Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

11 lutego 2010

13. Pink Floyd – Take It Back


Znów klasyka, choć może kawałek nie taki kultowy co sam zespół. Sam tekst nie jest tak wymagający jak tekst Rihanny (nie ma symbolu), nie było więc potrzeby, by kogokolwiek rozbierać na teledysku. Nie jest to jednak byle piosenka o miłości, jakich wiele, ze względu na odwróconą perspektywę: podmiot liryczny patrzy z perspektywy odrzucenia przez partnerkę. Nie bez znaczenia są tu proekologiczne sugestie nasuwane przez teledysk. Nasuwają one inne odczytanie tekstu: nie chodzi tutaj o kobietę, ale raczej o matkę naturę. Przez cały tekst ciągnie się gra między sensami erotycznymi a ekologicznymi. Jedno rozumienie nie eliminuje drugiego.
Teledysk oryginalny, widać w nim jeszcze pierwsze trójwymiarowe animacje komputerowe z lat 90. Poza tym tradycyjne tricki telewizyjne i wiele „przebitek” (jak mawiał reż. Zagajny podczas kręcenia „Ostatniej paróweczki…”) à la landszaft.

Take it back
Odebranie


Her love rains down on me easy as the breeze
Jej miłość spływa na mnie jak morska bryza
I listen to her breathing it sounds like the waves on the sea
Słucham jej oddechu, który brzmi jak fale na morzu
I was thinking all about her, burning with rage and desire
Myślałem tylko o niej, płonąc z wściekłości i żądzy
We were spinning into darkness; the earth was on fire
Lecieliśmy ku ciemności, a ziemia stała w ogniu


She could take it back, she might take it back someday
Mogłaby ją odebrać, może kiedyś ją odbierze


So I spy on her, I lie to her, I make promises I cannot keep
Więc śledzę ją, kłamię jej, obiecuję niemożliwe
Then I hear her laughter rising, rising from the deep
A wtedy słyszę jej śmiech dochodzący z głębi
And I make her prove her love for me, I take all that I can take
I każę jej udowodnić swą miłość do mnie, gotów na wszystko
And I push her to the limit to see if she will break
I wystawiam ją na próbę, by sprawdzić, ile wytrzyma


She might take it back, she could take it back some dayNow I have seen the warnings, screaming from all sides
Skoro widziałem ostrzeżenia, które aż biją w oczy
It's easy to ignore them and G-d knows I've tried
Łatwo je ignorować i Bóg wie, że próbowałem
All this temptation, it turned my faith to lies
Cała ta pokusa zmieniła moją wiarę w kłamstwo
Until I couldn't see the danger or hear the rising tide
Aż nie mogłem widzieć zagrożeń ani wzbierającej fali


She can take it back, she will take it back some day
Ona może ją odebrać, ona odbierze ją któregoś dnia
She can take it back, she will take it back some day

She can take it back, she will take it back some dayBrak komentarzy:

Prześlij komentarz