Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

14 marca 2010

45. Dead Can Dance – Don’t Fade Away


Urzekająca piosenka miłosna z punktu widzenia zapominania, odchodzenia, ale w niepamięć. Lepsze od Brendanowego wykonanie raczej nie powstanie.
W tekście pojawia się  czasownik złożony „to bring down”, który w zasadzie znaczy ‘doprowadzić do upadku, powalić’, jednak dosłowne tłumaczenie byłoby nieczytelne w kontekście.
Podlinkowane wideo, chociaż oryginalne, nie jest teledyskiem, ale końcowym częścią większego filmu o Dead Can Dance, w którym znalazły się m.in. fragmenty koncertu „Toward the Within”. Stąd te napisy i „przebitki” jakby z innych utworów.

Don’t Fade Away
Nie blednij w pamięci


Don’t fade away
Nie blednij w pamięci
My brown-eyed girl
Moja brązowooka
Come walk with me
Chodź ze mną
I’ll fill your heart with joy
Napełnię twe serce radością
And we’ll dance through our isolation
I przetańczymy nasze odosobnienie
Seeking solace in the wisdom we bestow
Szukając pociechy w mądrości, którą mamy
Turning thoughts to the here and ever after
Myśląc tylko o tutaj i po wsze czasy
Consuming fears in our fiery halos
Trawiąc lęki w naszych ognistych nimbach


Say what you mean
Powiedz to, co myślisz
Mean what you say
Myśl tak, jak mówisz
I’ve heard that innocence
Słyszałem, że niewinność
Has led us all astray
Wpędziła nas wszystkich w błąd


But don’t let them make you and break you
Lecz niech cię nie zmuszą i nie złamią
The world is filled with their broken empty dreams
Cały świat jest pełen ich pękniętych, pustych snów
Silence is their only virtue
Milczenie to ich jedyna cnota
Locked away inside their silent screams
Zamknięci wewnątrz niemych krzyków


But for now
Lecz teraz
Let us dance away
Przetańczmy tę
This starry night
Gwieździstą noc
Filled with the glow of fiery stars
Pełną błysków ognistych gwiazd
And with the dawn
A o świcie
Our sun will rise
Wstanie nasze słońce
Bringing a symphony of bird cries
Niosąc symfonię ptasich krzyków


Don’t bring me down now
Nie opuszczaj mnie teraz
Let me stay here for awhile
Pozwól zostać na chwilkę
You know life’s too short
Wiesz, życie jest za krótkie
Let me bathe here in your smile
Pozwól mi zanurzyć się w twoim uśmiechu
I’m transcending
Przekraczam
The fall from the garden
Jesień ogrodu


Goodnight
Żegnaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz