Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

14 lutego 2010

16. Tanita Tikaram — Valentine Heart


Dzisiaj “walę tynki” (jak powiedział Sofronow), a więc i tekst „walętynkowy”. Piosenka moim zdaniem zapoznana i to w całej rozciągłości i „na całej linii”. Nie tyle ze względu na tekst, po prostu za całokształt: muzyka, niski, melancholijny śpiew Tanity. Kto wie, czy to nie jest najważniejszy utwór na debiutanckim albumie Tanity: wszak jego tytuł brzmi „Ancient Heart” (‘Starożytne/Starodawne serce’). Tekst „Walentynki”, jak zresztą wszystkie na wspomnianym albumie, są autorstwa Tanity.
Jeśli to ma być walentynka śpiewana, to jest raczej dziwna. Tonacja mollowa, wyznanie miłości nie jest bezpośrednie, nie ma pełnego epitetów opisu obiektu miłości. Więcej tu informacji nt. samego podmiotu lirycznego. Poza tym tryb przypuszczający (warunkowy), otwierające zdanie podrzędne warunkowe. Bardzo dużo jest w tekście skrótów myślowych, przeskoków z tematu na temat, co utrudnia interpretację. Ale i tak całość brzmi świetnie.

Teledysk niestety nie powstał, więc poniżej tylko podlinkowany utwór z YouTube.

Valentine Heart
Walentynka


If I was a Londoner, rich with complaint
Gdybym była londynką z pretensjami o wszystko
Would you take me back to your house
Czy wziąłbyś mnie jeszcze raz do siebie
Which is sainted with lust and the listless shade
Domu uświęconego pożądaniem i leniwym mrokiem
If I could have held you once more in that light
Gdybym wtedy mogła zatrzymać cię w tamtym świetle
It’s nothing to you, but it keeps me alive
Dla ciebie to drobiazg, lecz mnie trzyma przy życiu
Like a Valentine’s Day, it’s a Valentine’s heart, anyway
Tak jak walentynki, to w końcu moja walentynka.


The king and the ages, they fall by the plan
Królowie i epoki upadają zgodnie z planem
It’s always the tired and the ordinary man
To zawsze ludzie zmęczeni, zwyczajni
(It’s the) challenge it’s funny and such
To wyzwanie, zabawne i takie jakieś
I want to see you again
Chcę cię zobaczyć jeszcze raz
I want to see you again
Chcę cię zobaczyć jeszcze raz
It’s so simple and plain
To takie proste
But I’ll come back and see you again
Ale wrócę do ciebie jeszcze raz


The lie is the angel, it doesn’t exist
Kłamstwo to anioł, i tak nie istnieje
I tell you it’s funny but you like just to twist all my words
To śmieszne, ale lubisz przekręcać moje słowa
It’s a shame you’re so young
To wstyd, jesteś taki młody
My word, it’s a shame I’m so dumb
Słowo, to wstyd, a ja taka głupia
I figure a house with the smoke and the fence
Wymarzyłam sobie domek z kominem i płotem
The people round here would be pleased
Znajomym by się na pewno spodobało
Take my word on this
Daję ci moje słowo


I would believe just in you, just believe in you
Wierzyłabym w ciebie, po prostu wierzyła w ciebie


And five days to catch me around with my ring
Pięć dni na złapanie mnie z moją obrączką
As I visit the friendships that meant everything to the girl
Gdy odwiedzam przyjaciół, którzy byli wszystkim
With the clown’s face, to the girl with the clown’s face, round here
Dla dziewczyny z twarzą clowna, dla dziewczyny z twarzą clowna z sąsiedztwa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz