Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

20 marca 2010

52. Depeche Mode/Marylin Manson – Personal Jesus


Klasyk muzyki popularnej z 1989 r. O popularności świadczą nie tylko miejsca na listach przebojów, ale także przeróbki (m.in. Marylina Mansona).
Inspiracją do napisania tekstu przez Martina Gore’a była książka Priscilli Presley „Elvis and Me” (‘Elvis i ja’) i płynąca z niej refleksja, jak ludzie sławni stają się „Jezusami” dla innych i czy świadczy to o emocjonalnej/intelektualnej/duchownej (niepotrzebne skreślić) równowadze wyznawców tych „Jezusów”. Ta myśl lepiej widoczna jest w teledysku Marylina Mansona: za typową dla niego przerysowaną estetyką, roznegliżowanymi kobietami i sugestiami seksu widać twarze różnych sławnych postaci (Stalin, Kennedy, Gandhi, Bush jr. i in.).

“Personal Jesus”
Prywatny Jezus


Reach out and touch faith
Wyciągnij rękę i dotknij wiary


Your own personal Jesus
Twój własny, prywatny Jezus
Someone to hear your prayers
Ktoś, by słuchać modlitw
Someone who cares
Ktoś, by się troszczyć
Your own personal Jesus
Twój własny, prywatny Jezus
Someone to hear your prayers
Ktoś, by słuchać modlitw
Someone who’s there
Ktoś, kto zawsze jest


Feeling unknown
Gdy nie wiesz, co dalej
And you’re all alone
I zostajesz sam
Flesh and bone
Ciało i krew
By the telephone
Przez telefon
Lift up the receiver
Podnieś słuchawkę
I’ll make you a believer
A zaczniesz wierzyć


Take second best
Co ci szkodzi
Put me to the test
Wypróbuj mnie
Things on your chest
Musisz komuś wyznać
You need to confess
Co ci leży na sercu
I will deliver
Już ja przekażę
You know I’m a forgiver
Przecież zawsze przebaczam


Reach out and touch faith   [x2]Your own personal Jesus…Feeling unknown…Reach out and touch faithYour own personal JesusReach out and touch faith


Wersja Depeche Mode

Wersja Marylina Mansona

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz