Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

14 listopada 2010

154. Daab – W moim ogrodzie

Daab is a Polish reggae band founded in 1983. ‘In Garden of Mine’ is probably the most famous song of the band. It was first published probably in 1993 on the album called ‘To co najlepsze z dziesięciu lat (1983-93)’ (‘The best of ten years [1983-93]’). Unfortunately, little can be found on the Internet about the band and the song, so I’m not quite sure about the album, and so about the author and the name of the singer. There are at least two version of the song with different singer on each of them.The singer in the version below is probably Andrzej Zeńczewski.
Compared to especially contemporary Polish songs, the lyrics of ‘In Garden of Mine’ are interesting. Though there are no rhymes and the garden symbol, as well as motifs may be considered as conventional, the tale being told seems to some extent poetical. This gentle poetic mood I was trying to convey in the translation. The lyrics are also quite long, unlike to today’s standards…
Lyrics come from http://matqueen.wrzuta.pl/film/0VnTaYHC00h/daab_-_w_moim_ogrodzie#none. The video, published on the same site, is original.

W moim ogrodzie
In Garden of Mine


W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy
In garden of mine, where time the idle’s
Powolną strugą płynął wytrwale,
stream was relentlessly flowing forwards
W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy,
In garden of mine, where never ever
Tak dawno słów przyjaznych parę.
Several kind words have not been spoken


W moim ogrodzie, gdzie smutek gości,
In garden of mine, where sadness stays still
Gdzie gorzkie dni i gorzkie noce,
Where bitter days and bitter nights are
W moim ogrodzie, gdzie samotności
In garden of mine, where loneliness have
Nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy dosyć.
Never been brightened, where there’s not enough


W moim ogrodzie, gdzie długa zima,
In garden of mine, where long the winter,
Zmroziła wszelkie ciepłe uczucia,
Has frozen all of the warmest feelings
W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła
In garden of mine, where river’s sources
Zastygł w bezruchu, a czas umyka.
Have frozen in still, and time’s fleeing by


Aż pewnej nocy puściły lody,
One night finally the ice lo melted
Ogrodu serce mocniej zabiło,
Heart of the Garden did begin racing
Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody
Once you came and drew from water spring
I napoiłaś, a wszystko ożyło.
And you watered all till all was revived


Byłaś tak śliczna, niczym poranek,
You were so pretty as is the morning
Niczym wiosenny kwiat jabłoni
Like apple blossom being in bloom
I nie zapomnę nigdy tej chwili,
And I will never forget that moment
Gdy dłoń dotknęła twojej dłoni.
When hands finally find their room


I nie zapomnę tych chwil radosnych,
And I won’t forget the happy moments
Kiedy nie mogąc wydobyć słowa,
When being speechless at sight of you then
Z zapartym tchem patrzyłem Ci w oczy,
I lost my breath when I looked in your eyes
Tak trwała nasza bez słów rozmowa.
So lasted our talk without words


Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem,
Unseen, I touched your hair
Gdy zamyślona z pochyloną głową,
When lost in thought you bent your head
Byłaś mi jak prześliczna nimfa,
You were like a pretty nymph
Co się przegląda nad tafli wodą.
Looking herself in the surface of water


I choć tak blisko byłaś przy mnie,
And though you were so close by me
Choć twoje oczy śmiały się do mnie,
Though your eyes were laughing to me
Doprawdy niczego nie jestem pewien,
I am truly not sure of anything
Co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnień.
What did you feel, am I worth recalling  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz