Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

7 czerwca 2010

122. The Beloved – Sweet Harmony


Tą piosenkę po prostu trzeba było kiedyś przetłumaczyć, ponieważ teledysk jest, jak mawiają Anglicy, „evidently confusing” (czytaj: ‘ewidentnie konfuzyjny’, ostatecznie ‘kontuzyjny’)… Powstrzymam się i nie wymienię skojarzeń, jakie ów film może nasuwać, powiem tylko tyle, że są tendencyjne. Natomiast tekst jest niewinny jak „siostra wielokrotnie przełożona”, bo dotyczy tematyki ekologicznej. Drodzy Państwo, nagi jak go Pan Bóg stworzył Jon Marsh i stado gołych panienek wokół niego to w istocie akcja proekologiczna „bez celów seksualnych, [lecz będąca] tak aseksualna, jak tylko może być” (słowa Marsha). Brakowało tylko drzewa, do którego mogliby się przykuć… Ale całość wyszła bardzo estetycznie, mimo wyraźnego zachwiania proporcji ilościowych…

Sweet Harmony
Słodka zgoda


Is it right or wrong
To dobrze czy źle
Try to find a place
Szukać
We can all belong?
Własnego miejsca?
Be as one
Być jednością
Try to get on by
Żyć razem
If we unify
Jeśli tylko się połączymy
We should really try...
Powinniśmy spróbować…
All this time
Przez cały czas
Spinning round and round
Obracamy się w kółko
Made the same mistakes
Powtarzamy te same błędy
That we’ve always found
Które napotykamy w życiu
Surely now
Na pewno
We could move along
Moglibyśmy iść naprzód
Make a better world?
Stworzyć lepszy świat?
No it can’t be wrong
Nie, to nie może być złe


Let’s come together
Spróbujmy razem
Right now
Właśnie teraz
Oh yeah
O tak
In sweet harmony
W słodkiej zgodzie


Time is running out
Czas ucieka
Let there be no doubt
Nie ma co wątpić
We should sort things out
Powinniśmy wiele sobie wyjaśnić
If we care
Jeśli nam zależy
Like we say we do
A przecież mówimy, że tak
Not just empty words
To nie są puste słowa
For a week or two
Na tydzień lub dwa
Make the world
Niech świat
Your priority
Będzie dla nas najważniejszy
Try to live your life
Spróbujmy żyć
Ecologically
Ekologicznie
Play a part
Być częścią
In a greater scheme
Większej całości
Try to live the dream
Spróbujmy żyć
On a wider scene
Zgodnie z większym marzeniem


Let’s come together…


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz