Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

9 marca 2010

40. Grace Jones – Slave to the Rhythm


Był człowiek (mężczyzna)-orkiestra, to teraz kobieta (też człowiek)-orkiestra. Grace Jones – piosenkarka, modelka, aktorka, dzieło sztuki…

Tekst wydaje się prosty, ale właśnie tego typu teksty najtrudniej tłumaczyć. Urwane zdania, które w luźny sposób budują jakąś całość.
Już tytuł jest podchwytliwy: to nie „slave of the rhythm”, ale „slave to the rhythm”. Istnieje czasownik „to slave” ‘harować, tyrać’. „To a/the rhythm” to z kolei przysłówek (czy też okolicznik sposobu, jak kto woli), a nie przymiotnik (przydawka). Jednak skojarzenie z niewolnictwem pozostaje dalej...
W tym utworze zdecydowanie teledysk jest najważniejszy. Jest on jakby składanką ciekawych formalnie i treściowo obrazów/instalacji/happeningów/performance’ów, z których każdy można by interpretować oddzielnie. Co warte podkreślenia, w każdym z tych obrazów pojawia się rytm ale w rozumieniu plastycznym, jako kierunek wyraźnie powtarzany przez elementy uwidocznione na obrazie.
Interesująca jest też gra kolorów skóry i możliwości jego zmiany, przewijająca się przez cały film.

Slave to the Rhythm
Haruj w rytmie


Rhythm is both the song’s manacle and its demonic charge
Rytm jednocześnie ogranicza piosenkę i daję jej nieziemski ładunek
It is the original breath
To jak pierwotny powiew
It is the whisper of unremitted demand
Jak podszept niezaspokojonego pragnienia
Do you still wander who is the singer?
Czy dalej nie wiecie, kim ona jest?
Ladies and gentleman, miss Grace Jones
Panie i panowie, panna Grace Jones
Slave to the rhythm
Haruj w rytmie


I’m just playin’ around, baby
Tak się tylko zgrywam, złotko


Work all day, as men who know,
Pracuj cały dzień, jak ktoś, kto wie
Wheels must turn to keep the flow,
Machina musi się stale kręcić


Build on up, don’t break the chain,
Pnij sie wzwyż, nie łam szeregu
Sparks will fly, when the whistle blows,
Polecą iskry, gdy zagwiżdżą


Never stop the action,
Nigdy nie przestawaj
Keep it up, keep it up
Trzymaj rytm, trzymaj rytm


Never stop the action…Work to the rhythm,
Pracuj w rytmie
Live to the rhythm,
Żyj w rytmie
Love to the rhythm,
Kochaj w rytmie
Slave to the rhythm,
Haruj w rytmie


Blue, blackAxe to wood, in ancient time,
Siekierą w drzewo, w dawnych czasach
Man machine, power line,
Człowiek maszyna, sieć elektryczna


Fire burns, heart beats strong,
Ogień płonie, serca mocno biją
Sing out loud, the chain gang song,
Śpiewaj w głos tę pieśń skazańców


Never stop the action…        [x2]Breath to the rhythm,
Oddychaj w rytmie
Dance to the rhythm,
Tańcz w rytmie
Work to the rhythm,
Pracuj w rytmie
Live to the rhythm,
Żyj w rytmie
Love to the rhythm,
Kochaj w rytmie
You slave to the rhythm.
Ty haruj w rytmie


Don’t cry, it’s only the rhythm
Nie płacz, to tylko rytm


Work to the rhythm,  
Pracuj w rytmie,
Live to the rhythm,
Żyj w rytmie,
Love to the rhythm,
Kochaj w rytmie,
Slave to the rhythm,
Haruj w rytmie,


And now ladies and gentleman miss Grace
A teraz, panie i panowie, panna Grace


Slave to the rhythm
Haruj w rytmie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz