Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

15 lutego 2010

17. Tanita Tikaram – For All These Years


To trochę zaskakujące: płyta z utworami trudnymi i przygnębiającymi („Twist In My Sobriety”, „For All These Years”, „Valentine Heart”), w dodatku debiutancka, okazuje się sukcesem. Cóż, to był koniec lat 80.
Piosenka bardzo życiowa. Może nawet za bardzo. Jazzująco-zawodząca trąbka w tle idealnie pasuje do nastroju.
Teksty opublikowane w Internecie, nawet na nieoficjalnych stronach piosenkarki (na oficjalnej nie ma żadnych tekstów) różnią się od tego, co można usłyszeć na płycie. Poniżej rybka na podstawie wersji albumowej.
W tekście pojawia się kilka interesujących konstrukcji językowych:
·         To get a scent on somebody/something – nie ma takiego wyrażenia w słownikach PWN-Oxford, Longman, Oxford, chociaż można go znaleźć w Internecie, co pokazuje niedoskonałość korpusów używanych przez wspomniane wydawnictwa. Przykłady internetowe dotyczą sytuacji, w których jakieś zwierzę (podmiot w tejże konstrukcji) przestaje tolerować inne zwierzę lub człowieka (dopełnienie), staje się agresywne wobec niego, ze względu na odmienny zapach tego drugiego zwierzęcia lub osoby, zwykle po prostu przyniesiony w sierści, na łapach lub ubraniu (http://en.allexperts.com/q/Cats-1606/2009/7/Hissing-Screaming-cat-1.htm; http://www.glitter-graphics.com/users/kitatha). Można też znaleźć użycia przenośne, np. „Some local papers recently got a scent on the possible production of Salome and tried to stir up a tempest, but it apparently made no difference.” (http://books.google.pl/books?id=OR4EAAAAMBAJ&pg=PA44&lpg=PA44&dq=%22got+a+scent+on%22&source=bl&ots=1TAzY6g98Z&sig=7WpwIEbxA_mzItWemV4h7LBSrW4&hl=pl&ei=W753S43VKZucmwPz76G7CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBMQ6AEwAg#v=onepage&q=%22got%20a%20scent%20on%22&f=false). Czyli jest to najwidoczniej idiom odnoszący się do rozpoznania zapachu lub śladu kogoś lub czegoś, co wywołuje negatywne zachowanie, agresję u tego, kto zwietrzył trop.
·         To hurry on down – wspomniane słowniki nie notują takiego czasownika frazowego, być może to kontaminacja „hurry on” (‘gadać jak najęty, nie pozwalając nikomu nic powiedzieć’) z „carry on down” (‘jechać/iść dalej [drogą]’), albo po prostu użycie podwójnych przysłówków (z punktu widzenia polszczyzny powiedzielibyśmy raczej partykuł) intensyfikujących, podkreślających ciągłość akcji oznaczanej przez czasownik, jak właśnie w „carry on down”, „walk/go/work/play/… on” (‘dalej’), a także „go/move/… down to”, „live down south” (podkreślające redundantnie kierunek).
·         Soaken – powinno być „soaked”: znów słowniki nie znają takiej formy. Wyjątkiem jest słownik gwary miejskiej (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=soaken) – „soaken” to po prostu gwarowa wersja „soaked” lub „soaking”. Użycie tej formy pasuje do możliwego wyobrażenia podmiotu lirycznego, a jednocześnie do kolejnej formy „shaken”, która jest już poprawna w odmianie ogólnej angielszczyzny brytyjskiej.
Utwór niestety prawie nie istnieje w Internecie: nie ma amatorskiego, „coverowego” teledysku, nie ma go także na MySpace i innych tego typu stronach. Można go sobie samemu zaśpiewać…

For All These Years
Przez te wszystkie lata


I got a scent on you. I got something here to show
Nie podoba mi się już twój zapach. Coś ci pokażę
(It’s) somebody’s slice of life
Wycinek czyjegoś życia
I had it tailor made, I had it soaken, shaken and shown around the world
Szyty na miarę, namoczony, wstrząśnięty po praniu i pokazany światu
Double these things you tell me*
Powiedz jeszcze raz, to co mi mówiłeś
I can’t quite believe
I tak nie uwierzę
You are still there and I’m still trying to be somebody**
Dalej tu jesteś, a ja dalej próbuję być kimś


Always on the upkeep, always trying to reach the rest of us
Zawsze byle do pierwszego, zawsze byle być jak inni
We don’t have anything to say, nothing to give
Nie mamy co powiedzieć, ani co dać
Well, life, it blows away
No, życie, ulatuje gdzieś obok
I have another chance, I may have two lives
Mam jeszcze szansę, mogę wieść podwójne życie
But both my both lives will be brief lives
Ale każde z nich będzie krótkie
And then, you all will wonder why
A potem wszyscy będziecie zachodzić w głowę


I was only 16 years old
Miałam ledwie szesnaście lat
You were only 17, life isn’t so complicated
A ty ledwie siedemnaście, życie nie było takie trudne
But then life isn’t ‘sposed to be
Ale też nie było takie, jakie powinno być
For all these years
Przez te wszystkie lata
For all these yearsCould somebody tell them
Może im ktoś powie
To hurry on, hurry on down
Żeby się sprężali
Would somebody tell them to hurry on, hurry on down
Może ktoś im wreszcie powie, żeby się wreszcie sprężyli


Every censor, everybody loses their way
Nawet świętoszki, wszyscy zbaczają z drogi
I have a wealth of material, I have a well of people to share with you
Mam w tym spore doświadczenie, znam też wielu o podobnej wiedzy
Every lover
Każdy kochanek
Well they all tell lies
Wszyscy zawsze kłamią
I have his wife in the background
Przeze mnie trzyma swą żonę w cieniu
But I have more than this, I have more than this
Ale mogę więcej, ale mogę więcej niż to
And if Mr. Chaste, he has a past
Nawet gdy pan Cnotliwy, ten z przeszłością
Give it to me
Daj mi ją…


I was nearly 16 years old…


*) Teksty internetowe: “And for all these things you tell me, well”.
**) Teksty internetowe: “You are still there and trying to be somebody”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz