Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

10 marca 2010

41. Underworld – Banstyle/Sappys Curry


Znów nie będzie sensu i jednocześnie będzie. Tzn. tekst zdaje się nie poddawać interpretacji poszukującej głębszego przesłania („co autor chciał przez to powiedzieć”). Jest to jednak jak najbardziej sensowny tekst właśnie przez swoją niewielką sensowność. Kluczem jest muzyka. Z ciągłym ostinato, drobnymi, ledwo zauważalnymi wariacjami rytmu i melodii nasuwa myśl o transie, śnie, a więc i zawieszeniu logiki. Tak więc podmiot liryczny musi bredzić. Musi tym bardziej, jeśli znalazł „dobry towar”…
Utwór ma dwie części, na co zresztą wskazuje tytuł, a raczej dwa tytuły. Teledysk do pierwszej części jest chyba oryginalny (tak przynajmniej piszą na YouTube).

Banstyle/Sappys Curry
Styl zakazowy/Durne curry


if they don’t know and they don’t know they’re gonna find out soon enough.
Jeśli nie wiedzą i nie wiedzą, dowiedzą się już niedługo.
i’m so hot. as if that hurt. did you wash it. fester it around some.
Tak mi gorąco. Jakby to bolało. Umyłeś to? Wzmogłeś wokół?
you don’t even have to mind your own stuff. bring in the marines.
Nawet nie musisz myśleć o swoich rzeczach. Przyprowadź marynarzy.
i’ve heard so many other things and it was all brown. with the suction ones.
Słyszałem tyle różnych rzeczy i wszystkie były brązowe. Razem z tym ssaniem.
the ones that suck it up. and i don’t ever do the eye till i did that thing.
Tymi od zasysania. A ja nigdy nie zajmuję się spoglądaniem, chyba że wcześniej to zrobię.
i bet you like a blue boost. try a noose.
Musisz lubić tego niebieskiego kopa. Wypróbuj pętle.
loosen the strap where the two metal ends. rest your head against the steel.
Poluźnij pasek przy końcu tych płytek. Połóż na nich głowę.
blow in to the tube. show me your legs. help me. show me a pink smile.
Podmuchaj w rurę. Pokaż mi nogi. Pomóż mi. Pokaż mi różowy uśmiech.
walking up the aisle. show me the things underneath your seat.
Idąc przez korytarz. Pokaż mi rzeczy pod twoim siedzeniem.
show me your tiny plastic soft drink. a song like a squealing pig.
Pokaż ten twój mały, łagodny napój. Piosenkę jak kwiczącą świnię.  
like a train with wheels. in the dark with the lights off. concealed.
Jak pociąg z kołami. W ciemności bez świateł. Skryty.
i’m thinking of you still.
Ciągle o tobie myślę.


::


white room. little legend. fishman. nike man. red stripe. blue mercedes.
Biały pokój. Krótka legenda. Rybak. Facet w nike’ach. Czerwony pasek. Niebieski merc.
big dog. salty man. full moon rising. old boy. salty girl. bunny girl.
Duży pies. Słony gość. Pełnia wschodzi. Absolwent. Słona laska. Króliczek Playboya.
happy shopper. bouncing ball. city sun. think i found the real stuff.
Wesoły klient. Skacząca piłka. Słońce w mieście. To chyba naprawdę niezły towar.
I think I found the real stuff.white room…white crumbs across your bed.
Białe okruszki na całym łóżku.
gray clouds cover bethnal green. white jeans. black top. nice shape.
Szare chmury nad Bethnal Green*. Białe jeansy. Czarna góra. Ładny kształt.
cracks a blue bitch till the son come sliding. naked beneath the knee.
Rozgryza niebieską sukę, póki syn nie przyjdzie chwiejnie. Nagi od kolana w dół
reflect black eyes. your knee talking. i think i found the real stuff.
Odbija czarne oczy. Twe kolano mówi. To chyba naprawdę niezły towar.
i think i found the real stuff.


*) Dzielnica Londynu.

Część pierwsza (Banstyle): prawdopodobnie oryginalny teledysk

Część pierwsza (z albumu, tzn. z YouTube, ale najpierw z albumu)

Część druga (jw.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz