Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

6 czerwca 2010

121. Sinéad O’Connor – Fire on Babylon


To utwór, który nie okazał się hitem tej miary co Nothing Compares 2U, moim zdaniem jest jednak ciekawszy. Sinéad prawdopodobnie odwołała się do Biblii, której znajomość jaka jest, każdy widzi, tak więc nie wiadomo za bardzo, o czym ta pani śpiewa. Oprócz starożytnego Babilonu pojawia się w Biblii Babilon symboliczny: w Apokalipsie jest to nierządnica ujeżdżająca bestię. Bywa różnie objaśniana, interpretacje te jednak łączy jedno: to symbol zła, czy to będzie starożytny Rzym, współczesne Stany Zjednoczone czy jakakolwiek religia uznawana przez inną za fałszywą – symbol ten podkreśla zasadniczy aspekt oznaczanego obiektu: bezbożność, niegodziwość, zło, a także sprzedajność (to nierządnica), związek z pieniędzmi.
Sinéad jednak uwikłała ten symbol w inne jeszcze znaczenia, chyba jednak ciążące raczej ku odczytaniu Babilonu jako jakiejś religii (największą krzywdę Babilon uczyniła swemu synowi).
Interpretację utrudnia wideo (w reżyserii Michela Gondry’ego), w którym pojawia się jeszcze nawiązanie do Joanny d’Arc.

Fire on Babylon
Babilon w ogniu


She took my father from my life
Zabrała mi ojca
Took my sister and brothers oh
Zabrała siostrę i braci
I watched her torturing my child
Widziałam, jak znęca się nad moim dzieckiem
Feeble I was then but now I’m grown
Słaba byłam wtedy, lecz teraz dorosłam


Fire on Babylon
Babilon w ogniu
Oh yes a change has come
O tak, wreszcie coś się zmieniło
Fire on Babylon
Babilon w ogniu
Fire
W ogniu
Fire

FireShe’s taken everything I liked
Zabrała wszystko, co lubiłam
She’s taken every lover oh
Zabrała każdego kochanka
And all along she gave me lies
A dawała tylko kłamstwa
Just to make me think I loved her
Bym tylko myślała, że ją kocham


Fire on Babylon
Babilon w ogniu
Oh, yes, a change has come
O tak, wreszcie coś się zmieniło
Look what she did to her son
Zobaczcie, co zrobiła swemu synowi
Fire…Life’s backwards, life’s backwards
Przewijam życie, przewijam życie
People turn around
Ludzie się oglądają
The house is burned, the house is burned
Spłonął dom, spłonął dom
The children are gone
Dzieci już nie ma


Fire

FireFire on Babylon…Fire on Babylon…Brak komentarzy:

Prześlij komentarz