Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

2 września 2010

142. Mike Oldfield, Maggie Reilly – Orabidoo

Orabidoo to, chciałoby się rzec, perełka w muzyce elektronicznej, w rzeczywistości to perełeczka, a nawet perełeczusia na ponad 13 minut bez przerw i dwa zestawy perkusyjne, zbudowana z kilku części, których Oldfied jednak nie rozdzielił i pozostawił w jednym utworze. Rzeczą jednak szczególną w tym utworze jest bodaj najdłuższy w muzyce elektronicznej jednolity, długi tekst przepuszczony przez vocoder. W drugiej części utworu, od ok. 2’ 19’’ do 6’ 59’’, słychać Maggie Reilly i Mike, a raczej to, co zostało z ich głosów.
Vocoder to urządzenie przetwarzające ludzką mowę. Dzisiaj być może trudno uwierzyć, że uzyskanie efektów, jakie zapewnia pierwszy lepszy edytor plików mp3, wymagało samodzielnie zbudowanego urządzenia elektronicznego. Tak jednak robili pionierzy muzyki elektronicznej (m.in. Kraftwerk). Czy Mike sam zbudował swój vocoder, tego nie wiem. Ale korzystał z niego często.
Modyfikacja głosu jaką uzyskał Oldfield w Orabidoo jest tak duża, że trudno w wielu miejscach zrozumieć tekst. Jeszcze na głos nakłada się gitara elektryczna, która ma podobny dźwięk do głosu przepuszczonego przez vocoder. W okładce płyty znajduje się tylko tekst ostatniej części Orabidoo (Oh, island of the soul). Niektórzy jednak podjęli trud ustalenia tekstu napisanego przez Mike’a. Poniższe słowa pochodzą ze stron fanklubów (http://tubular.net/lyrics/FiveMilesOut.shtml#3 i http://oldfield.musichall.cz/texty/orabidoo.html).

Orabidoo
Orabidoo


Watch the skies dawning on you
Obserwuj niebo, gdy świt nad tobą
Soaring over country land
Gdy wznosi się ponad łąkami
Message comes from Kathmandu
Oto wiadomość aż z Katmandu
Sky is blue and clear
Czyste niebo bez zachmurzeń


Program your [small] outing
Zaplanuj swoją wycieczkę
Gaze at clouds in this window pane
Wpatruj się w niebo przez szyby okienne
Where is your wish going?
Gdzie sobie życzysz iść?
The wind to control you at night
W nocy zapanuje nad tobą wiatr


(Let’s make another moment, Yeah, let’s do it specific)
(Jeszcze jedno dobre ujęcie, tak, jedno wyraźne)


chorus
ref.
O-ra-bi-bi
O-ra-bi-bi
O-ra-bi-bi-ba
O-ra-bi-bi-ba
O-ra-bi-bi
O-ra-bi-bi
O-ra-bi-ba-ba
O-ra-bi-ba-ba
O-ra-bi-bi-ba-be
O-ra-bi-bi-ba-be


O-ra-bi-bi…
O-ra-bi-bi…


Lazing in the sun [when] we glide
Leżysz w słońcu, gdy my szybujemy
Soon you come from watch
Wkrótce zejdziesz z warty
Touched you save me just in time
W oszołomieniu ocalisz mnie w samą porę
Storm is out to catch
Za niedługo będzie burza


Program your chartering
Zaplanuj wynajem samolotu
Gaze at clouds in this window pane
Wpatruj się w niebo przez szyby okienne
Stay patched through onto me
Bądź w kontakcie ze mną
Crawling into trouble, that’s plain
I tak na pewno coś zmalujesz


chorusWatch-out/Watch out! storms in Kathmandu
Uwaga na burze w Katmandu
Calling from country air
Nadciągające znad wiejskich łąk
Message comes from Kathmandu
Wiadomość aż z Katmandu
Sky is blue and clear
Czyste niebo bez zachmurzeń


Program your outing
Zaplanuj swoją wycieczkę
Watching now your system for rains
Obserwuj niebo, czy nie będzie padać
Clouds – forty storeys
Chmury na wysokim pułapie
(Don't come in again like that, it isn't funny
(Nie właź tu w taki sposób, to nie jest zabawne.
and I can pay someone else to make the orchestrations)
Mogę zapłacić komuś innemu za organizację).
Oh island of the soul
O, wyspo duszy mej
Valleys hushed and white with snow
Doliny ciche i śniegiem białe
Ireland’s eye
Oko Irlandii
– you linger with me ‘til the day I die
– trwać będziesz przy mnie aż po kres
Oh how it hurts to go
O, jakże ciężko jest odejść


The waters ebb and flow
Wody opadają i płyną
The changing seasons come and go
Pory roku zmieniają się wciąż
Ireland’s eye
Oko Irlandii
– forever reaching up into the sky
– zawsze sięgające wysoko
Oh how I’ll miss you so
O, jakże mi ciebie brak


The sunlight dancing on your rocky shores
Słońce tańczy u twych brzegów skał
The moonlight playing upon the water
A księżyc igra w wodzie
Your memory will stay with me forever-more
Twe wspomnienie nigdy mnie nie opuści
Wherever I may roam
Gdziekolwiek zbłądzę


Stay with my dreams I will see you
Bądź w moich snach, tam cię odnajdę
Safe in my heart I will keep you
Bądź w moim sercu, tam cię ochronię

Fragment z „o-ra-bi-ba-be…”

Wersja koncertowa jednej z części środkowych (uwaga: trochę przypomina Ievan Polkkę Loitumy)

Ireland’s Eye – ostatnia część (śpiewa Maggie Reilly)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz