Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

29 czerwca 2010

125. Katie Melua – Nine million bicycles


Jedna z najbardziej znanych piosenek Katie. Tekst nie powala żadnym metaforami, jest bardzo prosty. Oczywisty jest pomysł: zestawianie najróżniejszych faktów i przypuszczeń z miłością podmiotu lirycznego (czy raczej podmiotki lirycznej) do bliżej nieokreślonego, tajemniczego, pozostającego w ukryciu, lecz co chwilę dającego o sobie znać w wyznaniach… podmiotki – bohatera. I tu można by oczywiście napisać elaborat na temat tegoż bohatera, jego trudnego dzieciństwa i poprzednich związków, ale nie ma się co zapędzać… w kozi róg.
Ciekawe jest zdanie „we are high on the wire”. Zmieszało się tu przenośne (a jednak!) „to be high”, odpowiadające naszemu „być na haju”, z równie potocznym „on the wire”, które jest równe bardziej neutralnemu „on the phone”. The meaning stays the same, pardon, takie samo… 

Nine Million Bicycles
Dziewięć milionów rowerów


There are nine million bicycles in Beijing
W Pekinie jest dziewięć milionów rowerów
That’s a fact,
To jest fakt
It’s a thing we can’t deny
Nie możemy temu zaprzeczyć
Like the fact that I will love you till I die.
Tak jak temu, że będę cię kochać aż do śmierci


We are twelve billion light years from the edge,
Jesteśmy dziewięć biliardów lat świetlnych od krawędzi
That’s a guess,
To domysł
No-one can ever say it’s true
Nie możemy tego stwierdzić
But I know that I will always be with you.
Ale ja wiem, że zawsze będę przy tobie


I’m warmed by the fire of your love everyday
Każdego dnia ogrzewam się przy twojej miłości
So don’t call me a liar,
Więc nie mów, że kłamię
Just believe everything that I say
Po prostu wierz we wszystko, co mówię


There are six billion people in the world
Na świecie żyje sześć miliardów ludzi
More or less
Mniej więcej
and it makes me feel quite small
I przez to czuję się taka mała
But you’re the one I love the most of all
Ale i tak ciebie kocham najbardziej
We’re high on the wire
Odbija nam z telefonami
With the world in our sight
Gdy mamy cały świat przed oczami
And I’ll never tire,
A ja nigdy się nie zmęczę
Of the love that you give me every night
Tą miłością, którą mnie obdarzasz każdej nocy


There are nine million bicycles in Beijing

That’s a Fact,

it’s a thing we can’t deny

Like the fact that I will love you till I dieAnd there are nine million bicycles in Beijing

And you know that I will love you till I die!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz