Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

5 sierpnia 2010

136. Kraftwerk – Radioactivity


Moim skromnym zdaniem „Radioactivity” (1975) to jedno z najlepszych dzieł grupy Kraftwerk obok „Ekspresu trans-europejskiego” i „Autostrady”. Połączenie w utworze o dość prostej budowie alfabetu Morse’a (***– – –***) i licznika Geigera jest wprost genialne.
Jest też „Radioactivity” dowodem na to, że powroty do utworów i nowe ich aranżacje potrafią być lepsze od pierwszej wersji. Poniższa koncertowa wersja jest przeróbką właśnie takiej przeróbki – wersji „Radioaktywności” z albumu składankowego „The Mix” (1991) – Kraftwerk szukał i znalazł.
W tekście, napisanym przez Ralfa Hüttera (obok) i Floriana Schneidera (niżej; do 2008 w zespole), znajdują się nazwy miejsc, w których doszło do największych skażeń radioaktywnych. Czarnobyla (1986) i Hiroszimy (1945) nie trzeba opisywać. Sallefield to rejon w pobliżu Windscale w hrabstwie Kumbria (północnozachodnia Anglia), gdzie w 1957 grafitowy rdzeń reaktora uległ samozapłonowi. Dym z tego pożaru spowodował skażenie okolicy. Pożar w Windscale uznano za najgorszy przypadek skażenia radioaktywnego przed Czarnobylem.
Od 1992 roku Kraftwerk dodał do swoich koncertowych wykonań „Radioactivity” wypowiedź ostro krytykującą uruchomienie drugiego reaktora w Windscale, tzw. Sellafield-2.
Harribsurg to z kolei jeszcze mniej znany wypadek amerykański. Miasto leży w Pensylwanii. W 1979 roku nastąpiło częściowe stopienie rdzenia reaktora jądrowego. Sytuację udało się jednak opanować, a skażenie radioaktywne było niewielkie, mimo to władze miasta zdecydowały się na ewakuację kobiet w ciąży i małych dzieci. W ciągu kilku ostatnich dni marca tamtego roku około 140 tysiące ludzi opuściło miasto.

Sellafield 2 will produce 7.5 tons of plutonium every year.
[Reaktor] Sellafield-2 będzie wytwarzać 7,5 tony plutonu rocznie.
1.5 kg of plutonium make a nuclear bomb.
1,5 kg plutonu wystarczy do skonstruowania bomby atomowej.
Sellafield 2 will release the same amount of radioactivity into the environment as Chernobyl every 4.5 years.
[Reaktor] Sellafield-2 spowoduje emisję takiej samej ilości radioaktywności do środowiska, jaką powoduje Czarnobyl w ciągu 4,5 lat.
One of these radioactive substances, krypton 85, will cause death and skin cancer.
Jedna z tych radioaktywnych substancji – krypton 85 – powoduje śmierć i raka skóry.
Radioactivity
Radioaktywność


Tschernobyl, Harrisburg
Czarnobyl, Harrisburg
Sellafield, Hiroshima
Sellafield, Hiroszima
Tschernobyl, Harrisburg

Sellafield, HiroshimaStop radioactivity
Zatrzymajcie radioaktywność
Is in the air for you and me
Jest w powietrzu dla ciebie i mnie
Stop radioactivity
Zatrzymajcie radioaktywność
Discovered by Madame Curie
Odkryła ją pani Curie


Chain reaction and mutation
Mutacja i reakcja łańcuchowa
Contaminated population
Napromieniowana ludność
Stop radioactivity
Zatrzymajcie radioaktywność
Is in the air for you and me
Jest w powietrzu dla ciebie i mnie


Radioactivity
Radioaktywność
RadioactivityBrak komentarzy:

Prześlij komentarz