Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

10 września 2010

145. Enya, Roma Ryan – I Want Tomorrow

Mniej znany utwór Enyi z jej pierwszego albumu pt. „Enya” (1987), który później został powtórnie wydany jako „The Celts” (1992). Tekst jak zwykle autorstwa Romy Ryan.
Tekst – „LyricsFreak”, http://www.lyricsfreak.com/e/enya/#share. Teledysk – „YouTube”.

I Want Tomorrow
Pragnę jutra


Dawn breaks, there is blue in the sky.
Wstaje świt, niebo błękitnieje.
Your face before me though I don’t know why.
Twoja twarz przede mną, lecz nie wiem czemu.
Thoughts disappearing like tears from the moon.
Myśli znikają jak łzy z księżyca.


Waiting here, as I sit by the stone.
Czekam tu, przysiadłszy na kamieniu.
They came before me, those men from the sun.
Byli tu wcześniej, ci mężczyźni ze słońca.
Signs from the heavens say I am the one.
Znaki na niebie mówią, że zostałam wybrana.


Now you’re here, I can see your light,
Teraz jesteś tutaj; widzę twoje światło,
this light that I must follow,
za tym światłem muszę pójść,
You – you may take my life away
Ty, ty możesz odebrać mi życie
   so far away.
   na zawsze.
Now I know; I must leave your spell
Teraz wiem, musze porzucić twe zaklęcie
   I want tomorrow.
   pragnę jutra.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz