Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

18 września 2010

148. Kraftwerk – The Hall of Mirrors


Utwór z albumu „Trans-Europe Express”. Tekst napisali Ralf Hütter, Florian Schneider oraz Emil Schult. Dwaj pierwsi są również autorami muzyki. W jednym z wywiadów powiedzieli, że piosenka ma charakter autobiograficzny.
Na uwagę zasługuje oddanie czysto muzycznymi środkami zmieniającego się odbicia, refleksów lub błysków w lustrach, a także wyraźnie słyszalnych przez cały utwór kroków.

The Hall of Mirrors
Sala pełna luster


The young man stepped into the hall of mirrors
Młody człowiek wszedł do sali pełnej luster
Where he discovered a reflection of himself
I odkrył swoje własne odbicie
Even the greatest stars discover themselves in the looking glass [x2]
Nawet największa z gwiazd odkrywa siebie w zwierciadle


Sometimes he saw his real face
Czasem widział swą prawdziwą twarz
And sometimes a stranger at his place
A czasem widział kogoś zupełnie obcego
Even the greatest stars find their face in the looking glass [x2]
Nawet największa z gwiazd odkrywa swą twarz w zwierciadle


He fell in love with the image of himself
Zakochał się w swoim własnym odbiciu
and suddenly the picture was distorted
Lecz wtedy obraz sie wykrzywił
Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass [x2]
Nawet największa z gwiazd znienawidzi swe odbicie w zwierciadle


He made up the person he wanted to be
Stał się tym, kim chciał być
And changed into a new personality
I zmienił zupełnie swoją osobowość
Even the greatest stars change themselves in the looking glass [x2]
Nawet największa z gwiazd zmienia samą siebie w zwierciadle


The artist is living in the mirror
Teraz w lustrze jest artysta
With the echoes of himself
Niewiele zostało z jego dawnej postaci
Even the greatest stars live their lives in the looking glass
Nawet największa z gwiazd zaczyna w końcu żyć jak postać w zwierciadle


Even the greatest stars fix their face in the looking glass [x2]
Nawet największa z gwiazd skupia swój wzrok na zwierciadle


Even the greatest stars live their lives in the looking glass [x2]
Nawet największa z gwiazd zaczyna w końcu żyć jak postać w zwierciadle


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz