Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

30 marca 2010

65. Michał Zabłocki (lyrics), Grzegorz Turnau (vocals) – Naprawdę nie dzieje się nic (Nothing really happens)


Zabłocki and Turnau are a real team creating beautiful, lyric songs. It is really cheering that there are still people in Poland who like to listen to such poems sung to the accompaniment of good music.
Probably, Zabłocki refers to the old motif of Biblical provenance, namely nihil novi sub sole (‘nothing new under the sun’). It is rather strange in our times full of new discoveries and technologies.
In the video below, Turnau said that the chorus is rather sad, but it may be regard differently. Nothing bad ever happens as well as good things.

Naprawdę nie dzieje się nic
Nothing really happens


Czy zdanie okrągłe wypowiesz,
If you say a round phrase
czy księgę mądrą napiszesz,
If you write a wise book
będziesz zawsze mieć w głowie
Your mind will always be
tę samą pustkę i ciszę.
A total blank
Słowo to zimny powiew
A word is a cold breeze
nagłego wiatru w przestworze;
Of sudden wind to the expanse
może orzeźwi cię, ale
It may refresh you but
donikąd dojść nie pomoże.
Won’t lead you to nowhere


Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum,
Crowds heading in streets may deceive you,
wódka w parku wypita albo zachód słońca,
Vodka drunk up in a park or sunset


lecz pamiętaj: naprawdę nie dzieje się nic
But remember: nothing really happens
i nie stanie się nic – aż do końca.
And nothing will happen, till the end


Czy zdanie okrągłe wypowiesz,
If you say a round phrase
czy księgę mądrą napiszesz,
If you write a wise book
będziesz zawsze mieć w głowie
Your mind will always be
tę samą pustkę i ciszę.
A total blank
Zaufaj tylko warg splotom,
Trust in the lips’ weaves
bełkotom niezrozumiałym,
Gibbering incomprehensible
gestom w próżni zawisłym,
Gestures in air looming
niedoskonałym.
Imperfect ones


Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum,
Crowds heading in streets may deceive you,
wódka w parku wypita albo zachód słońca,
Vodka drunk up in a park or sunset


lecz pamiętaj: naprawdę nie dzieje się nic

i nie stanie się nic - aż do końca.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz