Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

6 listopada 2010

152. Konstanty Ildefons Gałczyński, kabaret Potem– The Poetry Goes Up


Apart from “Enchanted Droshky” (“Zaczarowana dorożka”), “The Green Goose Theatre” (“Teatrzyk Zielona Gęś”) is probably the most famous work by Gałczyński, being a cycle of little dramas or skits. Published first in 1946, the green geese, as each skit was called by the author, were full of absurd humour. They were also satires on different human faults and contemporary life.
Gałczyński were also sensitive to slogans, which were frequently slipped into the geese or even comprised the entire structure of a skit. That was the case of “the dreary panorama on the subject of ‘The Poetry Goes Up’” where the imperative to read books was ridiculed. Although the idea is very simple, it brilliantly fits to the realities of post-war and Polish People’s Republic period where the shortage of necessities and endless queues in shops were very common. The struggle to gain something to eat was changed by Gałczyński into the struggle to gain something to read.
Verbal humour is also in abundance in Gałczyński’s geese, therefore some explanations are necessary.
The kabaret Potem interpretations of the skits (the cabaret had staged many more of the geese) does not exactly tally with the original, but the performance is undoubtedly brilliant.
The text comes from http://galczynski.kulturalna.com/a-6826.html. The words in square brackets are the changes made by kabaret Potem.

Teatrzyk Zielona Gęś
The Green Goose Theatre

ma zaszczyt przedstawić
proudly presents

ponurą panoramę dźwiękową/[racławicką]
the dreary (sound) panorama [of the Battle of Racławice]

na temat
on the subject of

„Poezja drożeje”
‘The Poetry Goes Up’
W roli głównej:
Starring:

Pies Fafik (bilety ulgowe i passe-partout nieważne)
The main part: Fafik the Dog (invalid concessionary tickets and pass for all shows)

Pozostałe osoby: Stroskany Piekielny Piotruś
the Worried Dreadful Peter

Stroskany Ojciec
the Worried Father

Stroskana Matka
the Worried Mother

& Chór stroskanych starców
and the Choir of Worried old men.
Meteorologia: trzaskający upał.
The weather: crackling heat.

Scena: Nieopalone mieszkanie. Zegar bez wskazówek. Nędza (i głód w sensie intelektualnym).
The scene: cold flat. A clock without hands. Poverty (and hunger in the intellectual meaning).

Czas: Obojętny. Nie śpieszy się.
The time: irrelevant. Not in a hurry.
Akcja:
Action:
Fafik:
Fafik:

Książka to najlepszy przyjaciel. A ja znowu nie mam co czytać. Z moimi okularami na końcu nosa wyglądam jak słynna ciotka Eupalinosa. Ale zdaje się, że nadchodzi matka. Czy jednak przyniesie coś do czytania? Życie bez książki jest jak stół bez nóg.
The book is the best friend*. But again I have nothing to read. With my glasses on the tip of my nose I look like the famous Eupalinos’ aunt. But it seems the mother is approaching. Will she bring anything to read? Life without a book is like a table without legs**.
*) Note: it is the dog who changes the well-known proverb ‘a dog is man’s best friend’.
**) A reference to the well-known Polish tongue twister: stół z powyłamywanymi nogami /stuw s pɔvɨwamɨvanɨmi nɔɡami/ ‘a table with broken legs’.  Children frequently change it into a much simpler form of the same meaning stół bez nóg /stuw bɛz nuk/.


Piekielny Piotruś:
The Dreadful Peter:
Fafik ma rację. Matka nadchodzi. Ale czy przyniesie coś do czytania? W kwiecie wieku umrę z głodu intelektualnego. Dlaczego?
Fafik is right. The mother is coming. But will she bring anything to read? I am going to die of intellectual cravings in the prime of my life. Why?Stroskany Ojciec:
The Worried Father:

Jak nie mam mojej poezji do łóżka, to po prostu idiocieję. (Idiocieje na stronie). Ale zdaje się, że istotnie nadchodzi matka. Kto wie, może przyniesie wreszcie coś do czytania.
Without my poetry reading in bed I simply go goofy. (Goes goofy on the side). But indeed the mother is approaching. Maybe she will finally bring something to read.
Stroskana Matka:
The Worried Mother:

(wpada zdyszana) Poezje znowu zdrożały na czarnym rynku. Ale nie martwcie się. Spekulantów poezjami zamkną. Tymczasem dzisiejszą noc jakoś przetrzymamy. W spółdzielni „Lutnia i spółka” dostałam jedną/[ostatnią] stroniczkę z tomiku pt. „Ptaszki spod paszki” Antoniego Franbolli. (czyta triumfalnie)
(rushes breathless) The poems again went up on the black market. But don’t worry. The poem profiteers will be locked up. Anyway, we will endure somehow tonight. In the Lute & co. cooperative, I got this one/[last] page from the volume entitled ‘The Birdies from Armpities’ by Anthony Franbolly. (reads exultantly)

„Ptaszki spod paszki”
‘The Birdies from Armpities’.

Do Bani
For Crap

„Od godziny w Luwrze
‘For an hour now in the Louvre

ja mówię do Bani: – Mówże!
I am talking: Crap, speak you!

a Bania: – Co? A Bania: – Ba...”
And Crap: What? And Crap: Well…’
Pauza
Pause
Stroskany Ojciec:
The Worried Father:

Dlaczego przerywasz, do cholery?
Why have you stopped for God’s sake?
Stroskana Matka:
The Worried Mother:

Bo tu jest wielokropek.
Because of the suspension points.
Stroskany Ojciec:
The Worried Father:

Dalej!
Go on!
Stroskana Matka:
The Worried Mother:

„...A Bania: – Ba...
‘And Crap: Well…

Paryż. Bania. I ja.
Paris. Crap. And I.

I ja mówię: – Niedobraś
And I am saying: Unfriendly are you

jak selery i ja, i pory
like an aurora and I, and carnivora***,
***) In the original, literally there is ‘like celery, and I, and leeks’.
i ja mógłbym cię oblać,
and I may douse you,
bo ja jestem podobny do amfory”.
for I resemble an amphora.’
Pauza. To, niestety, wszystko, co dostałam na całą rodzinę.
Pause. Unfortunately, that’s all what I got for the whole family.
Fafik:
Fafik:

Wobec tego jeszcze raz.
In that case once again.
Stroskana Matka:
The Worried Mother

(czyta jeszcze raz) „Od godziny w Luwrze mówię do Bani...”
(Reads once again) ‘For an hour now in the Louvre, I am talking: Crap…’
Stroskany Ojciec:
The Worried Father

Jaka bania? Nic nie rozumiem. Ja zidiocieję! (idiocieje)
What a Crap? I don’t understand a thing. I will go goofy! (Goes goofy)
Stroskana Matka:
The Worried Mother

(przestaje czytać i pod wpływem nieczytania upada kulturalnie i również idiocieje)
(Stops reading and because she does not read, she decline culturally and goes goofy as well)
Piekielny Piotruś i Fafik:
The Dreadful Peter and Fafik:

(jak wyżej)
(as above)
Stroskany Ojciec:
The Worried Father

(wybucha w związku z ogólnym upadkiem kulturalnym) Zaznaczam, że zidiociałem kompletnie. (idiocieje kompletnie na oczach PT. Publiczności i ponuro wali się na kanapę)
(Bursts out due to common cultural decline). I must emphasize that I have totally gone goofy. (Goes goofy in front of the Audience’s eyes and grimly collapses on the sofa)
KURTYNA
The CURTAIN
Chór Starców:
The Choir of Worried old men

(za kurtyną)
(behind the curtain)

My śpiewamy, a nas nie widać
Here we’re singing, but you cannot see,

I stąd płynie wiele goryczy.
This cup of bitterness is ours,

Bo z tego, jak widać, widać,
And so, what can be seen is seen,

Że nikt się z nami nie liczy.
That everybody ignore usBrak komentarzy:

Prześlij komentarz