Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

31 sierpnia 2010

140. Ewa Lipska (lyrics), Grzegorz Turnau (vocals) – Ostatnie słowa (The last words)

A song from an album called “Kawałek cienia” (“A piece of shadow”) written by famous Polish poetess Ewa Lipska.
The translation showed below needs some explanation, namely the last word of the poem. In fact, the Polish lyrics contain the word ‘capercaille’ at the end of the last stanza. Probably the purpose of this word was that in Polish it connotes other words with the root “głusz-” or “głuch-” (there is an alternation “sz” /ʃ/ to “ch” /x/ in many Polish words) like “ogłuszyć”, “zagłuszyć” (both mean ‘to deafen’), “głuchy” (‘deaf’) as well as “głusza” (‘wilderness, solitude or stillness’). I have used the word “daffodil” which probably is the best English word to connote the idea of deafening or being deaf, although in fact it contains more open vowel (/æ/) then the word “deaf” and its derivatives (/e/). Unfortunately, the daffodil translation fails to convey the ideas of solitude and stillness but on the other hand it is impossible to render all the meanings from the original.
The lyrics were taken from “pome.art” site (http://www.poema.art.pl/site/itm_90240_ostatnie_slowa.html).

Ostatnie słowa
The last words


Może lepiej, że nie zdążyliśmy
Maybe it’s better this way
powiedzieć sobie tych ostatnich słów,
Without saying the last words to each other
ostatnie słowa mogłyby nas zawieść...
The last words might have disappointed us…


Może lepiej, że nie zdążyliśmy
Maybe it’s better this way
powiedzieć sobie tych ostatnich słów,
Without saying the last words to each other
bo nie ostrożne mogły zawadzić po czas przyszły...
Since they might have stopped in the future tense


Mogłyby nic nie mieć do powiedzenia,
Might have had nothing to say
przedwcześnie pogrzebać coś w nas,
Or ruined something inside us too soon
mogłyby mówić nad wszelką miarę
Might have been speaking beyond any measure
powiedzieć do nas o wiele za wszystko
And told us far too everything
jak czynny wulkan pod tweedowym niebem...
Like an active volcano under the tweed sky…


Mogłyby nic nie mieć do powiedzenia,
Might have had nothing to say
przedwcześnie pogrzebać coś w nas...
Or ruined something inside us too soon…


Może lepiej, że nie zdążyliśmy
Maybe it’s better this way
powiedzieć sobie tych ostatnich słów,
Without saying the last words to each other
w ostatnich słowach zamknięty jest głuszec...
The last words contain a daffodil …


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz