Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

16 lutego 2010

19. A-ha — Crying In The Rain


Kolejny “hicior”. Tekst jest stary, z lat 60., pierwotnie napisany przez Howarda Greenfielda i Carole King dla zespołu The Everly Brothers: http://www.youtube.com/watch?v=Bz0Sscke9z4.
Interesujące jest, jak piosenki, powiedzmy, popularne wykorzystują motyw deszczu (por. np. „I Wish It Would Rain Down” Phila Collinsa). Tutaj bardzo ładnie, bo za pomocą obrazu, pokazano mazanie się dorosłego faceta.
Teledysk opowiada historię trochę jakby obok tekstu: nieudana kradzież.

Crying In The Rain
Będę płakał w deszczu


I’ll never let you see
Nie pozwolę ci zobaczyć
The way my broken heart is hurting me
Jak cierpi moje złamane serce
I’ve got my pride and I know how to hide
Mam swoją dumę I wiem, jak ukrywać
All my sorrow and pain
Cały smutek i ból
I’ll do my crying in the rain
Będę płakał w deszczu


If I wait for cloudy skies
Jeśli tylko zaczekam na deszczowy dzień
You won’t know the rain from the tears in my eyes
Nie odróżnisz deszczu od łez w moich oczach
You’ll never know that I still love you so
Nie dowiesz się, że dalej cię kocham
Though the heartaches remain
Choć ból nie ustaje
I’ll do my crying in the rain
Będę płakał w deszczu


Raindrops falling from heaven
Krople spadające z nieba
Will never wash away my misery
Nigdy nie zmyją cierpienia
But since we’re not together
Od kiedy nie jesteśmy razem
I’ll wait for stormy weather
Czekam, aż zacznie padać
To hide these tears I hope you’ll never see
By ukryć te łzy, by je ukryć przed tobą


Someday my crying’s done
Kiedyś mój płacz się skończy
I’m gonna wear a smile and walk in the sun
Uśmiechnę się i wyjdę na słońce
I may be a fool
Może to głupie
But till then, darling, you’ll never see me complain
Ale do tego czasu nie będę przy tobie narzekał
I’ll do my crying in the rain [x4]
Będę płakał w deszczu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz