Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

19 lutego 2010

22. Peter Gabriel – Digging In The Dirt


Kolejny genialny teledysk Gabriela, tym razem w reżyserii Johna Downera, który wykorzystał animację poklatkową. Nagranie tego filmu było męką dla samego Gabriela, ponieważ musiał leżeć nieruchomo przez całe godziny, i tak przez kilka dni, podczas których robiono zdjęcia. Jednak dzięki temu powstało kolejne surrealistyczne dzieło.
Utwór dotyczy prywatnego życia Petera Gabriel: jego rozstania z Rosanną Arquette, chęci naprawienia relacji ze swoją córką, a także innych osobistych problemów, które próbował rozwiązać podczas psychoterapii.
W tekście i w teledysku wykorzystano ciekawą grę znaczeń: ang. „dirt” oznacza jednocześnie ‘ziemię’ i ‘brud’. Z kolei kopanie w ziemi (w kontekście retrospekcji, refleksji nad sobą i swoją przeszłością) może kojarzyć się z kopaniem lub rozkopywaniem grobu. Z kolei „brud” w języku polskim i angielskim ma takie samo znaczenie przenośnie: czyjeś intymne, prywatne sprawy, skrywane przed innymi ze względu na ich niemoralność, niegodziwość.
Interesujący jest również swoista wielogłosowość (w tekście) i mnogość męskich bohaterów (w teledysku: Peter kopiący, leżący pod ziemią, jadący samochodem, Peter w dzieciństwie?).

Digging In The Dirt
Kopanie w ziemi


Something in me, dark and sticky
Coś jest we mnie, ciemne i lepkie
All the time it’s getting strong
Z każdą minutą staje się silniejsze
No way of dealing with this feeling
Nie da się nic zrobić z tym uczuciem
Can’t go on like this too long
To nie może tak zbyt długo trwać


This time you’ve gone too far          [x3]
Tym razem posunąłeś się za daleko
I told you                                           [x4]
Mówiłem ci
This time you’ve gone too far          [x3]

I told you                                           [x4]Don’t talk back
Nie odszczekuj się
Just drive the car
Po prostu jedź
Shut your mouth
Zamknij się
I know what you are
Ja już cię znam
Don’t say nothing
Już nic nie mów
Keep your hands on the wheel
Tylko trzymaj ręce na kierownicy
Don’t turn around
Nie odwracaj głowy
This is for real
To się dzieje naprawdę


Digging in the dirt
Kopanie w ziemi
Stay with me, I need support
Zostań, potrzebuję wsparcia
I’m digging in the dirt
Wykopuję brud
To find the places I got hurt
By znaleźć miejsca, które mnie bolą
Open up the places I got hurt
Otworzyć miejsca, które mnie bolą


The more I look, the more I find
Im bardziej się przyglądam, tym więcej widzę
As I close on in, I get so blind
Gdy się zbliżam, przestaję widzieć wyraźnie
I feel it in my head, I feel it in my toes
Czuję to w głowie, czuję to w nogach
I feel it in my sex, that’s the place it goes
Czuję to w męskości, tam się to zbiera


This time you’ve gone too far…Don’t talk back…I’m digging in the dirt
Wykopuję brud
Stay with me I need support
Zostań, potrzebuję wsparcia
I’m digging in the dirt
Wykopuję brud
To find the places I got hurt
By znaleźć miejsca, które mnie bolą
To open up the places I got hurt
By otworzyć miejsca, które mnie bolą


Digging in the dirt
Kopanie w ziemi
To find the places we got hurt
By znaleźć miejsca, które nas bolą
[x7]


PS Krótki film dokumentujący tworzenie tego teledysku:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz