Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

31 lipca 2010

135. Tim Minchin – Taboo

-->
To już bardziej wulgarna pieśń: występuje w niej po wielokroć  wyraz na „r”… A jako że w oryginale to samo słowo jest na „g”, przy czym właściwy wulgaryzm jest na „n” (został oddany słowem na „c”), a w międzyczasie występują jeszcze słowa na „i”, „j”, „k”, „ch” i „h” (pisownia jak za czasów Fredry…), a nawet na „ć” – konieczne są przypisy.

Taboo
Tabu
In this modern free spoken society,
W tym nowoczesnym, wolnym społeczeństwie

There is a word that we still hold taboo.
Ciągle pewne słowo stanowi tabu

A word with a terrible history,
Słowo o okropnej historii

Of being used to abuse, oppress and subdue.
Nadużywane, by ciemiężyć i podporządkowywać innych
Just six seemingly harmless letters,
Tych osiem pozornie niegroźnych liter

Arranged in this way will form a word.
W tej kolejności tworzy wyraz

With more power than the pieces of metal,
O większej mocy niż metal

That are forged to make swords.
Z którego wykuwa się miecze
A couple of Gs an R and an E, an I and an N*,
Ce i zet, a, er, en, u i… cha*
*) „Nigger” (‘czarnuch’), a nie „taboo”.
Just six little letters all jumbled together,
Tych osiem małych liter zmieszanych razem

Have caused damage that we may never mend.
Narobiło już tyle szkód, że chyba nigdy ich nie naprawimy
And it’s important that we all respect,
A to ważne, byśmy uszanowali fakt

That if these people should happen to choose,
Że jeśli inni zdecydują

To reclaim the word as their own,
Uznać to słowo za swą własność

It doesn’t mean the rest of you have a right to its use.
Nie znaczy to, że pozostali mają prawo go używać
So never underestimate,
Więc nigdy nie lekceważcie

The power that language imparts.
Siły, jaką przydaje język

Sticks and stones may break your bones,
Kij i kamień złamie kość

But words can break hearts.
Lecz słowa łamią serca
A couple of Gs-Gs, unless you’ve had to live it.
Ce i zet, lecz nie doświadczyłeś tego

An R and an E, even I am careful with it.
a, er, en, jestem i ja ostrożny

An I and an N in the end it will only offend,
u i cha, aczkolwiek to tylko obraża

Don’t want to have to spell it out again.
Nie będę już tego literował.Only a ginger, can call another ginger Ginger**.
Tylko rudy może rudego nazwać rudym.
**) Znów aluzja do ang. „nigger”.
Only a ginger, can call another ginger Ginger.

So listen to me if you care for your health,
Więc słuchaj mnie, jeśli ci zdrowie miłe

You don’t call me ginger ‘less you’re ginger yourself, yeah.
Nie mów mi „rudy”, jeśliś sam nie jest rudy
Only a ginger, can call another ginger Ginger, yep.

When you are a ginger live is pretty hard,
Gdy jesteś rudy, to życie bywa ciężkie

The years of ritual bullying in the school yard.
Przez lata rytualnie męczą cię na podwórku

And kids calling you Ranger and Fanta Pants,
Dzieciaki nazywają cię „strażak” lub „Mirinda”

No invitation to the High School dance.
I nikt nie zaprasza na dyskoteki szkolne.
But you get up, and learn to hold your head up,
Lecz wstajesz i podnosisz wysoko głowę

You try to keep your cool and not get het up.
Zachowujesz spokój i nie denerwujesz się

But until the feeling of ill has truly let up,
Lecz zanim ból osłabnie

Then the word is ours and ours alone.
Słowo to jest nasze i tylko nasze
Don’t you know that,


Only a ginger, can call another ginger Ginger.

So if you call me Ginge I just might come unhinged,
Więc jeśli nazwiesz mnie „rudy”, to będzie to głupie

If you don’t have a fringe with at least a tinge of the ginge in it***.
Jeśli nie masz grzywki z choćby odcieniem rudego
***) Nagromadzenie paronimów: /frɪndʒ/, /tɪndʒ/, /dʒɪndʒ/.Only a ginger, can call another ginger Ginger, yeah yeah.

Now listen to me we’re not looking for sympathy,
Słuchaj, nie szukamy współczucia

Just because we’re sensitive to U.V.
Tylko dlatego, żeśmy wrażliwi na UV

Just cuz we’re pathetically pale,
Żeśmy tak żałośnie bladzi

We do alright with the females.
I tak potrafimy podrywać laski
Yeah, I like to ask the ladies round for ginger beer,
Taa, lubię zapraszać panienki na piwo imbirowe****
****) Po ang. dosłownie „piwo rude”.
And soon they’re running their fingers through my ginger beard.
I już po chwili gładzą mnie po mojej rudej brodzie

And dunking my ginger nuts† into their ginger tea†† yeah,
I maczają mi orzeszki† w swoich herbatkach z imbirem††
†) „Ginger nut” to tak naprawdę ‘ciasteczko imbirowe’, ale chciałem zachować oryginalną dwuznaczność.
††) Znów dosł. “rudych herbatach”.
And asking can they call me ginge?
I pytają, czy mogą mi mówić „Rudi”


And I say I don’t think that’s appropriate.
A ja na to: „To raczej nie byłoby stosowne”Cuz only a ginger, can call another ginger Ginger, yeah.
Bo tylko rudy może rudego nazwać rudym
And all the ladies they agree it’s a fact,
I wszystkie panienki się zgodzą

That once you gone ginge you can’t go back.
Że jak się przefarbujesz, to rudym zostaniesz
So only a ginger, can call another ginger Ginger.
Więc tylko rudy może rudego nazwać rudym

Yeah go ginge, go mother fucker go.
Tak, dalej rudy, dalej, skurczysynu!
You can call us Bozo or Firetruck,
Wyzywaj nas od palantów i autobusów

You can even call us, Carrot Top or Blood Nut†††.
Wyzywaj nawet od marchewek
†††) „Blood nut” to slangowe określenie rudzielca. Nie znam żadnego polskiego odpowiednika slangowego…
You can call me Matchstick or Tampon,
Nawet od zapałek i tamponów
But fucking with the G word is just not on.
Ale to pieprzenie ze słowem na „r” jest wykluczone
If you’re a gingerphobe and you don’t like us,
Jeśli jesteś rudofobem i nas nie lubisz

We’ll stand up to the fight if you wanna fight us.
Będziemy walczyć, jeśli nas znajdziesz

But if you cut yourself you might catch gingervitis††††,
Ale jeśli się skaleczysz, możesz złapać rude zapalenie dziąseł
††††) Skrzyżowanie ang. “ginger” (‘rudy’) z “gingivitis” (‘zapalenie dziąseł’).
So maybe you should shut your fucking mouth.
Więc może zatkaj swoją pieprzoną mordęYeah, only a ginger, can call another ginger Ginger, yeah yeah.

So if you call us Ginge you can’t winge if you’re injured,
Więc jeśli powiesz „Rudzi”, nie biadol, jak dostaniesz
‡) Znów pełno paronimów (/dʒɪndʒ/, /wɪndʒ/, /ɪndʒɜ:d/, /mɪndʒ/), trudnych do oddania w wersji polskiej.
If you don’t have a tinge of the ginge in your minge‡.
Skoro nie masz nawet odcienia rudości w swej pazernościOnly a ginger, can call another ginger Ginger, yeah.

And I know my kids will always be clothed and fed,
Ja wiem, że moje dzieci będą zawsze zadbane

Cuz Pappa’s gonna be bringing home the ginger bread‡‡.
Bo tata będzie im przynosił piernik‡‡ na kolację
‡‡) Dosłownie: „rudy chleb”.
And they’ll be pretty smart because they’ll be well-read‡‡‡,
I będą całkiem mądre, bo będą oczytane‡‡‡
‡‡‡) Tym razem homofon nie do oddania po polsku: „well-read” /wel red/ ‘oczytany’ brzmi tak samo jak „well red” /wel red/ ‘bardzo czerwony’ w zn. ‘rudy’.
And by read I mean read and the other kind of red, woo!
A od czytania będą czerwone w tym i w każdym innym sensie.Only a ginger, can call another ginger Ginger.
Tylko rudy może rudego nazwać rudym

Just like only a ninja, can sneak up on another ninga, yeah.
Tak jak tylko ninja może się podkraść do innego niji
Only a ginger, only a ginger, only a ginger,
Tylko rudy, tylko rudy

Are you listeninger‡‡‡‡? I’m not pointing the finger,
Słuchacie mnie?, ja nie pokazuję palcem
‡‡‡‡) Rap…?
I’m just having a singer. I am just reminding ya‡‡‡‡,
Ja tylko śpiewam, ja tylko przypominam

That only a ginger can call another ginger Ginger.
Że tylko rudy może rudego nazwać rudymBrak komentarzy:

Prześlij komentarz