
Poproszę was tutaj razem z Niemcami.
I’m sure you’ll have plenty to talk about.
Jestem pewien, że macie wiele tematów do rozmów.
Atheists? Atheists over here, please.
Ateiści? Ateistów poproszę tutaj.
You must be feeling a right bunch of nitwit.
Na pewno czujecie się teraz jak banda głupków.
Never mind.
Nie przejmujcie się.
And finally, Christians. Christians?
I wreszcie chrześcijanie. Chrześcijanie?
Ah, yes, I’m sorry, I’m afraid the Jews were right.
No, bardzo mi przykro, ale to jednak Żydzi mieli rację.
If you would come down here, that would be really kind, thank you.
Gdybyście zechcieli podejść tutaj, byłbym zobowiązany, dziękuję.
Okay! Right, well, are there any question?
Dobra. Są jakieś pytania?
Yes. No, I’m afraid we don’t have any toilets.
Proszę. Nie, nie mamy tu żadnych toalet.
If you read your Bible, you might have seen that is was damnation without relief.
Jeśli czytał pan swoją Biblię, to być może zauważył pan, że mowa tam o cierpieniu, któremu nie będzie końca.
So if you did not go before you came, then I’m afraid you’re not going to enjoy yourself very much.
Więc jeśli nie skorzystaliście wcześciej, to raczej nie będziecie się tutaj dobrze bawić.
But then I believe that’s the idea.
Ale z drugiej strony o to właśnie chodzi.
Okay. Well, it’s over to you, Adolf!
Dobra, oddaję ich tobie, Adolfie!
And I’ll catch you all later at the barbecue. Bye!
Zobaczymy się później podczas grilla. Na razie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz