Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

21 lutego 2010

24. Peter Gabriel, Kate Bush – Don’t Give Up


Jeden z najbardziej znanych przebojów Petera Gabriela – duet z Kate Bush.
Do piosenki powstały dwa filmy. Pierwsze wideo trochę zaskakuje swoją prostotą. To chyba najdłuższy uścisk w historii teledysków…

Don’t Give Up
Nie poddawaj się


In this proud land we grew up strong
W tej dumnej ziemi wyrośliśmy na silnych
We were wanted all along
Nasze narodziny były upragnione
I was taught to fight, taught to win
Uczono mnie walczyć i wygrywać
I never thought I could fail
Nie sądziłem, że mogę przegrać


No fight left or so it seems
Każda bitwa wygrana, jak się zdaje
I am a man whose dreams have all deserted
Jestem człowiekiem, który stracił marzenia
I’ve changed my face, I’ve changed my name
Zmieniłem wygląd, zmieniłem nazwisko
But no one wants you when you lose
Ale nikt cię nie chce, gdy przegrywasz


[Kate Bush]

Don’t give up
Nie poddawaj się
cos you have friends
Bo masz przyjaciół
Don’t give up
Nie poddawaj się
You’re not beaten yet
Jeszcze cię nie pokonali
Don’t give up
Nie poddawaj się
I know you can make it good
Wiem, że potrafisz to naprawić


Though I saw it all around
Chociaż widziałem to wokół
Never thought I could be affected
Nie sądziłem, że i mnie to dotknie
Thought that we’d be the last to go
A jeśli nawet, to najpierw wielu innych
It is so strange the way things turn
To dziwne, jak wszystko potrafi się zmienić


Drove the night toward my home
Pojechałem tamtej nocy do mojego domu
The place that I was born, on the lakeside
Tam, gdzie się urodziłem, nad jeziorem
As daylight broke, I saw the earth
Gdy wstało słońce, zobaczyłem ziemię
The trees had burned down to the ground
Wszystkie drzewa były spalone


[Kate Bush]

Don’t give up
Nie poddawaj się
You still have us
Dalej masz nas
Don’t give up
Nie poddawaj się
We don’t need much of anything
My nic od ciebie nie chcemy
Don’t give up
Nie poddawaj się
‘cause somewhere there’s a place
Bo wszyscy mamy
Where we belong
Gdzieś swoje miejsce


[Kate Bush]

Rest your head
Oprzyj głowę
You worry too much
Za bardzo się martwisz
It’s going to be alright
Wszystko się ułoży
When times get rough
Gdy sprawy się komplikują
You can fall back on us
Możesz na nas polegać
Don’t give up
Nie poddawaj się
Please don’t give up
Proszę, nie poddawaj się


‘got to walk out of here
Muszę stąd odejść
I can’t take anymore
Już dłużej nie mogę
Going to stand on that bridge
Będę stał na tym moście
Keep my eyes down below
Ze spuszczonymi oczami
Whatever may come
Bo cokolwiek będzie
And whatever may go
I cokolwiek się stanie
That river’s flowing
Ta rzeka nie przestanie płynąć
That river’s flowingMoved on to another town
Pojechałem do innego miasta
Tried hard to settle down
Bardzo chciałem wszystko sobie ułożyć
For every job, so many men
Lecz do każdej pracy jest tylu chętnych
So many men no-one needs
Tylu mężczyzn, których nikt nie potrzebuje


Don’t give up
Nie poddawaj się
‘cause you have friends
Bo masz przecież przyjaciół
Don’t give up
Nie poddawaj się
You’re not the only one
Nie jesteś sam jeden
Don’t give up
Nie poddawaj się
No reason to be ashamed
Nie ma czego się wstydzić
Don’t give up
Nie poddawaj się
You still have us
Dalej masz nas
Don’t give up now
Nie poddawaj się
We’re proud of who you are
I tak jesteśmy z ciebie dumni
Don’t give up
Nie poddawaj się
You know it’s never been easy
Wiesz dobrze, że było ciężko
Don’t give up
Nie poddawaj się
‘cause I believe there’s a place
Bo wszyscy mamy
There’s a place where we belong
Gdzieś swoje miejsce

Teledysk (wersja I - uściskowo-zaćmieniowa):


Teledysk (wersja II - nieuściskowo-niezaćmieniowa):

2 komentarze: