Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

19 lipca 2010

134. Tim Minchin – If I Didn’t Have You


Tim Minchin to przypadek ekstrawagancki, ekscesowy, ekstraordynarny… Dla mnie ekstra! Ale Gdybym cię nie miał można by jeszcze uznać za grzeczną piosenkę (nie ma wulgaryzmów!).
Dowcip też grzeczny: Niedopasowanie stwierdzeń do gatunku piosenki o miłości: logika refrenu jest powalająca, aż trudno zaprzeczyć. Niepoprawność wykonawcy, który zaczyna dociekać, jakie jest prawdopodobieństwo spotkania drugiej połowy, swojego typa lub typki. Parodia gatunku i typowych wykonań też się nasuwa…
Na filmie Tim śpiewa w typowym dla siebie i przez siebie zaprojektowanym stroju występowym: makijaż (podkreśla grę oczu podczas gry na fortepianie, którego tu akurat nie ma, ale oczy niezawodnie są), bose stopy (dla wygody).
Piosenka ma 2 wersje, krótszą i nie krótszą (tekst nie krótszej: http://www.6lyrics.com/if_i_didn_t_have_you4-lyrics-tim_minchin.aspx).

So, I’m married. And the woman I’m married to I met at high school. And this is a song I wrote for her. It’s called “If I Didn’t Have you”
No więc, jestem żonaty. Moją żonę poznałem w liceum. A to jest piosenka, którą dla niej napisałem. Jej tytuł to „Gdybym cię nie miał”
If I Didn’t Have You
Gdybym cię nie miałYeah, yeah

If I didn’t have you
Gdybym cię nie miał


If I didn’t have you to hold me tight
Gdybym cię nie miał, by ktoś mnie trzymał mocno
(If I didn’t have you)
(Gdybym cię nie miał)
If I didn’t have you to lie with at night
Gdybym cię nie miał, by ktoś leżał przy mnie w nocy
(When I’m feeling blue)
(Gdy jest mi źle)
If I didn’t have you to share my sights
Gdybym cię nie miał, by dzielić z kimś moje cele
(Share my sights)
(Dzielić cele)
And to kiss me and dry my tears when I cry...
By ktoś mnie całował i osuszał łzy, gdy płaczę…


Well I, really think that I would...
Tak sobie myślę, że miałbym…


Have somebody else.
Kogoś innego.


(If I didn’t have you)
(Gdybym cię nie miał)
If I didn’t have you, someone else would do
Gdybym cię nie miał, ktoś inny by cię miał


Your love is one in a million
Twoja miłość jest jak jedna na milion
(One in a million)
(Jedna na milion)
You couldn’t buy it at any price
Nikt jej nie kupi za żadną cenę
(Can’t buy love)
(Nie kupi miłości)


But of the 9 point 999 hundred thousand other possible loves,
Ale z dziewięciu koma dziewięciu stutysięcznych innych możliwych miłości
Statistically some of them would be equally nice.
Jedna z nich, statystycznie, mogłaby być tak samo fajna


(Equally nice)
(Tak samo fajna)


Or maybe not as nice but say, smarter than you...
Lub może nie tak fajna, lecz powiedzmy mądrzejsza niż ty…
Or dumber but better at sport or...
Lub głupsza, albo lepsza w sporcie albo…
Tracing
W używaniu kalki


I’m just saying
Chodzi mi o to
(I really think that I would)
(Naprawdę sądzę, że miałbym)
Probably
Prawdopodobnie
(Have somebody else)
(Kogoś innego)


Yeah.
O tak!


(If I didn’t have you)
(Gdybym cię nie miał)
If I didn’t have you someone else would do
Gdybym cię nie miał, ktoś inny by cię miał
(Someone else would surely do)
(Ktoś inny na pewno by cię miał)


If I were a rich man
Gdybym był bogaty
And did a diddle diddle diddle diddle diddle diddly
I śpiewał tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, da
I guess I would be with a surgeon or a model
Myślę, że byłabyś chirurgiem albo modelką
Or any of the royals or a Kennedy
Albo kimś z rodziny królewskiej, albo z Kennedych
Or a nymphomaniac exhibitionist heiress to a large chain of hotels
Albo ekshibicjonistyczną nimfomanką, która dostała w spadku dużą sieć hoteli


If I were a rich man maybe I would fiddle
Gdybym był bogaty, pewnie bym się obijał
Fiddle diddle diddle with the rich man girls
Obijał tadi, tadi, tadi z panienkami innych bogatych gości


I’m not saying that I’d not love you if I was wealthy or handsome
Nie chodzi mi o to, że nie kochałbym cię, gdybym był bogaty i przystojny
But realistically there’s lots of fish in the sea
Ale praktycznie rzecz biorąc, jest tyle ryb w morzu
And if I had a different rod I would conceivably land some
Więc gdybym miał inną wędkę, to pewnie bym którąś złowił


Even though I am fiscally consistently pitiable
I chociaż ciągle budzę litość stanem posiadania
And considerably less Brad Pitt than Brad Pitiful
I choć prędzej ze mnie Brad pici-Pit, niż Brad Pitt
And I’m really so poor and ugly that you reckon only you could possibly love me
I tak sobie myślę, że tak biednego i brzydkiego tylko ty możesz kochać
And I
I ja
(Really think that I would)
(Naprawdę myślę, że)
Probably
Prawdopodobnie
(Have somebody else)
(Miałbym kogoś innego)
Oh yeah
O tak!


Visual.
Ilustracje.


(If I didn’t have you)
(Gdybym cię nie miał)
(Someone else would surely do)
(Ktoś inny na pewno by cię miał)


Look, I’m not undervaluing what we’ve got when I say
Słuchaj, to nie będzie niedocenianie, gdy powiem
That given the role chaos inevitably plays in the inherently flawed notion of fate,
Że zakładając nieuchronny udział chaosu w inherentnie błędnym pojęciu przeznaczenia
It’s abstruse to deduce that I’ve found my soul mate at the age of 17
To zawiłe wnioskowanie, że znalazłem swoją drugą połowę w wieku lat siedemnastu
It’s just mathematically unlikely that at a university in Perth
To po prostu matematycznie nieprawdopodobnie, że na studiach w Perth
I happened to stumble on the one girl on earth specifically designed for me
Trafiłem na tę jedną, jedyną dziewczynę na ziemi, zaprojektowaną specjalnie dla mnie


And if I may conjecture a further objection love is nothing to do with destined perfection
I jeśli mogę wyrazić dalej idące zastrzeżenie oparte na przypuszczeniu: miłość nie ma nic wspólnego z zaprojektowaną doskonałością
The connection is strengthened the affection simply grows over time
Związek jest zacieśniany uczuciem, które po prostu powiększa się z czasem
Like a flower
Jak kwiatek
Or a mushroom
Jak grzybek
Or a guinea pig
Albo świnka morska
Or a vine
Albo winorośl
Or a sponge
Albo gąbka
Or bigotry
Albo dewocja


…or a banana (banana)
…albo banan (banan)


And love is made more powerful by the ongoing drama of shared experience and synergy
Miłość wzmacnia trwający dramatyzm wspólnego doświadczenia i synergii
And kind of symbiotic empathy
I rodzaju symbiotycznej empatii
or something like that...
I… czegoś tam…


So I trust it would go without saying
Więc myślę, że nie ulega wątpliwości
That I would feel really very sad if tomorrow you were to fall off something high
Że byłoby mi naprawdę przykro, gdybyś jutro spadła z czegoś wysokiego
Or catch something bad
Albo złapała coś paskudnego


But I’m just saying
Chodzi mi o to
I don’t think you’re special
Że nie jesteś wyjątkowa
I mean... I think your special
To znaczy jesteś wyjątkowa
But
Ale
You fall within a bell curve
Masz figurę dzwonu


I mean, I’m just saying I
To znaczy, chodzi o to, że
(Think that I would)
(Myślę, że miałbym)
Probably
Prawdopodobnie
(Have somebody else)
(Kogoś innego)


I think you are unique and beautiful
Uważam, że jesteś wyjątkowa i piękna
You make me happy just by being around
Dajesz mi szczęście, po prostu będąc przy mnie
(Being around)
(Będąc przy mnie)
But objectively you would have to agree that baby when I found you
Ale musisz przyznać obiektywnie, że gdy cię poznałem
Options are relatively thin on the ground
To nie miałem zbyt dużego wyboru
(Thin on the ground)
(Nie miałem wyboru)
Your lovely but there must be girls as lovely as you
Jesteś kochana, ale na pewno są inne tak kochane
Or maybe more open to spanking or scrabble...
I może nie mają nic przeciwko klapsom i scrabblom
I’m just saying
Chodzi mi o to, że


(That I think that I would)
(Myślę, że miałbym)
Probably
Prawdopodobnie
(Have somebody else)
(Kogoś innego)


I mean I reckon it’s pretty likely that if for example
Przypuszczam, że to prawdopodobne, gdyby na przykład
My first girlfriend Jackie hadn’t dumped me
Moja pierwsza dziewczyna Jackie mnie nie rzuciła
After I kissed Winston’s ex-girlfriend near at Steph’s party back in 1993
Po tym jak pocałowałem byłą dziewczynę Winstona na jakiejś imprezie koło 1993


And our variables would probably have been altered by the absence of that event
Przez co zmienne losowe byłyby na pewno inne przez brak tego zdarzenia
To have meant the advent of a tangential narrative in which we don’t meet.
Co by prowadziło do pojawienia się tej mało znaczącej opowieści, w której się nie spotykamy


Which is to say there exists a theoretical hypothetical parallel life
To znaczy, że istnieje jakaś teoretyczna, hipotetyczna rzeczywistość równoległa
Where what is not as it is and I am not your husband and you are not my wife
W której wszystko jest inne, ja nie jestem twoim mężem, a ty moją żoną


And I am a stuntman living in LA
Ale jestem kaskaderem i mieszkam w Los Angeles
Married to a small blonde Portuguese skier
Moją żoną jest niska blondynka z Portugalii, która jeździ na nartach
Who when she’s not training
A gdy nie jeździ na nartach
Does abstract painting
To maluje abstrakcyjne obrazy
Practices yoga
I ćwiczy jogę
And brews her own beer
I umie sama warzyć piwo
And really like making home movies
I lubi kręcić domowe filmy
And suffers neck down alopecia
I cierpi na łysienie od szyi w dół


But with all my heart and all my mind I know one thing is true
Ale serce i wszystkie myśli mówią mi, że jest jedna prawda
I have just one life and just one love and love that love is you
Że mam tylko jedno życie i jedną prawdziwą miłość, którą jesteś ty
And if it wasn’t for you
A gdyby nawet nie
Baby you
To kochanie
(I really think that I would)
(Naprawdę uważam że)
Probably
Prawdopodobnie
(Have somebody else)
(Miałbym kogoś innego)
Oh yeah
O tak!


(If I didn’t have you)
(Gdybym nie miał ciebie)
If I didn’t have you someone else would do
Gdybym nie miał ciebie, ktoś inny by cię miał
(Someone else would surely do)
(Ktoś inny na pewno by cię miał)
Dooooooooooooo.
Miał, miał, miał

Wersja krótsza

Wersja nie krótsza

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz