Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

17 lutego 2010

20. Genesis – Jesus He Knows Me


Piosenka „zaangażowana”. Świetnie zaśpiewana i zagrana (w teledysku) przez Phila Collinsa (ten tik na początku – genialny). Tej piosenki lepiej nie oglądać bez teledysku, który jeszcze pełniej przedstawia zjawisko, które Ameryka już przerobiła, podczas gdy my na razie tylko się śmiejemy z TV Trwam i Radia Maryja, albo ze świadków Jehowy (względnie ich podziwiamy). Jak stwierdził George Carlin w jednym programie, nie ma Boga, który by nie miał problemów z pieniędzmi. I chociaż utwór (i teledysk) jest satyrą na tzw. teleewangelizm, to jednak można go postrzegać szerzej jako satyrę na wszelkie zarabianie na religii.
W teledysku ciekawie wykorzystano nazwę zespołu („Genesis” ­– ‘[Księga] Rodzaju’): w nrze telefonu i w odsyłaczu do wersetu z Ks. Rodzaju (3:25), który nie istnieje: 3. rozdział tej księgi ma tylko 24 wersety. Wikipedia podaje, że liczby te maja się odnosić do trójosobowego składu zespołu i 25 lat jego istnienia.

Jesus He Knows Me
Jezus mnie zna


It was on a divine visitation that the Lord told me that I was to go on to television.
Odwiedził mnie Bóg i powiedział, że mam występować w telewizji.
I was laying on the bed and the bed began to go around.
Leżałem wtedy na łóżku, kiedy ono zaczęło się obracać.
And I had this sensation like I was on a merry-go-round
Czułem się wtedy jak na karuzeli.
And then the furniture joined in and then I was in the stars
Potem inne meble też zaczęły się obracać i znalazłem się w gwiazdach.
There were stars everywhere
Wszędzie były gwiazdy.
Above me, below me, to the left of me, to the right of me – millions and millions of stars
Nade mną, pode mną. Po lewej, po prawej. Miliony gwiazd.
And the Lord said: The stars are the souls that you’ll win for me
I Bóg powiedział: Te gwiazdy to dusze, które dla mnie zdobędziesz.
The Lord actually talked* to me, you know, I hear what being said.
Pan naprawdę do mnie mówił, wiecie, i słyszałem wszystko dokładnie.
And he said to me: Give me 18 million dollars by the weekend
I Bóg powiedział: Daj mi 18 milionów dolarów do końca tygodnia.
And the Angel of the Lord stands by my side and speaks into my ear
I anioł pański stał przy mnie i mówił mi do ucha.
It’s a beautiful thing and I hear what’s being said
To piękne. Słyszałem wszystko.
It’s a marvellous, marvellous experience, I never thought that such a thing could happen
To cudowne, cudowne doświadczenie. Nigdy nie myślałem, że tego doświadczę.
In the name of Jesus!
W imię Jezusa Chrystusa!


And the Lord spoke to me
I Bóg przemówił do mnie.
He said: stretch forth your hand
I powiedział: wyciągnij przed siebie ręce.
Tell the people to put their hands against yours and I will heal them
Powiedz ludziom, żeby położyli swoje dłonie i na twoich, a wtedy ich uleczę.
Get me 18 million dollars by the weekend
Zdobądź mi 18 milionów dolarów do końca tygodnia.
Touch the screen! Touch the screen!
Dotknijcie ekranu! Dotknijcie ekranu!


You see the face on the TV screen, coming at you every Sunday
Widzisz tę twarz w TV każdej niedzieli.
See that face on the billboard, that man is me
Widzisz tę twarz na plakatach. To właśnie ja.
On the cover of the magazine, there’s no question why I’m smiling
To jasne, czemu się uśmiecham na okładce tego pisma.
If you buy a piece of paradise, you buy a piece of me
Kupując kawałek raju, kupujesz część mnie.
I’ll get you everything you wanted, I’ll get you everything you need
Dam ci wszystko, czego chcesz. Dam ci wszystko, czego potrzebujesz.
Don’t need to believe in hereafter, just believe in me
Nie musisz wierzyć w przyszłe życie, po prostu wierz we mnie.


‘Cos Jesus he knows me, and he knows I’m right
Bo Jezus mnie zna I wie, że mam rację.
I’ve been talking to Jesus all my life
Całe życie rozmawiam z Jezusem.
Oh yes he knows me, and he knows I’m right
O tak, on mnie zna i wie, że mam rację.
And he’s been telling me everything is alright
I mówi mi, że wszystko jest w porządku.


I believe in family, with my ever loving wife beside me
Wierzę w rodzinę, w zawsze kochającą żonę u mego boku.
But she don’t know about my girlfriend, or the man I met last night
Lecz ona nie wie o mojej dziewczynie, ani o tym facecie, którego wczoraj poznałem.
Do you believe in God, ‘cos that is it what I'm selling
Wierzysz w Boga, bo to właśnie sprzedaję.
And if you wanna get to heaven, all I see you right
Zupełnie wystarczy, jeśli chcesz iść do nieba
You won’t even have to leave your house, or get outta your chair
Nie musisz nigdzie wychodzić, ani nawet wstawać z krzesła.
You don’t even have to touch that dial, ‘cos I’m everywhere
Ani nawet regulować odbiornika, bo ja jestem wszędzie.


‘Cos Jesus he knows me...God ... he just uses me as his instrument
Bóg używa mnie jak narzędzia
He speaks his power through my voice
Jego moc widoczna jest w moich słowach
In the sign of the cross, Jesus told me that
W symbolu krzyża. Jezus mi tak powiedział.


Won’t find me practising what I’m preaching, won’t find me making no sacrifice
Nigdy nie robię tego, o czym nauczam. Nigdy się nie poświęcam
But I can get you a pocketful of miracles, if you promise to be good, try to be nice
Ale mogę ci załatwić furę cudów, musisz być tylko dobry i miły dla innych
God will take good care of you, just do as I say, don’t do as I do
Już Bóg się tobą zajmie. Rób tylko to, co mówię, a nie to, co robię


I’m counting my blessings, as I’ve found true happiness
Dziękuję Bogu za błogosławieństwa, odkąd znalazłem prawdziwe szczęście
Cos I’m getting richer, day by day
Bo z każdym dniem jestem bogatszy
You can find me in the phone book, just call my toll-free number
Znajdziesz mnie w książce telefonicznej. Po prostu zadzwoń pod mój bezpłatny numer.
You can do it anyway you want, just do it right away
Zrób to jak chcesz, tylko zrób to już teraz.
There’ll be no doubt in your mind, you’ll believe everything I’m saying
Nie będziesz wątpił, tylko wierzył we wszystko, co mówię
If you wanna get closer to him, get on your knees and start paying
Jeśli tylko chcesz być bliżej Niego, padnij na kolana i zacznij płacić


‘Cos Jesus he knows me...One day I was standing before the cameras right here in the cathedral
Pewnego razu stałem przed kamerami, tu, na katedrze
And the Lord spoke to me
I Bóg do mnie przemówił
He said: Stretch forth your hand and tell the people to put their hands against yours and I will heal them
I powiedział: Wyciągnij przed siebie ręce i powiedz ludziom, żeby położyli swoje ręce na twoich, a ja ich uleczę
He said this is a form of laying-on-of-hands
Powiedział mi, że to takie leczenie przez dotyk.
So put your hands on the screens now
Więc połóżcie teraz ręce na ekrany
Touch the screen! Touch the screen! Heal! Heal! Heal!
Dotknijcie ekranu! Dotknijcie ekranu! Jesteście uzdrowieni! Uzdrowieni!
In the name of Jesus! Heal! Touch the screen! Touch…
W imię Jezusa Chrystusa! Jesteście uzdrowieni!
*) W tekście dostępnym w Internecie jest "toast" i to słychać (moim zdaniem) wyraźniej niż "talked to". Z "toast" zdanie znaczyłoby: Trochę mnie wtedy przypiekło. Trochę mniej ma to sensu i nie zgadza się czas gramatyczny.

2 komentarze:

  1. Zamiast "The Lord actually toast me" słyszę raczej "The Lord actually talks to me". Zresztą wtedy ma to trochę więcej sensu.

    Teledysk swoją drogą genialny, pamiętam że miałem go kiedyś nagranego na kasetę VHS i leciał na okrągło.

    OdpowiedzUsuń
  2. Dzięki za komentarz. Ja właśnie jednak słyszę coś w rodzaju "toast": dyftong /oʊ/ i /st/ (w "talk" jest pojedyncza długa samogłoska/ɔ:/). Takie słowo znalazłem też w pełnym tekście, który znalazłem w necie. Zgadzam się, że nie pasuje to pod względem znaczenia i gramatyki (powinno być raczej "toasted"). Może rzeczywiście Phil niedokładnie wymówił to "talked". Zaznaczę to w tłumaczeniu.

    OdpowiedzUsuń